Membrii

Acces rapid

Medicina legala pe Facebook

Pe pagina noastra de Facebook vom posta ultimele modificari aparute pe site-ul catedrei. Daca ai cont pe aceasta retea de socializare de invitam sa ne dai Like pentru a primii ultimele noutati direct pe email.

Dr. Gheorghiu Valentin Virgil

Conferențiar Universitar

Dr. Gheorghiu Valentin Virgil

1. Nume:   GHEORGHIU

2. Prenume:  VALENTIN VIRGIL           

3. Data si locul nasterii:  09 mai, 1955, Bucuresti

4. Cetatenie:  Romana

5. Stare civila:  Necasatorit

6. Studii:

Institutia

Universitatea Craiova

 Facultatea de Medicina

Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti.

Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti

Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti

UM F "Carol Davila" Catedra de medicina legala

UM F "Carol Davila" Catedra de medicina legala

UM F "Carol Davila" Catedra de medicina legala

UM F "Carol Davila" Catedra de medicina legala

Perioada:

Sept 1975 – Sept 1981

1988-1992

1992

24.01.1997

2000 (ordin ME nr. 3337)

ianuarie 1991

2.10 2000 (decizia nr. 345)

2005

Grade  diplome obtinute

Diploma de

Doctor-Medic

Rezident medicina legala

Medic specialist medicina legala

Medic primar medicina legala

Doctor in Stiinte Medicale

Asistent univ.

 Şef lucrări

Conferentiar

 

7. Titlul stiintific: Conferentiar Universitar, Doctor in Stiinte Medicale, Medic primar Medicina legala

8. Experienta profesionala:

Perioada:

 

oct. 1981- oct. 1984

oct. 1984- oct. 1987

oct. 1987- oct. 1988

dec.1988-1992

11.02.1992

24.01.1997

 

07.03.1991 - prezent

Locul:

DS Olt

DS Olt

DS Olt

INML Mina Minovici Bucureşti

INML Mina Minovici Bucureşti

INML Mina Minovici Bucureşti

 

Catedra de Medicina Legala

Institutia:

Spt. Judetean Slatina

Dispensar medical Curtisoara

Lab. Judetean de Medicina Legala Olt - Slatina

Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti

INML Mina Minovici Bucureşti

INML Mina Minovici Bucureşti

 

 

UMF "Carol Davila" Bucuresti

Catedra de Medicina Legala

 

Functia:

Medic stagiar

Medic medicina generala (familie)

Medic med. generala

Medic secundar (rezident) medicina legala

Medic specialist medicina legala

Medic primar medicina legala

Asistent universitar

Sef de lucrari

Conferentiar

universitar

Descriere:

Activitate clinica de diagnostic si tratament; pregatire medicala continua

Medic

circumscriptie rurala

Activitate expertala clinica si,  tanatologica medico-legala

Activitate expertala clinica si,  tanatologica medico-legala

Activitate expertala clinica si,  tanatologica medico-legala

Activitate expertala clinica si,  tanatologica medico-legala

Activitate didactica universitara si postuniversitara, activitate expertala medico-legala individuala si in Comisiile Medico-Legale, initierea si conducerea de proiecte de cercetare in domenii bio-medicale si de pregatire medicala continua , organizare de manifestari cu caracter stiintific bio-medical, medico-legal si multidisiplinar 

Experienta profesionala (continuare):

  • 26.04.2004 - competenta in Managementul serviciilor de sanatate, conform Certificatului de competenta seria C nr. 010879
  • 1993 - competenta in EEG, EMG si PEC (investigatii de electro-neurofiziologie)
  • 1993 - sef laborator explorari paraclinice din cadrul Institutului de Medicina Legala “Mina Minovici” Bucuresti
  • 2005 - sef sector psihiatrie medico-legala din cadrul Institutului de Medicina Legala “Mina Minovici” Bucuresti

Perioada:

 

1995 -

prezent

2000- prezent

OMS nr. 67/07.02. 2001-2002

2001-2003

2003 - prezent

2002 - prezent

2005- prezent

Locul:

