Dr. Terzea Dana Cristina

Asistent Universitar

Dr. Terzea Dana Cristina

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Terzea Dana Cristina

Adresă(e)

 

Telefon(oane)

   +4021.319 27 34

 

 

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

danaterzea@gmail.com

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

romanian

 

 

Data naşterii

9/ september/ 1967

 

 

Sex

fem

Rol in cadrul proiectului

 

Activitati in cadrul proiectului

 

Experienţa profesională

 

Perioada

1995 - 1998

Funcţia sau postul ocupat

Medic rezident anatomie patologica 

Preparator UMF “Carol Davila” Bucuresti Catedra de morfopatologie

Perioada

1998 - 2002

Funcţia sau postul ocupat

Medic specialist antomie patologica

Asistent universitar UMF “Carol Davila” Bucuresti Catedra de morfopatologie

Perioada

 2002- prezent

Funcţia sau postul ocupat

Medic primar anatomie patologica

Asistent universitar UMF “Carol Davila” Bucuresti Catedra de morfopatologie

Numele şi adresa angajatorului

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare „Victor Babes” Splaiul Independentei 99-101,  Sector 5, Bucuresti, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sectorul cercetare.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitati specifice de diagnostic si cercetare

Responsabilitati: director de proiect si colaborator/partener in cadrul proiectelor de cercetare ale INCD „Victor Babes” Bucuresti

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

1986-1992

Calificarea / diploma obţinută

Licenta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Medic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”  Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Invatamant superior

Perioada

2002

Calificarea / diploma obţinută

Medic primar

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Anatomie patologica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”  Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Postuniversitar

Perioada

2007- prezent

Calificarea / diploma obţinută

Doctor in medicina, CS III

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Anatomie patologica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”  Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Postuniversitar

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Romana

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

 

 

C2

 

C2

 

C1

 

C1

 

C2

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Organizare evenimente (conferinte, seminarii, workshopuri) cu participarea unui numar mare de persoane (peste 50 persoane).

Competenţe şi aptitudini tehnice

Aptitudini de utilizare: calculator

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizarea Internetului, utilizarea bazelor de date, utilizarea serviciilor software etc.

Informaţii suplimentare

 

Lucrari elaborate

Vezi anexa

 

-         

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa

 

LISTA DE LUCRARI STIINTIFICE

 

 

2006

 1. Mihai Ceauşu, Alina G.-M. Georgescu, Zenaida Ceauşu, Mihaela Mihai, Cristina Iosif, Florina Vasilescu, Florin Andrei, Dana Terzea, Ariana Vişan, Simona Florescu, Diana Ene, Maria Neagu, Valentina Muntean, Alina Anghel, Tatiana Petre, Elena Ion, Florin Eremia, Georgeta Butur, Carmen Ardeleanu, Cristescu Teodora Pia: „Consideraţii histopatologice şi imunohistochimice în tumorile epiteliale ovariene cu celule tranziţionale”, Al 3-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea anuală a Institutului Naţional „Victor Babeş” cu participare internaţională, vol. rez. pg. 35, ISBN[10]: 973-708-005-x ISBN[13]: 978-973-708-005-9, Bucureşti, 1-3 noiembrie 2006

 

 1. Mihaela Mihai, Simona Florescu, Mihai Ceauşu, Cristina Iosif, Alina G.-M. Georgescu, Florina Vasilescu, Florin Andrei, Dana Terzea, Ariana Vişan, Zenaida Ceauşu, Diana Ene, Maria Neagu, Valentina Muntean, Alina Anghel, Tatiana Petre, Elena Ion, Georgeta Butur, Carmen Ardeleanu, Cristescu Teodora Pia: „Corelaţii morfo-imunohistochimice în tumori stromale gastro-intestinale”, Al 3-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea anuală a Institutului Naţional „Victor Babeş” cu participare internaţională, vol. rez. pg. 88, ISBN[10]: 973-708-005-x ISBN[13]: 978-973-708-005-9, Bucureşti, 1-3 noiembrie 2006

 

