Dr. Lazaroiu Anca Mihaela

Asistent Universitar

Dr. Lăzăroiu Anca Mihaela

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Lazaroiu Anca Mihaela

Adresă(e)

 

Telefon(oane)

 

Mobil:

 

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

amarlaz@yahoo.com

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

Română

 

 

Data naşterii

14.04.1970

 

 

Sex

Feminin

 

 

Locul de muncă actual / Domeniul ocupaţional

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti / Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB)

 

 

 

Experienţa profesională

14 ani in anatomie patologica si 20 de ani in medicina

 

 

 

 

Funcţia sau postul ocupat

26.02.2007 - prezent : asistent universitar, pozitia 18, Catedra de Anatomie Patologica, Facultatea de Medicina, cf. Deciziei nr. 33753/26.02.2007

1.09.2007- prezent: integrare clinica la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB)

1.05.2002 - 25.02.2007: cercetator stiintific, medic specialist in cadrul Laboratorului Clinic de Anatomie Patologica – Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

1.11.2001 – 30.04.2002: asistent de cercetare stiintifica, medic specialist in cadrul Laboratorului Clinic de Anatomie Patologica – Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

1.04.1997 - 01.11.2001: medic rezident in specialitatea Anatomie Patologica

   

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactica

 

Lucrari practice de Anatomie Patologica (2007 – prezent)

Indrumarea studentilor pentru lucrari de diploma: nr. = 2

Participare in calitate de secretar sau membru in comisii de examen pentru obtinerea titlului de medic specialist/primar

Curs pentru asistentii medicali in cadrul programului de educatie medicala continua (01-02.04.2011); organizat in afara UMF

Participare in calitate de lector la cursurile organizate la Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar de Prof. Univ. Dr. Maria Sajin - Citologie cervico-vaginală, tehnica Bethesda 2001, program de educaţie medicală continuă adresat medicilor de laborator şi biologilor

Activitate stiintifica (anexa – lista de lucrari; participare la cursuri de specializare)

 

Activitate de cercetare: participant; director de proiect din partea partenerului

 

Diagnostic anatomopatologic macroscopic si microscopic

 

Numele şi adresa angajatorului

 1. Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr.29, Bucuresti
 2. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei nr.169, Sector 5, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 1. 1.      Activitate didactica: Invatamant Superior Medical
 2. 2.      Diagnostic anatomopatologic macroscopic si microscopic

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

06.06.2011- prezent

Calificarea / diploma obţinută

Asistent Universitar - Medic primar, Doctor in Medicina

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Doctor in Medicina in baza Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4387/2011; Diploma – Seria D Nr. 0000115

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului- institutia organizatoare de doctorat – Academia Romana;  Ministerul Sanatatii Publice

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

29.09.2008- prezent

Confirmata Medic primar in specialitatea Anatomie Patologica prin Ordinul Ministerului Sanatatii Nr.1971/2008;  Certificat -  Seria P, Nr. 0000883

                Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 Ministerul Sanatatii

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

26.02.2007 – 28.09.2008

Confirmata Medic specialist in specialitatea Anatomie Patologica prin Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei  Nr. 866/2001; Adeverinta -  Seria A, Nr. 04381

Disciplinele principale studiate /

 competenţe profesionale dobândite

 Asistent Universitar – Medic specialist in specialitatea Anatomie Patologica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

                                          

                                             Perioada

              Calificarea / diploma obţinută

 Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

                                         

                                            Perioada

             Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

                                             

                                          Perioada

             Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

                Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

                                          

                                          Perioada

             Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

                                          

                                             Perioada

             Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

                                            Perioada

             Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

 

 

 

Ministerul Sanatatii

 

 

  1.05.2002-25.02.2007

Cercetator stiintific, medic specialist in cadrul Laboratorului Clinic de Anatomie Patologica – Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Anatomie patologica; proiecte de cercetare

 

Academia de Stiinte Medicale

 

 

