Examen

Acces rapid

Anatomie pe Facebook

Pe pagina noastra de Facebook vom posta ultimele modificari aparute pe site-ul catedrei. Daca ai cont pe aceasta retea de socializare de invitam sa ne dai Like pentru a primii ultimele noutati direct pe email.

Metodologie

   
   
   

              Informațiile din această pagină se adresează atât cadrelor didactice ce predau în cadrul Disciplinei Anatomie, cât și studenților din anii I și II cu predare în limba română dar și modulului cu predare în limba engleză ai Facultății de Medicină Generală ai U.M.F. « Carol Davila » București.


   
   Metodologia de examinare în cadrul Disciplinei Anatomie
       

  Proces verbal

   

  Pentru sedinta de catedra din11.09.2017, cu privire la stabilirea metodologiei de examen in cadrul disciplinei de anatomie a UMF Carol Davila

  Astazi luni 11. 09. 2017 la ora 13,30, in hemiciclul catedrei de anatomie s-a intrunit sedinta de colectiv anuntata telefonic prin secretariatul catedrei.

  Au fost prezenti un numar de 35 membrii din totalul de 39. Absentii sunt motivati deoarece participa la diferite congrese.

  In urma discutiilor s-au stabilit urmatoarele in legatura cu conditiile de examen:

  Aceste conditii sunt in conformitate cu „REGULAMENTUL  PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR,CAPITOLUL V -EVALUAREA PERFORMANŢELOR. EXAMINAREA, Art. 20-În sesiunile I şi II pot participa studenţii care îndeplinesc condiţiile de examen stabilite prin regulamentul propriu fiecări discipline” precum si Art 25: Calificativele mai mici de nota 5 antrenează repetarea examenului într-o sesiune viitoare, pentruproba/probele nepromovate. Nepromovarea etapelor premergatoare examenului final atrage neadmiterea studentului la examen.

   

  Pentru sectia de studenti romani metodologia este urmatoarea:

   

  Conditiile de accedere in examen la niveluldisciplinei de antomie:

   

  Conditiile specific disciplinei de anatomie au fost aprobate in sedinta pe disciplina. Aceste conditii sunt valabile pentru toate sesiunile de examen.

   

  Conditiile sunt:

   

  -Minim nota 5 la unul dintre cele doua colocvii semestriale. Neîndeplinirea acestei conditii este urmata de absenta la examen.

  -Minim nota 5 la fiecare dintre cele trei examene practice : anatomie sectional si radiologica, embriologie si examenul practic la cadavru. Neîndeplinirea acestei conditii este urmata de nota 4 in catalogul final.

   

  -Examenul practic pe cadavru se da cu asistentul de grupa care va fixa pe cadavru sau dupa caz pe organe sau sectiuni de creier un numar de 10 notiuni numerotate. Fiecare notiune recunoscuta inseamna un punct in plus la nota. Asitentul corecteaza fisa de examen acordand o nota de la 1 la 10 si apoi preda fisa titularului de curs.

   

  -Examenul practic de anatomie sectional si radiologie, consta in recunoasterea (in total) a 10 elemente de pe sectiunile de cadavru si imaginile de RX, CT si RMN. Fiecare notiune va fi numerotata. Fiecare notiune recunoscuta inseamna un punct in plus la nota. Examenul se da cu asistentul de grupa. Asitentul corecteaza fisa de examen  acordand o nota de la 1 la 10 si apoi preda fisa titularului de curs.

   

  -Examenul de embriologie consta in recunoasterea unor elemente de pe lamele de microscopie optica (5 puncte) precum si din sustinerea unui test de embriologie clinica din materia predata la LP (5 puncte). Examenul se da cu cadrul didactic de embriologie care a predate lucrarile practice. Cadrul didactic corecteaza fisa de examen, acordand o nota de la 1 la 10. Situatia centralizata pe serie o preda titularului de curs.

   

  Titularul de curs va supraveghea respectarea metodologiei de examen practic .

   

  Examenul final:

  Se sustine cu titularul de curs, in prezenta asistentului de grupa. Consta in extragerea de catre candidat, in fata colegilor de grupa, a trei subiecte din trei plicuri, corespunzator listei de subiecte afisate.