 1. Florin Andrei, Alina G.-M. Georgescu, Mihaela Mihai, Dana Terzea, Maria Neagu, Valentina Muntean, Alina Anghel, Carmen Ardeleanu, Cristescu Teodora Pia: „Probleme de diagnostic diferenţial histopatologic şi imunohistochimic într-o tumoră ombilicală. Prezentare de caz”, Al 3-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea anuală a Institutului Naţional „Victor Babeş” cu participare internaţională, vol. rez. pg. 92, ISBN[10]: 973-708-005-x ISBN[13]: 978-973-708-005-9, Bucureşti, 1-3 noiembrie 2006

 

 1. Dana Terzea, Ariana Vişan, Mihai Ceauşu, Alina Georgescu, Simona Florescu, Carmen Ardeleanu: „Proliferare tumorală de aspect pseudosarcomatos. Miozită proliferativă, prezentare de caz”, Al 3-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea anuală a Institutului Naţional „Victor Babeş” cu participare internaţională, vol. rez. pg.100, ISBN[10]: 973-708-005-x ISBN[13]: 978-973-708-005-9, Bucureşti, 1-3 noiembrie 2006

 

 1. Dana Terzea, Cristina Iosif, Florina Vasilescu, Maria Neagu, M. Ceauşu, Mihaela Mihai, Camelia Dobrea, Fl. Andrei, Alina Georgescu, Elena Ion, Fl. Eremia, Valentina Muntean: „Receptori hormonali în terapia carcinoamelor mamare”, Al 3-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea anuală a Institutului Naţional „Victor Babeş” cu participare internaţională, vol. rez. pg. 22, ISBN[10]: 973-708-005-x ISBN[13]: 978-973-708-005-9, Bucureşti, 1-3 noiembrie 2006

 

 1. Florina Vasilescu, Cristina Iosif, Mihaela Mihai, Dana Terzea, Camelia Dobrea, Alina Nicolae, Fl. Andrei, Alina Georgescu, M. Ceauşu, Alina Anghel, Elena Ion, Fl. Hălălău: „Ţinte terapeutice în carcinoamele pulmonare”, Al 3-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea anuală a Institutului Naţional „Victor Babeş” cu participare internaţională, vol. rez. pg. 23, ISBN[10]: 973-708-005-x ISBN[13]: 978-973-708-005-9, Bucureşti, 1-3 noiembrie 2006

 

 1. Dana Terzea, Dumitru Ioachim, Florina Vasilescu, Cristina Iosif, Mihaela Mihai, Camelia Dobrea, Maria Neagu, Fl. Andrei, Alina Georgescu, Diana Ene, D Anghel, Alina Anghel, Valentina Muntean: „Somatostatina în carcinoamele medulare tiroidiene”, Al 3-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea anuală a Institutului Naţional „Victor Babeş” cu participare internaţională, vol. rez. pg. 24, ISBN[10]: 973-708-005-x ISBN[13]: 978-973-708-005-9, Bucureşti, 1-3 noiembrie 2006

                                                       

 

 

 

 

                                               2007                

 

 

1. Dana Terzea, Mihaela Gherghiceanu, Cristina Iosif, Florina Vasilescu, F. Andrei, Camelia Dobrea, Alina Nicolae, Alina Georgescu, M. Ceausu, Ariana Visan, Mihaela Mihai, Carmen Ardeleanu: Ultrastructural analysis of the endometrial mucosa of female patients at menopause with hormonal substitutive therapy (TSH), Romanian Journal of Morphology and Embryology, vol.48, nr.3, pg.275-279, 2007, ISSN 1220-0522

 

2. Dana Terzea, Cristina Iosif, Florina Vasilescu, F. Andrei, Camelia Dobrea, Alina Nicolae, Alina Georgescu, F. Mircea, M. Ceausu, Ariana Visan, Mihaela Mihai, Carmen Ardeleanu: Quantification of apoptotic phenomenon on endometrial biopsies in postmenopausal patients under hormonal replacement therapy (HRT), Romanian Journal of Morphology and Embryology, vol.48, nr.2, pg.107-111, 2007, ISSN 1220-0522

 

 

