Dr. Constantin Anca Simona

Asistent Universitar

Dr. Constantin Anca Simona

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Constantin Anca Simona

Adresa(e)

 

Mobil

 

 

E-mail(uri)

ancagco@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Data naşterii

12/11/1971

Sex

Femeiesc

 

 

Loc de muncă vizat / Domeniu ocupaţional

Invatamant/ medicina

 

 

Educaţie şi formare

 

Perioada

Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

 

2011 - 2013

Participant la proiectul -"Laboratorul de anatomie patologicd - formare profesionald Si organizalionald prin implementareamanag ementului calitd[i - AN ATO MO PAT"

 

"Laboratorul de anatomie patologicd - formare profesionald Si organizalionald prin implementarea

manag ementului calitd[i - AN ATO MO PAT"

Fondul  Social  European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară: 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

 

 international

 

 

Perioada

05/11/2010 - 06/11/2010

Calificarea/diploma obţinută

Pathology of the digestive system –

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

An International Course

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

DRAIP

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Internationala

 

 

Perioada

06/11/2009 - 08/11/2009

Calificarea/diploma obţinută

CUrs de Patologie Digestiva

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

Curs International

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

DRAIP

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

International

 

 

Perioada

19/03/2010 - 20/03/2010

Calificarea/diploma obţinută

Conferinta Nationala de Aterotromboza

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Societatea de Cardiologie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

national

 

 

Perioada

26/02/2009 - 28/02/2009

Calificarea/diploma obţinută

Postgraduate course in diagnostic gynaecologic pathology

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

UMF Targu Mures

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

international

 

 

Perioada

06/11/2008 - 08/11/2008

Calificarea/diploma obţinută

Curs Patologie digestiva

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

Cuts international

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

DRAIP

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

international

 

 

Perioada

10/2005 →

Calificarea/diploma obţinută

Pathology of pancreas and gastrointestinal endocrine tumors

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

curs de patologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

DRAIP

Ankara (Turcia)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

international

 

 

Perioada

03/03/2004 - 05/03/2004

Calificarea/diploma obţinută

Actualitati in colposcopie si corelatii citocolpohistologice

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

- Curs ˝˝, lectori: Isabell Cartier, Xavier Sasre

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate, Societatea Nationala de Obstetrica si Ginecologie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

international

 

 

Perioada

10/2002 →

Calificarea/diploma obţinută

Recent advances in bone Pathology

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

Recent advances in bone Pathology

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

DRAIP

Amsterdam (Olanda)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

international

 

 

Perioada

22/09/2002 - 25/09/2002

Calificarea/diploma obţinută

Thyroid and parathyroid pathology”

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

curs international

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Scoala Europeana de Patologie

Torino (Italia)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

international

 

 

Perioada

18/09/2002 - 21/09/2002

Calificarea/diploma obţinută

Head and neck pathology

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

curs

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Scoala Europeana de Patologie

Torino (Italia)

 

 

Perioada

27/06/2001 - 02/07/2001

Calificarea/diploma obţinută

Actualitati diagnostice in screeningul si examenul citopatologic pentru depistarea cancerului de col uterin

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

- Curs “”, 27iunie – 2 iulie 2001, Bucuresti, Romania;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Centrul pentru Politici de Sanatate

Bucuresti (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

national

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

01/10/1999 →

Funcţia sau postul ocupat

Asistent Universitar

Activităţi si responsabilităţi principale

-lucrari practice cu studentii

- cursuri cu rezidentii

- conducator lucrari de diploma

- participant in comisii de examene de admitere, licenta, specialitate, primariat

Numele şi adresa angajatorului

UMF Carol Davila

Bdul Eroilor Sanitari nr.8, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamant

 

 

Perioada

14/09/2010 →

Funcţia sau postul ocupat

medic primar - laboratorul de Anatomie Patologica

Activităţi si responsabilităţi principale

- punerea in lucru a pieselor operatorii

- efectuarea de necropsii

- citirea lamelor

- elaborarea diagnosticului anatomopatologic

Numele şi adresa angajatorului

SCUC "Grigore Alexandrescu"

Iancu de Hunedoara 30-32, Bucurestui

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Medical

 

 

Perioada

03/1997 - 09/1999

Funcţia sau postul ocupat

preparator la Catedra de Anatomie Patologica

Activităţi si responsabilităţi principale

- lucrari practice cu studentii

- participant in comisii de examene de admitere, licenta, specialitate, primariat

Numele şi adresa angajatorului

UMF "Carol Davila"

Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

invatamant

 

 

Perioada

12/2000 - 09/2010

Funcţia sau postul ocupat

medic specialist - laboratorul de Anatomie Patologica

Activităţi si responsabilităţi principale

- efectuarea de necropsii

- punerea in lucru a pieselor operatorii

- citirea lamelor

- elaborarea rezultatului histopatologic

Numele şi adresa angajatorului

SUUB

Splaiul Independentei 169,

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Medical

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba maternă

Romana

 

 

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

Engleza

 

B2

Utilizator independent

C1

Utilizator experimentat

B2

Utilizator independent

-

-

B1

Utilizator independent

italiana

 

B1

Utilizator independent

A2

Utilizator elementar

B1

Utilizator independent

-

-

A1

Utilizator elementar

franceza

 

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

A1

Utilizator elementar

-

-

-

-

 

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

abilitate pt. activitati organizatorice si pt. lucru in echipa

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

capacitatea de a folosi aparatura tehnica, alta decat calculatorul

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

- folosirea Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);

- Cunoştinţe ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™, PhotoShop™

 

 

Competente si aptitudini artistice

- fotografierea

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

- drumetii pe munte

 

 

Permis de conducere

B