Dr. Comanescu Maria Victoria

Asistent Cercetare

Dr. Comănescu Maria Victoria

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Comanescu Maria Victoria

Adresa(e)

 

Mobil

 

 

E-mail(uri)

mariacomanescu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Data naşterii

14/05/1980

Sex

Femeiesc

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

1998 - 2004

Funcţia sau postul ocupat

student

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie

Craiova (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamant superior

 

 

Perioada

2004 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

Medic rezident

Numele şi adresa angajatorului

Spitalul Universitar de Urgenta

Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Rezidentiat

 

 

Perioada

2006 - 2010

Funcţia sau postul ocupat

Doctorand

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie

Craiova (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Postuniversitar

 

 

Perioada

2010 →

Funcţia sau postul ocupat

Asistent cercetare, medic specialist

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Victor Babes

Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Anatomie Patologica

 

 

Perioada

2011 →

Funcţia sau postul ocupat

Medic specialist

Numele şi adresa angajatorului

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Dr Panait Sarbu

Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Anatomie Patologica

Perioada

2011 →

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina Carol Davila

Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Anatomie Patologica

 

 

Limba maternă

Romana

 

 

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

Engleza

 

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

Franceză

 

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

Italiană

 

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

 

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Comunicare. Spirit de echipa. Rezistenţă la stres.

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Organizare departamentala, management de proiect.

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Aptitudini de utilizare: calculator.

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizarea Internetului, utilizarea bazelor de date, utilizarea serviciilor software etc.

 

 

 

 

 

 

Permis de conducere

B

 

 

Informaţii suplimentare

Proiecte de cercetare

 

  • Proiect de cercetare pentru tineri doctoranzi tip TD nr 122/2008 - Profiluri fenotipice şi genice în cancerul mamar invaziv estrogen-negativ, progesteron-negativ şi Her2/neu-negativ – director de proiect
  • Proiect nr 42172/2008 - Cuantificarea efectelor unor noi factori reglatori celulari şi moleculari ai micromediului asupra toleranței imune în cursul terapiei antiinflamatorii şi/sau antitumorale – membru în echipă
  • Proiect  POS CCE Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare Operaţiunea: 2.1.2: „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate” nr 549/12024/2010  - „Implementarea Testărilor Moleculare Tisulare pentru Cancer în România. Cercetare de Înalt Nivel Orientată către Oncologia Personalizată." – membru in echipa- postdoctorat
  • Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 3. „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie: 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” - „LABORATORUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - FORMARE PROFESIONALA SI ORGANIZATIONALA PRIN IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI CALITATII - ANATOMOPAT”-Număr de referinţă: POSDRU/ 81/ 3.2/ S/ 58942 - Membru al echipei de implementare
  • Proiect international – Lifelong Learning Programme - Telepathological Assessment of histopathological and cytological techniques (TASTE), reference: 519108-LLP-2011-IT-KA3-KA3MP – 2011-2013 – manager din partea partenerului roman

 

 

LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

  • · Lista de lucrări publicate ca prim autor şi coautor in extenso sau în rezumat în reviste

de specialitate internaţionale cotate ISI

Comanescu M, Ardeleanu C, Vasilescu F et al - Immunohistochemical coexpression of

BRCA1 and TOP2A in triple negative breast cancer. XXVII International Congress of the

International Academy of Pathology, Histopathology, volume 53 (suppl. 1), pg. 32, ISSN

0309-167, 2008 – lucrare premiată - travel grant.

Comanescu M, Popescu C - BRCA1 expression in invasive breast carcinomas and

clinicopathological correlations - Rom J Morphol Embryol. 50(3):419-24. ISSN 1220-0522,

2009

Comanescu M, Ardeleanu C - Biomarkers of apoptotic pathways in triple negative breast

cancer Virchows Arch 455 (Suppl 1):S105 ISSN 0945-6317. 2009

Comanescu M, Comanescu V - Immunohistochemical study of hepatic oval cells in fetal

liver and chronic C hepatitis – Third 3rd Ditan International Conference on Infectious Disease

– Beijing, China, International Journal of Infectious Diseases, Vol. 13, Supplement 1, Pag.