3. Cristina Iosif, Liliana Popescu, Alina Georgescu, Florina Vasilescu, Dana Terzea, Mihaela Mihai, Florin Andrei, Mihai Ceauşu, Dorel Arsene, Maria Neagu, Diana Ene, Georgeta Butur, Carmen Ardeleanu: “The immunohistochemical and molecular status of Epstein-Barr virus (EBV) in lymphnodes draining nasopharyngeal carcinoma”, Al 22-lea Congres Internaţional al Societăţii Adriatice de Anatomie Patologică, vol. rez. pg. 30, Grottammare, Italia, 22-24 iunie 2007

 

4. Alina Georgescu, Florina Vasilescu, Cristina Iosif, Mihaela Mihai, Florin Andrei, Camelia Dobrea, Dana Terzea, Simona Florescu, Georgeta Butur, Liana Toma, Marius Dumitrescu, Carmen Ardeleanu: „Giant retroperitoneal solitary fibrous tumor”, 4th National Symposium of Pathology and Victor Babeş Institute Anniversary Symposium – „The (un)predictible future of cellular and molecular medicine”, Abstract volume, pg. 82, ISBN: 978-973-708-273-2, Bucharest, 31 october – 2 november 2007

 

5. C. Ardeleanu, G. Gluck, M. Mihai, Fl. Vasilescu, F. Andrei, D. Terzea, C. Iosif, C. Dobrea, D. Arsene, M. Neagu, D. Ene, S. Enache, A. Georgescu, A. Vişan, G. Butur: „Receptori tirozinkinazici în carcinoamele uroteliale infiltrative”, Simpozion Naţional de Cercetare Ştiinţifică Medicală de Excelenţă, vol. rez. pg. 85, ISBN: 978-973-708-272-5, Sibiu, România, 25-26 octombrie

2007

6. Andeea Brehar, Laura Iconaru, Ruxandra Hristea, Pavel Jalba, Sabina Oros, Iuliana Gherlan, Mirela Petrache, Diana Paun, Andrei Goldstein, Dana Terzea, Constantin Dumitrache: „Factori de pronostic clinici, biologici si imunohistochimici in carcomul tiroidian diferentiat”- Craiova Medicala vol 9 suplim 1 pag 68 ISSN 1454-6876bv      gh

 

 

 

                                                        2008

 

 

 1. Georgeta Butur, Mihai Ceausu, Florina Vasilescu, Cristina Iosif, Camelia Dobrea, Dana Terzea, Maria Neagu, Alina Georgescu, Diana Teletin, Florin Andrei, Dorel Arsene, Carmen Ardeleanu. „Simultaneous  evaluation  of  T  lymphocyte  subpopulations in  the  liver  and  in  peripheral  blood  cells  of  HCV, HBV chronic infected patients”. Reprinted from: 3rd Intercontinental Congres of Pathology- Free Papers, Barcelona, Spain, May 17-22, 2008, MEDIMOND, International Proceedings, pg.15-20, volume ISBN 978-88-7587-447-6

 

 1. Simona Enache, Mihaela Mihai, Forina Vasilescu, Cristina Iosif, Florin Andrei, Dana Terzea, Mihai Ceausu, Dorel Arsene, Camelia Dobrea, Valentin Enache, Georgeta Butur, Maria Neagu, Diana Teletin, Carmen Ardeleanu. “Immunohistochemical expression in gastrointestinal stromal tumors (GISTs) and extragastrointestinal stromal tumors (EGISTs)”, Reprinted from: 3rd Intercontinental Congres of Pathology- Free Papers, Barcelona, Spain, May 17-22, 2008, MEDIMOND, International Proceedings, pg. 75-80, volume ISBN 978-88-7587-447-6

 

 1. Alina Georgescu, Florina Vasilescu, Cristina Iosif, Dorel Arsene, Mihaela Mihai, Dana Terzea, Florin Andrei, Camelia Dobrea, Simona Enache, Mihai Ceausu, Ariana Visan, Diana Ene, Maria Neagu, Valentina Muntean, Alina Anghel, Tatiana Petre, Elena Ion, Florin Eremia, Georgeta Butur, Carmen Ardeleanu. „Immunohistochemical profile in metastatic neuroendocrine carcinomas (MNCS)”, Reprinted from: 3rd Intercontinental Congres of Pathology- Free Papers, Barcelona, Spain, May 17-22, 2008, MEDIMOND, International Proceedings, pg. 35-40, volume ISBN 978-88-7587-447-6