1.11.2001 – 30.04.2002

Asistent de cercetare stiintifica, medic specialist in cadrul Laboratorului Clinic de Anatomie Patologica – Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

 

Anatomie patologica; proiecte de cercetare

 

   Academia de Stiinte Medicale

 

 

   1997 – 1.10.2001

Confirmata Medic specialist in specialitatea Anatomie Patologica prin Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei  Nr. 866/2001; Adeverinta -  Seria A, Nr. 04381

 

Anatomie patologica

   Ministerul Sanatatii si Familiei, Directia Generala Resurse Umane, Formare profesionala, Concursuri si  Examene  

 

   16.02.1997

Confirmata Medic rezident in specialitatea Anatomie Patologica prin Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei  Nr. 274/1997

Ministerul Sanatatii si Familiei, Directia Generala Resurse Umane, Formare profesionala, Concursuri si Examene

 

 

1990-1996

Diploma de Licenta Nr. 60/1997; Seria P, Nr. 0024660

   Universitatea „Ovidius” Constanta – Facultatea de Medicina

 

1984-1988

Diploma de Bacalaureat Nr. 14099, Seria G; Liceul de Stiinte ale Naturii “Zinca Golescu” Pitesti, Arges

 

Ministerul Educatiei si învatamantului

 

 

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

B2

Utilizator independent

 

B1

Utilizator independent

 

B1

Utilizator independent

 

A2

Utilizator elementar

 

A2

Utilizator elementar

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilitate de comunicare, creativitate, spirit de echipa.

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Capacitate de analiza si sinteza.

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare PC: Microsoft Office; internet

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Nu este cazul.

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Nu este cazul.

 

 

Permis(e) de conducere

Nu este cazul.

 

 

 

Cursuri de specializare:

 

 

 

24.09.2011: GYNE- Squamous lesions – Workshop in cadrul Congresului European de Citologie, Istanbul, Turcia (22-25.2011); Mina Desai, UK /Irene Anagnostopoulou, Greece;

 

25.09.2011: GYNE- Glandular lesions (LBC) – Workshop in cadrul Congresului European de Citologie, Istanbul, Turcia (22-25.2011);Dina Mody, USA /Ilker Akpolat, Turkey;

 

20-24.09.2010: 3rd Annual European Tutorial – European Federation of Cytology Societies, Kimi, Evia, Grecia

 

5.09.2010: BD SurePath liquid-basd Pap test – morphology training program – calificata in examinarea si interpretarea frotiurilor cervico-vaginale prelucrate in mediu lichid prin metoda SurePath.

 

3.09.2010: BD PrepStain slide processor – training program- calificata sa prelucrez si sa instruiesc personalul in utilizarea aparatului PrepStain;

 

06-08.11.2008: „International course on the pathology of digestive system”, Bucuresti.

 

Lista lucrărilor ştiinţifice comunicate şi publicate

I. Lucrari publicate in extenso

 1. Cristina Daniela Goia, Iulia Virginia Iancu, Demetra Socolov, Anca Botezatu, Anca Mihaela Lazaroiu, Irina Huica, Adriana Plesea, Gabriela Anton, The expression of cell cycle regulators in HPV – induced cervical carcinogenesis, Romanian Biotechnological Letters, Vol. 15, No. 4, 2010, ISSN 1224-5984. Revista cotata ISI pe pozitia 7394 din lista SCIE 17.09.2010
 2. Lăzăroiu A.M., Comănescu M., Moldovan V., Secară D., Cîrstoiu M., Sajin M., Stoian M., Anton G., Past experience of SUUB's Pathology Department in classic based cervico-vaginal cytology –  Rom. J. Morphol. Embryol. 2009; 50(4):619-623. Revista cotata ISI pe pozitia 7397 din lista SCIE 17.09.2010.
 3. Anca Lazaroiu, Maria Comănescu, Avantajele citologiei cervico-vaginale in mediu lichid prin metoda semiautomata NOVAPREP® – RAM Medica nr. 6, iunie 2009, p. 14-15, ISSN 1583 – 3631.
 4. Anca Lazaroiu, Maria Comănescu, Valentin Moldovan, Maria Sajin, Mihai Stoian, Gabriela Anton, Comparatie intre metoda de prelevare conventionala si metoda de prelevare in mediu lichid NOVAPREP® in citologia cervico-vaginala, RAM Medica nr. 9, septembrie 2009, p. 15-16, ISSN 1583 – 3631.
 5. Comănescu M., Potecă A., Lăzăroiu A., Sajin M., Endometriosis of the abdominal wall. Romanian Journal of Morphology and Embryology 2007;48(2):195-7. Revista cotata ISI pe pozitia 7397 din lista SCIE 17.09.2010.