S32-S33, August 2009– lucrare premiata – travel grant si AGD prize

Stănculescu M, Comanescu M et al. - Sincron bilateral invasive ductal carcinoma. XXVII

International Congress of the International Academy of Pathology, Histopathology, volume

53 (suppl. 1), pg. 65, ISSN 0309-167, 2008

Ardeleanu C, Mihai M, Vasilescu F, Iosif C, Terzea D, Andrei F, Georgescu A, Dobrea C,

Arsene D, Enache S, Ceausu M, Visan A, Comanescu M et al - TOP2A-EGFR correlations

in triple-negative (TN) breast cancer. Virchows Archiv, volume 452 (suppl. 1), pg. 148, ISSN

0945-6317, 2008

Comanescu V, Comanescu M, Popescu C, Predescu A – Correlation between steatosis,

necroinflammatory activity and fibrosis. Hepatol Int 2(S2):S195, 2008

Georgescu A, Stoicea M, Enache S, Andrei F, Vasilescu F, Dobrea C, Ceausu M, Cionca F,

Comanescu M, Butur G, Ardeleanu C - Akt and TRAIL status in young women with breast

cancer - implications in therapy resistance Virchows Arch 455 (Suppl 1):S94 ISSN 0945-

6317. 2009

Ghilusi M, Plesea IE, Comanescu M et al - Preliminary study regarding the utility of certain

immunohistochemical markers in diagnosing neurofibromas Rom J Morphol Embryol. ;50(2):

195–202. ISSN 1220-0522, 2009

Lazaroiu AM, Comanescu M, Moldovan V et al - Past experience of SUUB's Pathology

Department in classic based cervico-vaginal cytology. Rom J Morphol Embryol. ;50(4):619-

23. ISSN 1220-0522, 2009

  • · Lista de lucrări publicate in extenso sau în rezumat ca prim autor şi coautor în reviste

medicale de specialitate acreditate CNCSIS

Comanescu M, Georgescu A – Asocieri imunofenotipice in cancerele maamre triplu negative

Prima conferinţă a doctoranzilor în medicină şi farmacie, Revista de Medicină şi Farmacie -

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, nr. 54, pag. 150-152, ISSN 1221-2229, 2008.

Comanescu M, Popescu C, Cruce M – Aspecte histopatologice într-un caz de cancer mamar

triplu negative – Al IX-lea Congres naţional de morfologie cu participare internaţională,

Craiova. Ed. Mogoanţă L, Manolea H., Ed. Medicală Universitară. pag.184. ISBN 978-973-

106-101-6, 2008

Comanescu M, Georgescu A, Cocosila A, Ardeleanu C: Apoptotic pathways of therapeutic

potential in triple negative breast cancer, A 2-a conferinţă a doctoranzilor în medicină şi

farmacie, Revista de Medicină şi Farmacie - Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, nr. 55, vol. 3,

pag. 28-31, ISSN 1221-2229, 2009.

Hulea I, Simion G, Poteca A, Comanescu M et al - Carcinom bronhioloalveolar pulmonar

nonmucinos aparut pe fond de malformatie adenomatoida chistica congenitala - Prima

conferinţă a doctoranzilor în medicină şi farmacie, Revista de Medicină şi Farmacie - Orvosi

és Gyógyszerészeti Szemle, nr. 54, pag. 265-267, ISSN 1221-2229, 2008.

Dochiţ C, Comanescu M, Gruia C, Efrem C - Aspecte histopatologice în neoplasmele de

pancreas– Al IX-lea Congres naţional de morfologie cu participare internaţională, Craiova. Ed.

Mogoanţă L, Manolea H., Ed. Medicală Universitară. pag.202. ISBN 978-973-106-101-6,

2008

Georgescu A, Comanescu M, Ceausu M et al - TRAIL and BRCA1 immunohistochemical

expression in breast cancer in young women, A 2-a conferinţă a doctoranzilor în medicină şi

farmacie, Revista de Medicină şi Farmacie - Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, nr. 55, vol. 3,

pag. 330-333, ISSN 1221-2229, 2009.

Stanculescu MV, Sajin M, Comanescu M, Bruma G - The histological characteristics of

placenta A 2-a conferinţă a doctoranzilor în medicină şi farmacie, Revista de Medicină şi

Farmacie - Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, nr. 55, vol. 2, pag. 169-171, ISSN 1221-2229,

2009.