 

 1. Carmen Ardeleanu, Mihaela Mihai,  Florina Vasilescu,  Cristina Iosif, Dana Terzea, Florin Andrei, Alina Georgescu,  Camelia Dobrea, Dorel Arsene, Simona Enache, Mihai Ceausu, Ariana Visan, Maria Comanescu, Diana Ene, Maria Neagu, Georgeta Butur, Florica Staniceanu:  TOP2A –EGFR Correlations in triple - negative (TN) breast cancer . 3rd International Congresss of Pathology – Free Papers Book, Barcelona Spain, May 17-22,2008, Eds. Bombi JA, Ordi J, Ribalta T, Ramirez J.MEDIMOND International Proceedings, vol. ISBN 978-88-7587-447-6

 

 1. Stancu C, Radian S, Stanescu B, Ioachim D, Terzea D,  Coculescu M: Follicular thyroid cancer on remnant lobe. Acta Endocrinologica, 2008, IV, 3, 353

 

 1. Poiana C,  Carsote M, Chirita C, Vasilescu F, Terzea D, Hortopan D, Petrescu  R, Coculescu M: Hypokalemic tetraplegia caused by an aldosteron secreting adrenal tumor – from particular to general. Rev Rom  Endocrin  Metab, 2008, 7, 3, 95-107. ISSN 1582-8115

 

 

 1. Mihai Ceauşu, Dana Terzea, Alina Georgescu, Camelia Dobrea, Mihaela Mihai, Cristina Iosif, Florina Vasilescu, Carmen Ardeleanu. “Transitional cell tumors of the ovary: a compact group with a heterogeneous histological and immunophenotypical Pattern”, Romanian Journal of Morphology and Embryology 2008, 49(4):513–516, ISSN 1220-0522

 

 1. Comanescu, M; Ardeleanu, C; Vasilescu, F, et al.  Immunohistochemical coexpression of BRCA1 and TOP2A in triple negative breast cancer. 27th International Congress of the International-Academy-of-Pathology, 2008 Athens GREECE, HISTOPATHOLOGY, Vol. 53, Meeting Abstract: 072, Pages: 32-32   

 

 1.  C Iosif, F Vasilescu, D Terzea, F Andrei, C Dobrea, M Mihai, G Butur, S Enache, A Georgescu, D Arsene, M Ceausu, M Neagu, C Sarafoleanu, C Ardeleanu. HER-2/NEU in head and neck squamous cell carcinoma – a target for therapy? XXVII International Congress of the International Academy of Pathology, Histopathology, volume 53 (suppl. 1), pg. 213, ISSN 0309—167, Athens, Greece, october 12-17, 2008

 

 1.  F Andrei, M Neagu, M Ceausu, A Georgescu, F Vasilescu, M Mihai, D Terzea, C Iosif, C Dobrea, E Simona, D Ene, G Butur, C Ardeleanu. „Advantages of hope fixation for immunohistochemistry”. XXVII International Congress of the International Academy of Pathology, Histopathology, volume 53 (suppl. 1), pg.294, ISSN 0309—167, Athens, Greece, october 12-17, 2008

 

 1.  F Vasilescu, C Iosif, L Toma, C Nistor, M Dumitrescu, C Dobrea, M Mihai, D Terzea, A Georgescu, G Butur, S Enache, A Nicolae, A Poteca, C Ardeleanu. Expression of cytokeratines, p63, TTF1 in nonsmall cell lung carcinomas. XXVII International Congress of the International Academy of Pathology, Histopathology, volume 53 (suppl. 1), pg. 370, ISSN 0309—167, Athens, Greece, october 12-17, 2008

 

 1.  Terzea D, Georgescu A, Ioachim T, Dumitrescu M, Vasilescu F, Iosif C, Andrei F, Mihai M, Dobrea C, Arsene D, Enache S, Ceauşu M, Ardeleanu C: „Carcinom paratiroidian recidivat – prezentare de caz” vol. rez. pg. 68, Al 5-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea Anuală a Institutului „Victor Babeş” cu participare internaţională - Patologia tumorilor endocrine, Bucureşti, 4-6 noiembrie 2008