   

   

   

  Pentru modulul de engleza:

   

  Conditiile de accedere in examen la nivelul disciplinei de antomie:

   

  Conditiile specific disciplinei de anatomie au fost aprobate in sedinta pe disciplina. Aceste conditii sunt valabile pentru toate sesiunile de examen.

   

  Conditiile sunt:

   

  -Minim nota 5 la unul dintre cele doua colocvii semestriale. Neîndeplinirea acestei conditii este urmata de absenta la examen.

  -Minim nota 5 la fiecare dintre cele trei examene practice: anatomie sectional si radiologica, embriologie si examenul practic la cadavru. Neîndeplinirea acestei conditii este urmata de nota 4 in catalogul final.

  -Minim nota 5 la fiecare dintre grupele de subiecte de la examenul tip grila, grupe de subiecte notate cu S1,S2,S3. Neândeplinirea acestei conditii este urmata de nota 4 in catalogul final.

   

  -Examenul practice pe cadavru se da cu asistentul de grupa care va fixa pe cadavru sau dupa caz pe organe sau sectiuni de creier un numar de 10 notiuni numerotate. Fiecare notiune recunoscuta inseamna un punct in plus la nota. Asitentul corecteaza fisa de examen acordand o nota de la 1 la 10 si apoi preda fisa titularului de curs. Nota minuma de trecere - 5 puncte.

   

  -Examenul practic de anatomie sectional si radiologie, consta in recunoasterea (in total) a 10 elemente de pe sectiunile de cadavru si imaginile de RX, CT si RMN. Fiecare notiune va fi numerotata. Fiecare notiune recunoscuta inseamna un punct in plus la nota. Examenul se da cu asistentul de grupa. Asitentul corecteaza fisa de examen acordand o nota de la 1 la 10 si apoi preda fisa titularului de curs. Nota minuma de trecere - 5 puncte.

   

  -Examenul de embriologie consta in recunoasterea unor elemente de pe lamele de microscopie optica (5 puncte) precum si din sustinerea unui test de embriologie clinica din materia predata la LP (5 puncte). Examenul se da cu cadrul didactic de embriologie care a predate lucrarile practice. Cadrul didactic corecteaza fisa de examen, acordand o nota de la 1 la 10. Nota minuma de trecere - 5 puncte. Situatia centralizata pe serie o preda titularului de curs.

   

  Titularul de curs vasupraveghearespectareametodologiei de examenpractic .

   

  Examenul final scris:  va fi de tip grila cu trei grupe de subiecte, FIECARE GRUPA CATE 10 INTREBARI COMPLEMENT SIMPLU. Grupele de subiecte vor fi notate cu S1, S2, S3, si vor trata:

  Anul I: sem. I –curs/, membrul superior/, membrul inf. si peretii trunchiului/. Sem. II – curs/, cap si gat/, torace/.

  Anul II: Sem. I –curs/, abdomen/, genital si renal/. Sem.II: emisfere cerebrale cu nuclei bazali, diencefal / maduva spinarii, trunchi cerebral (substanta reticulata, somnul) si cerebel / receptori, caile de conducere si sistem limbic ,vascularizatie, durere/.

  In fiecare grupa de subiecte, va exista cate un subiect deschis (scris).

  Pentru a promova studentul trebuie sa ia cel putin 5 la fiecare grup de subiecte notate cu S1,S2,S3.

   

   

  For English Department

  Conditions to enter Anatomy Exam

  These conditions have been approved in the Anatomy Department Board and are valid for all exams within the Department.

  These conditions are:

  Passing one control test out of two with a minimum of 5 (out of 10) during the semester. Failing to comply this condition is followed by absence to the final exam.

  Passing each practical examination with a minimum of 5 out of 10: radio-anatomy and cross-sections, embryology and practical exam on cadaver. Failing to comply this condition is followed by mark 4 the exam catalogue.

  Passing each section of final exam with a minimum of 5 out of 10. Failing to comply this condition is followed by mark 4 the exam catalogue.