  • · Lista de lucrări prezentate/publicate ca primautor şi coautor în reviste de rezumate în

cadrul congreselor internaţionale

Comanescu M, Comanescu V, Dochit C, Popescu C - Hepatic steatosis, necroinflammatory

activity and fibrosis in patients with chronic hepatitis C - " Adriatic society of pathology 23rd

international meeting”-Dubrovnik, Croatia - pg12. 27-29 iunie 2008. Lucrare premiata – cea

mai buna prezentare orala.

Comanescu M, Mihai M, Georgescu A et al - CerbB2 and TOP2A gene expression in

infiltrative bladder cancer, 24th Meeting of the Adriatic Society of Pathology, Duino/Devin,

Friuli Venezia-Giulia, Italy, June 26-28, 2009

Comanescu M - Correlation between the expression of endothelial markers and adverse

prognosis in MPNSTs - abstract book, pg. 174, Technology Transfer in Diagnostic Pathology.

4th Central European Regional Meeting”- „Soft Tissue and Bone Pathology”, Eger, Hungary,

april 19-21, 2009 – lucrare premiata

Ardeleanu C, Iosif C, Vasilescu F, Georgescu A, Visan A, Comanescu M, Terzea D:

„Unusual Evolution of a Fibrohistiocytic Skin Tumor – Case Presentation”, abstract book, pg.

174, Technology Transfer in Diagnostic Pathology. 4th Central European Regional Meeting”-

„Soft Tissue and Bone Pathology”, Eger, Hungary, april 19-21, 2009

  • · Lista de lucrări prezentate ca prim autor şi coautor în cadrul unor

simpozioane/sesiuni ştiinţifice

Comanescu M, Cruce M – Cancerul mamar – subtipul basal-like – Al VII-lea Simpozion de

morfologie microscopică craiova, 16-20 mai 2007. Ed. Medicală Universitară; pag. 29, 2007

Comanescu M, Unguraş D, Şurghie R et al - Pleomorphic Carcinoma versus carcinoma with

osteoclastic giant cell”, The (Un)predicitable Future of Cellular and Mollecular Biology -The

4th National Symposium of Pathology, Bucharest pag. 99. 2007

Comanescu M, Unguraş D, Şurghie R et al - Primary gastric mantle cell lymphoma in a

young patient, The (Un)predicitable Future of Cellular and Mollecular Biology- The 4th

National Symposium of Pathology, Bucharest; Ed. Universitară Carol Davilla pag. 111, 2007

Comanescu M, Hulea O, Unguraş D, Cruce M - Genotip şi fenotip în cancerul mamar –

Zilele UMF din Craiova - Ediţia a XXXVIII-a 6-7 iunie, 2008

Comanescu M, Popescu C, Bârcă A, Cruce M - Imunomarcajul BRCA1 in tumorile mamare

triplu negative - Zilele UMF din Craiova - Ediţia a XXXIX-a 5-6 iunie, 2009

Comanescu M, Georgescu A, Cocosila C et al - Apoptosis in breast cancer: TRAIL and p53

expression in a group of triple negative breast cancers, Al 6-lea Simpozion Naţional de

Patologie - “Patologie celulară şi moleculară”, Sesiunea anuală a Institutului „Victor Babeş”,

vol. rez. pg. 93, Bucureşti, 3-5 noiembrie, ISBN: 978-973-708-443-9, 2009

Comanescu M, Poteca A, Constantin A, Sajin M - Asocierea aspectului histopatologic cu

statusul receptorilor hormonali in cancerele mamare invasive. Pg. 136, Al 6-lea Simpozion

Naţional de Patologie - “Patologie celulară şi moleculară”, Sesiunea anuală a Institutului

„Victor Babeş”, vol. rez. pg. 93, Bucureşti, 3-5 noiembrie, ISBN: 978-973-708-443-9, 2009

Comanescu M, Ardeleanu C, Cruce C - Identificarea profilului clinicomorfologic in tumorile

mamare triplu negative - Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Centrului de Cercetare – Centrul

pentru Studii de Morfologie Microscopică şi Imunologie Craiova, decembrie 2009

Stîngă A, Stepan A, Mateoiu C, Boldeanu L, Comanescu M – Adenocarcinom mucipar de

uracă. Prezentare de caz. 16-20 mai 2007. Ed. Medicală Universitară; pag. 49, 2007

Ghilusi M, Popescu C, Comanescu M, Bogdan F – Studiu preliminar privind utilitatea

diagnostica a unor markeri imunohistochimici in diagnosticul neurofibroamelor si

schwanoamelor - Al VII-lea Simpozion de morfologie microscopică craiova, 16-20 mai 2007.