 

 1.  Diana Teletin, Cristina Iosif, Neagu Maria, Mihaela Mihai, Florina Vasilescu, Florin Andrei, Dana Terzea, Camelia Dobrea, Mihai Ceausu, Dorel Arsene, Alina Georgescu, Simona Enache, Georgeta Butur, Carmen Ardeleanu: „Determinarea expresiei ciclooxigenazei-2 (COX-2) în cancerul de esofag prin RT-PCR” vol. rez. pg. 91, Al 5-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea Anuală a Institutului „Victor Babeş” cu participare internaţională - Patologia tumorilor endocrine, Bucureşti, 4-6 noiembrie 2008

 

 1.  S Enache, D Dumitrescu, D Terzea, F Vasilescu, A Georgescu, C Iosif, F Andrei, M Ceausu, C Dobrea, D Arsene, F Cionca, V Enache, G Butur, M Neagu, D Teletin, F Eremia, E Ion, T Petre, C Ardeleanu: „Condromatoza sinovială – prezentare de caz” vol. rez. pg. 92, Al 5-lea Simpozion Naţional de Patologie, Sesiunea Anuală a Institutului „Victor Babeş” cu participare internaţională - Patologia tumorilor endocrine, Bucureşti, 4-6 noiembrie 2008

 

 1.  Iosif, C; Birla, R; Terzea, D, et al. EGFR expression in gastroesophageal junction adenocarcinomas a prognostic factor and target for therapy
  27th International Congress of the International-Academy-of-Pathology, Athens, Greece, 2008, Histopathology, vol. 53:138-139, abstract: 316

 

 1.  Terzea, D; Iosif, C; Dobrea, C, et al. Immunohistochemical evaluation of c-kit expression in uterine leiomyosarcomas. 27th International Congress of the International-Academy-of-Pathology, Athens, Greece, 2008, Histopathology, vol. 53:205, abstract: 467

 

 1.  Dema, A; Ardeleanu, C; Lazar, E,Terzea D et al. The value of some immunohistochemical and serological markers for the diagnosis of a peculiar uterine tumor in a postmenopausal woman: case report. REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR, 2008, vol. 13(4):31-38   

 

 1.  Dobrea, C; Colita, D; Lupu, A, Terzea Det al. Systemic Anaplastic Large Cell Lymphoma - A multicentric clinico-pathological study, VIRCHOWS ARCHIV,  2008, vol. 452: S65-S66   

 

 

 

 

                                               

2009

 

 

 1. Botusan, I; Terzea, D; Constantin, I, et al. Rare Evolution Of A Papillary Thyroid Carcinoma Dedifferentiated To An Anaplastic Form With Rhabdoid Features - Case Presentation. Acta Endocrinologica-Bucharest, 2009,  Vol. 5(1): 99-106

 

 1. S. Enache, M. Mihai, F. Vasilescu, C. Iosif, F. Andrei, D. Terzea, M. Ceausu, D. Arsene, A. Georgescu, C. Dobrea, G. Butur, M. Neagu, D. Teletin, C. Ardeleanu: „Angiogenic factors as new molecular targets in GISTs therapy”, Abstract book, pg. 46-47, Conferinta „Angiogenesis: present and future”, Timisoara, 26-28 martie 2009

 

 1. Carmen Ardeleanu, Cristina Iosif, Florina Vasilescu, Alina Georgescu, Ariana Visan, Maria Comanescu, Dana Terzea: „Unusual Evolution of a Fibrohistiocytic Skin Tumor – Case Presentation”, abstract book, pg. 174, Technology Transfer in Diagnostic Pathology. 4th Central European Regional Meeting”- „Soft Tissue and Bone Pathology”, Eger, Hungary, april 19-21, 2009

 

 

 1. Catalina Poiana, Mara Carsote, Corina Chirita, Andrei Goldstein, Maria Belgun, Dana Terzea, Dan Hortopan, Dumitru Ioachim, Cristina Corneci, Bogdan Stanescu: „Thyroid Nodules in Patients with Neuroendocrine Tumors- Two Case Reports”- TMJ 2009, Vol.59, No.4