   

  Practical exam on cadaver: the teaching assistant of each group tags 10 elements on the body or brain cross-sections. Each tag has 1 point. The teaching assistant corrects the candidate answers and awards a mark between 1 and 10. A minimum of 5 points is required to pass this exam.

   

  Radio-anatomy and cross-sections: the student have to identify 10 elements on cadaveric cross-sections and X-rays. Each element is tagged and has 1 point. The teaching assistant corrects the candidate answers and awards a mark between 1 and 10. A minimum of 5 points is required to pass this exam.

  Embriology exam: The student has to recognise a few embryologic elements on the optic microscope sections (a max. of 5 points) and has a short test of clinical embryology (from the taught subjects during practical classes – 5 points). The exam is taken with the embryology teaching assistant. The teaching assistant corrects the candidate answers and awards a mark between 1 and 10. A minimum of 5 points is required to pass this exam. All marks are handed to the Lecturer.

   

  The lecturer will supervise the practical examinations.

   

  Final exam: will be a 30 question MCQ with only one correct answer out of five. Each test has 3 groups of 10 MCQs that are going to be referred as S1/S2/S3 and are going to be as follows:

  First year 1st Semester: S1-lecture/S2-upper limb/S3-lower limb and abdominal and thoracic wall;

  First year 2nd Semester: S1-lecture/S2-head and neck/S3-thoracis organs;

  Second year 1st Semester: S1-lecture/S2-abdominal organs/S3-renal and genitalia;

  Second year 2nd Semester: S1-cerebral hemispheres, basal nuclei, diencephalon/S2-spinal cord, brainstem (reticulate substance, sleep) and cerebellum/S3-receptors, ascending pathways, limbic system, pain, blood supply.

  Each group of subjects will have a short open subject.

  In order to pass the student must have a minimum of 5 points per each group S1/S2/S3.

   

   

   

  Curs de Antropologie Medicală

  TESTAREA FINALĂ conform programării, ora 18-20, în Amfiteatrul Mare.

  Testarea constă în rezolvarea unui test grilă de 10 întrebări (minim necesar promovării sunt 6 puncte).

   

  Curs Anatomie Clinică (pentru studenții anului III Medicină Generală)
   
  Responsabil curs : Șef Lucrări Dr. Silviu BĂDOIU
  Data examenului: 

  Metodologia examenului

   

  Proiect de Anatomie Clinica  forma scrisa pe suport hartie si prezentare power-point pe CD sau DVD.

   

  Partea scrisa va respecta urmatoarele canoane de continut si forma:

   

  1. Tema proiectului.

  2. Motivatia alegerii temei si relevanta acesteia pt anatomia clinica

  3. Notiuni de anatomie.

  4.Aplicatii clinice(medicale, chirurgicale, anestezice) ale notiunilor de anatomie prezentate anterior.

  5. Concluzii practice

  6. Bibliografie

  7. Numarul minim de pagini 5.

  8. Proiectul va fi scris de mana.

  9. Pe prima pagina for figura numele studentului, seria, grupa, si data.

  10. Pe ultima pagina proiectul va fi semnat de student.

  11. Figurile, pozele si schemele care nu sunt originale vor avea precizata sursa bibliografica.

   

  Prezentarea power-point:

  1. Va ilustra notiunile cuprinse in partea scrisa.

  2. Numarul minim de slide-uri 25.

  3. Durata presentariii 5-8 minute.

  4.CD ul va fi inscriptionat cu numele studentului, seria, grupa si data

   

  Temele vor fi alese liber de studenti din tematica cursului.

   

  Se puncteaza:

  1. Corectitudinea notiunilor de anatomie clinica

  2. Respectarea formatui recomandat.

  3. Includerea de scheme originale, disectii originale, poze intraoperatorii originale etc.

  4. Originalitatea temei si a prezentarii.

   

  NB. Nu se accepta mai multi studenti cu acelasi proiect.

        Nu se accepta prezentari stil "copy-paste" de pe internet sau apartinand studentilor din  anii universitari precedenti.

        Se accepta la examen doar studentii ce au participat la cursurile de anatomie clinica.