Ed. Medicală Universitară; pag.97, 2007

Şurghie R, Popîrda M, Sajin M, Hulea I, Stănculescu M, Comanescu M - Synchronous

mucosa- associated lymphoid tissue lymphoma and gastrointestinal stromal tumors of the

stomach – a case report. The (Un)predicitable Future of Cellular and Mollecular Biology The

4th National Symposium of Pathology, Bucharest; Ed. Universitară Carol Davilla pag 75.

2007

Comănescu V, Moţa M, Comanescu M et al - Steatosis, inflammation and fibrosis in chronic

hepatits C”, The (Un)predicitable Future of Cellular and Mollecular Biology - The 4th

National Symposium of Pathology, Bucharest: Ed. Universitară Carol Davilla pag 80. 2007

IV

Hulea I, Şurghie R, Comanescu M et al – Peritoneal tuberculosis, The (Un)predicitable

Future of Cellular and Mollecular Biology - The 4th National Symposium of Pathology,

Bucharest: Ed. Universitară Carol Davilla, pag 124. 2007

Hulea I, Comanescu M, Şurghie R et al - Metastatic Gastric Tumors of Renal Clear Cell

Carcinoma, The (Un)predicitable Future of Cellular and Mollecular Biology - The 4th

National Symposium of Pathology, Bucharest: Ed. Universitară Carol Davilla pag 80. 2007

Recăreanu F, Pătrană N, Comanescu M et al - Studiu histopatologic al carcinomului ductal

invaziv – Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Centrului de Cercetare – Centrul pentru Studii

de Morfologie Microscopică şi Imunologie Craiova, 13 decembrie 2007

Moraru E, Comanescu M, Soare C, Ioana M, Cruce M. - Modificări genetice în cancerul

gastric - alterări în cadrul ciclului celular - - Zilele UMF din Craiova - Ediţia a XXXIX-a 5-6

iunie 2009

Kese AM, Comanescu M - Hepatic oval cells- histopathological and immunohistochemical

study. Pg. 93, Al 6-lea Simpozion Naţional de Patologie - “Patologie celulară şi moleculară”,

Sesiunea anuală a Institutului „Victor Babeş”, vol. rez. pg. 93, Bucureşti, 3-5 noiembrie,

ISBN: 978-973-708-443-9, 2009

Lamasz A, Comanescu M, Mihalache D, Sajin M - Association between imaging diagnosis

and subsequent histopathologic resukt in breast cancer. Pg. 94, Al 6-lea Simpozion Naţional

de Patologie - “Patologie celulară şi moleculară”, Sesiunea anuală a Institutului „Victor

Babeş”, vol. rez. pg. 93, Bucureşti, 3-5 noiembrie, ISBN: 978-973-708-443-9, 2009

Poteca A, Hulea I, Reghina L, Comanescu M et al - Thymolipoma presented as a giant

anterior mediastinal lipoma. Pg. 101, Al 6-lea Simpozion Naţional de Patologie - “Patologie

celulară şi moleculară”, Sesiunea anuală a Institutului „Victor Babeş”, vol. rez. pg. 93,

Bucureşti, 3-5 noiembrie, ISBN: 978-973-708-443-9, 2009

  • · Coautor cărţi:

Cap.11-“Tumorile de graniţă (borderline) ale ţesuturilor moi“, LEZIUNI INTRAEPITELIALE

ŞI BORDERLINE ÎN PATOLOGIE. Sub redacţia: Lazar E, Dema A, Taban S.

Autori: Ardeleanu C, Comanescu M, Georgescu A, Iosif C. Ed. Eurobit Timişoara, 2008,

pag. 219-239, ISBN:978-973-620-444-9

Cap.2-„Structura ficatului, aspecte anatomohistologice în hepatita cronică C” INSULINOREZISTENŢA INDUSĂ DE OBEZITATE ŞI HEPATITA CRONICĂ VIRALĂ C Sub

redacţia: Moţa M, Popa S. Autori : Comanescu V, Comanescu M. Ed. Medicală Universitară,

2009, pag. 23-38, ISBN: 978-973-106-108-5