 

 1. M Carsote, C Chiricuta, D Terzea, R Trifanescu,, A Dumitrascu, D Hortopan, C Ene, C Poiana : „Distributia indicelui de masa corporala la pacientii cu tumori suprarenale ”- Al IV-lea Cogres al Asociatiei de Endocrinologie Clinica din Romania 2-5 septembrie 2009, Constanta, Romania, pag 146, edit „Ovidius University Press”, ISBN 978-973-614-510-0

 

 

 1. M Carsote, C Chirita, D Hortopan, A Goldstein, D Ioachim , D Terzea, B Stanescu, A Croitoru, C Poiana, M Coculescu: „Tumora neuroendocrina pancreatica si neoplazie  tiroidiana- asociere intamplatoare?- raportare de caz”-Al IV-lea Congres National de Neuroendocrinologie cu participare Internationala, Bucuresti 26-28 mai 2009, Vol de rezumate Editura Medicala Anteus 2009pag 76-77, ISBN 978-973-88856-2-2

 

 1. A Gruia, M Carsote, C Chirita, C Ene, A Dumitrascu, D Iochim, D Terzea, AM Stefanescu, B Stanescu, C Poiana: „Paragangliom si hipeserotoninemie- raport de caz”- Al IV-lea Congres National de Neuroendocrinologie cu participare Internationala, Bucuresti 26-28 mai 2009, Vol de rezumate Editura Medicala Anteus 2009pag 78, ISBN 978-973-88856-2-2

 

 1. C Poiana, A Croitoru, C Chirita, A Goldstein, D Hortopan, M Mihai, V Herlea, D Terzea, M Carsote:” Carcinoid intestinal asimptomatic-valoarea imunohistochimiei- prezentare de 2 cazuri”- Al IV-lea Congres National de Neuroendocrinologie cu participare Internationala, Bucuresti 26-28 mai 2009, Vol de rezumate Editura Medicala Anteus 2009 pag 85-86, ISBN 978-973-88856-2-2

 

 1. C Vrabie, D Terzea, A Petrescu, M Waller: The Histopathology analysis of the diffuse sclerosingvariant of the papillary carcinoma of the thyroid: a distinctive and rare form Romanian Journal of Morphology and Embryology vol.50, nr.4, pg.743-749, 2009, ISSN 1220-0522

 

 1. Terzea Dana, Georgescu Alina, Iconaru Laura, Vasilescu Florina, Iosif Cristina, Andrei Florin, Mihai Mihaela, Arsene Dorel, Dobrea Camelia, Enache Simona, Visan Ariana, Ceausu Mihai, Ioachim Dumitru, Butur Georgeta, Ardeleanu Carmen : Variability of angiogenic and lymphangiogenic factors in medullary thyroid carcinomas, Adriatic Society of Pathology, 27-28 iunie, Diuno, Italy,

 

 

 

 

2010

 

 1. C Poiana, M Carsote, R Baloescu, B Stanescu, R Petrescu, C Corneci, D Hortopan, C Chirita, D Ioachim, D Terzea: „The adrenalectomy in rare endocrine tumors-2 cases report”-Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2010, vol 6, nr 1 pag 47-53 ISSN 1584-9341

 

 1. Poiana C,Carsote M, Virtej I, Gruia A, Grgoriu C, Chirita C, Terzea D, Banceanu G: „Management in a case of male pseudohermaphroditism”- 14-th World Congress of Gynecological Endocrinology II Congresso ISG Italia, Firenze March 4-7 2010, vol rezumate

 

 

 1. Dumitrescu C, Chirita C, Carsote M, Ene C, Dumitrascu A, Vasilescu F, Terzea D, Poiana C: „Primary Amenorrhea and 46 XY Kariotype- 2 cases report”- 14-th World Congress of Gynecological Endocrinology II Congresso ISG Italia, Firenze March 4-7 2010, vol rezumate

 