Comisia pentru Interpretarea Alcoolemiei

Comisia de Avizare si Control Medico-legala a IML

Comisiei comune a MSF şi MMSS

Comisia de Medicina Legala 

Comisia Superioara de Medicina Legala

Comisia mixta a MS si MJ

Comisia de Noua experiza medico-legala psihiatrica 

Institutia:

Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti

Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii si Familiei

Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii si Familiei

Fct:

presedinte

Membru

presedinte

Secretar

membru

membru

presedinte

Descriere:

Activitate expertala

Activitate expertala medico-legala

pentru prelungireconcedii medicale peste limita de 180 zile

Activitate consultativa medico-legala

Activitate expertala medico-legala

Activitate verificare a legalitatii intocmirii lucrarilor medico-legale

Activitate expertala medico-legala

9. Locul de munca actual si functia: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” BUCURESTI,CATEDRA DE MEDICINA LEGALA - CONFERENTIAR UNIVERSITAR.

10 . Vechime la locul de munca actual: 15 ani

11. Brevete  de inventii:

12. Lucrari elaborate si / sau publicate (in domeniile Programului):

Lucrari publicate in tara si strainatate

V.Gheorghiu, Valoarea şi limitele probatorii ale metodei de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic în aerul expirat (CeAE) - Rom J Leg Med nr.1 2005, p. 56-64

V.Gheorghiu, Medicină Legală - note de curs, Ed. Tehnoplast,2005 - ISBN 973-86802-4-7

V. Gheorghiu, M.D.Gangal, G.Mureşianu - "Lipidemii postmortem în cazuri de prezumţie macroscopică de infarct miocardic" - Al II-lea Congres Naţ. de Med. Leg.,Buc., 1992

Medicina Legala. Curs. Autor unic. UMF Carol Davila Ed. Tehnoplast, 2005

Lucrari practice de medicina legala – Dermengiu D, Curcă C, Gheorghiu VV - Ed. Tehnoplast Bucuresti, 2002

13. Membru al asociatiilor profesionale:

  • Societatea Romana de Medicina Legala: din 1993;

14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza (nivel mediu)

15. Alte competente:

Redactor coordonator al Revistei Romane de Medicina Legala

Organizator la cel de-al II-lea Congres National de Medicina Legala, Bucuresti. septembrie 1992 În anul 1992 m-am numărat printre membrii organizatori al celui de-al II-lea Congres Naţional de Medicină Legală, unde am prezentat şi comunicări ştiinţifice.

Am organizat Consfătuirea Naţională de Medicină Legală Psihiatrică din 26-27 Septembrie 1997, în calitate de Secretar general.

De la sfârşitul anului 1992 am fost implicat activ în reorganizarea Societăţii de Medicină Legală, inclusiv în organizarea sesiunilor trimestriale de comunicări ştiinţifice

În perioada 1993-1997 am ocupat funcţia de Redactor Executiv Adjunct la “Revista Română de Medicină Legală”.

Contributii la elaborarea Legii privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, a Regulamentului de aplicare al acesteia precum si a Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale - set legislativ fundamental care modernizeaza structura organizatorica si optimizeaza functionalitatea sistemului medico-legal national racordindu-le la standardele europene, armonizind cooperarea intre medicina legala si organele de justie.

Contributii la elaborarea noii legislatii rutiere si in special la Normele de prelevare a probelor biologice in vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie

membru in comitetul tehnic al Comitetului Intersectorial de Coordonare în Sănătatea Mintală (CICSM) - Organism consultativ fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii.

16. Specializari si calificari:

17. Experienta acumulata in alte programe nationale/internationale:

Programul/Proiectul

Functia

Perioada:

Studiu national asupra violentei domestice in romania si evaluarea caracteristicilor medico-legale, juridice si sociologice: noi directii de asistenta si actiune in perspectiva integrarii europene, VIODOM

Responsabil proiect

Aug 2006 - prezent

18. Alte menţiuni (max 3/4 pagină, Arial 10):

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.