II. Lucrari publicate in rezumat

 1. Manuela Pelmus, Alex Ferenczy, Yves-André Bureau, Anca Lazaroiu, High-Grade Endometrial Sarcoma With Sex Cord And Smooth Muscle Immunophenotypical Differentiation: A Case Report, 3rd Intercontinental Congress of Pathology, Barcelona, Spania, 17-22 mai 2008. Rezumat publicat in Virchows Archiv, ISSN 0945-6317. Revista pe pozitia 8139 din lista SCIE 17.09.2010. Impact Factor: 2,251.
 2. Maria Sajin, Alina Elena Chefani, Anca Mihaela Lazaroiu, George Simion, Mariana Costache, Mariana Georgescu, Carmen Fierbinteanu Braticevici, Costica Balan, Alina Stanescu, Victoria Hurduc, The way imuno-markers, apoptotic genes, proliferation factors and endothelial antigens turn up in Barrett esophagus and its complications (394) – 3rd Intercontinental Congress of Pathology, Barcelona, Spania, 17-22 mai 2008. Rezumat publicat in Virchows Archiv, ISSN 0945-6317. Revista pe pozitia 8139 din lista SCIE 17.09.2010. Impact Factor: 2,251.
 3. Maria Sajin, Alina Elena Chefani, Anca Mihaela Lazaroiu, G. Simion, Mariana Costache, Mariana Georgescu, Irina Draga Caruntu, Diana Secara, Monica Carstoiu, Evaluating the malignancy potential in endometrial hyperplasia through proliferation markers Ki-67 and PCNA and tumor and tumor suppressor gene designated PTEN, 3rd Intercontinental Congress of Pathology, Barcelona, Spania, 17-22 mai 2008. Rezumat publicat in Virchows Archiv, ISSN 0945-6317. Revista pe pozitia 8139 din lista SCIE 17.09.2010. Impact Factor: 2,251.
 4. Sajin Maria, Chefani Alina Elena, Lazaroiu Anca Mihaela, Simion George, SecaraDiana, Carstoiu Monica, The importance of the tumor suppression gene designated PTEN and of the proliferation markers Ki-67 and PCNA in the evaluation of the malignancy potential in endometrial hyperplasia, 21st European Congressof Pathology, September 08 – 13, 2007, Istanbul, Turkey. Rezumat publicat in Virchows Archiv, Vol. 451, Nr.2, August 2007, p. 499. ISSN 0945-6317. Revista pe pozitia 8139 din lista SCIE 17.09.2010. Impact Factor: 2,251.

10. Sajin Maria, Chefani Alina Elena, Lazaroiu Anca Mihaela, Simion George, Fierbinteanu Braticevici Carmen, Balan Costica,Stanescu Alina, Hurduc Victoria,  The importance of the markers immunohistochemical: apoptotic genes, proliferation factors and endothelial antigenes in Barrett esophagus and its complications. Rezumat publicat in Virchows Archiv, Vol. 451, Nr.2, August 2007, p. 311. ISSN 0945-6317. Revista pe pozitia 8139 din lista SCIE 17.09.2010. Impact Factor: 2,251.