 1. Poiana C, Carsote M, Paun D, Hortopan D, Terzea D, Paun S , Stanescu B, Corneci C, Fica S: „Paragangliomas: A series of five cases”- 7-th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Tratament of Neuroendocrine Tumor Disease, 11-12 March 2010, Berlin, Germany, volum rezumate pag116

 

 

 1. Poiana C, Carsote M, Trifanescu R, Chirita C, Baciu I, Ene C, Terzea D, Paun S, Beuran M: „Giant adrenal tumor: A case report”- 7-th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Tratament of Neuroendocrine Tumor Disease, 11-12 March 2010, Berlin, Germany, volum rezumate pag118

 

 

 1. C Poiana, M Carsote, R  Samoila,C Chirita, A Dumitrascu, D Hortopan, M Beuran, S Paun, I Sinescu, M Hortopan, D Terzea: „Pheocromocytoma at extreme age-2 cases report”-14-th International Congress of Endocrinology (ICE 2010) Kyoto ,Japan, Endocrine Journal vol 57, suppl. 2, March 2010

 

 

 1. B Stanescu, C Chirita, M Carsote, C Corneci, D Hortopan, A Dumitrascu, D Ioachim, C Ene, M Matei, D Terzea, C Poiana: „Surgical approach of adrenal tumrs in a seri of cases”- 14-th International Congress of Endocrinology (ICE 2010) Kyoto ,Japan, Endocrine Journal vol 57, suppl. 2, March 2010

 

 1. D Peretianu, M Carsote, A Clodeanu, DC Staicu, C Chirita, D Terzea, V Radoi, C Poiana:”Drug induced hyperthyroidism ( a rare reaction of sorafenib):case report ”- 12-th European Congress of Endocrinology 24-28 April 2010, Prague, Czech Republic, Endocrine Abstracts, April 2010, vol 22, ISSN 1470-3947

 

 

 1. M Carsote, R Trifanescu, C Chirita, C Ene, D Ioachim, D Terzea, C Poiana, M Coculescu: „ Limited therapeutically options in a case of invasive papillary thyroid carcinoma”- 12-th European Congress of Endocrinology 24-28 April 2010, Prague, Czech Republic, Endocrine Abstracts, April 2010, vol 22, ISSN 1470-3947

 

 1. L Iconaru, D Terzea, D Paun, S Vladoiu, S Radian, D Ioachim, C Dumitrache: „Angiognesis: the new orientation in medullary thyroid carcinoma” 12-th European Congress of Endocrinology 24-28 April 2010, Prague, Czech Republic, Endocrine Abstracts, April 2010, vol 22, ISSN 1470-3947

 

 

 1.  C Poiana, M Carsote, M Musat, D Terzea, C Chirita, D Hortopan, A Dumitrascu: „Breast cancer  with neuroendocrine phenotype: the role of pitutary tumor induced hyperprolactinemia”- AACE 19-th Annual Meeting and Clinical Congress, Boston, USA, April 21-25, 2010, Abstracts, pag 130

 

 1. R Trifanescu, M Carsote, C Chirita, D Terzea, C Ene, R Samoila, A Croitoru, C Poiana: „The carcinoid of appendicle in a young pregnant woman-case report”- AACE 19-th Annual Meeting and Clinical Congress, Boston, USA, April 21-25, 2010, Abstracts, pag 116

 

 

 1. C Poiana, M Carsote, C Chirita, A Goldstein, A Croitoru, D Peretianu, D Terzea, S Fica: „Neuroendocrine tumors and thyroid nodules”- AACE 19-th Annual Meeting and Clinical Congress, Boston, USA, April 21-25, 2010, Abstracts, pag 161

 

 1. R Baloescu , M Carsote, A Dumitrascu, V Radoi, M Matei, D Terzea, R Petrescu, AM Stefanescu, C Poiana, M Coculescu: „GIST-uri fenotip nou in neurofibromatoza”-Al XVI-lea Simpozion National de Psihoneuroendocrinologie Poiana Brasov, Romania, 27-29 mai 2010, Volum de rezumate, Editura Medicala Antaeus, Bucuresti 2010, pag 58, ISBN 978-973-88856-9-1

 

 1. C Poiana, M Carsote, B Stanescu, M Gheorghiu, C Chirita, D Hortopan, C Corneci, AM Stefanescu, D Ioachim, D Terzea: „Manifestari paraneoplazice in tumori neuroendocrine”- Al XVI-lea Simpozion National de Psihoneuroendocrinologie Poiana Brasov, Romania, 27-29 mai 2010, Volum de rezumate, Editura Medicala Antaeus, Bucuresti 2010, pag 77, ISBN 978-973-88856-9-1

 

 1. M Carsote, D Hortopan, D Peretianu, AM Stefanescu, A Goldstein, I Sinescu, M Hortopan, D Terzea, R Danciulescu-Miulescu, C Poiana: „Copil cu feocromocitom supravietuitor dupa stop cardiac”- Al XVI-lea Simpozion National de Psihoneuroendocrinologie Poiana Brasov, Romania, 27-29 mai 2010, Volum de rezumate, Editura Medicala Antaeus, Bucuresti 2010, pag 59, ISBN 978-973-88856-9-1

 

 1. M Carsote, R Trifaescu, D Terzea, R Baloescu, R Petrescu, O Ianas, A Caragheorgheopol, D Hortopan, S Paun, C Poiana:”Aspecte rare in masele adrenale”- Al XVI-lea Simpozion National de Psihoneuroendocrinologie Poiana Brasov, Romania, 27-29 mai 2010, Volum de rezumate, Editura Medicala Antaeus, Bucuresti 2010, pag 60, ISBN 978-973-88856-9-1

 

 1. C Poiana, M Carsote, R Trifanescu, D Hortopan, C Ene, C Chirita, A Goldstein, A Croitoru, AM Stefanescu, D Terzea: „Evolutie fulminanta in tumorile neuroendocrine himerice”- Al XVI-lea Simpozion National de Psihoneuroendocrinologie Poiana Brasov, Romania, 27-29 mai 2010, Volum de rezumate, Editura Medicala Antaeus, Bucuresti 2010, pag 75, ISBN 978-973-88856-9-1

 

 1. Carmen Ardeleanu, Alina Georgescu, Mihai Stoicea, Dana Terzea, Mihaela Mihai, Florina Cionca, Florina Vasilescu, Cristina Iosif, Fl. Andrei, D. Arsene, Simona Enache, V. Enache, Ariana Neicu, Maria Neagu, Maria Comanescu, Georgeta Butur: “Biomarkeri cu implicaţii diagnostice, prognostice si predictive în cancerul mamar. Prezent şi perspective“ , Al IX-lea Simpozion National cu Participare Internationala de Morfologie Microscopica, vol rez pg 8, Craiova, 26-29 mai 2010, ISBN: 978-973-106-160-3

 

 1. C. Ardeleanu, D. Terzea, A. Georgescu, M. Stoicea, F. Cionca, M. Comanescu, F. Vasilescu, F. Andrei, M. Mihai, A. Visan, S. Enache: „CAROTID BODY PARAGANGLIOMA: TWO CASE REPORTS”, poster P15, „21st LJUDEVIT JURAK INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPARATIVE PATHOLOGY”, Zagreb , Croatia, 4-5 Iunie, 2010

 

 1. Alina Gabriela Mihaela Georgescu, M. C. Stoicea, F. Andrei, F. Vasilescu, D. Terzea, M. Mihai, D. Arsene, S. Enache, F. Cionca, G. Butur, C. M. Ardeleanu: “Stromal-tumour cells interactions in breast cancer in young women”, poster 0010, Abstract book, pg. 169, Intercongress Meeting of the European Society of Pathology – Promoting excellence in cellular pathology, Krakow, Poland, 31 August – 3 September, 2010

 

 1. Alina Georgescu, M. Stoicea, F. Andrei, Mihaela Mihai, Dana Terzea, Florina Vasilescu, Cristina Iosif, Simona Enache, Florina Cionca, Georgeta Butur, Carmen Ardeleanu: “FACTORI DE MICROMEDIU IMPLICAŢI ÎN PROGRESIA CANCERULUI DE SÂN LA FEMEILE TINERE”, Congres bienal de cancer mamar, Baile Felix, 12-15 mai, 2010

 

 1. Carmen Maria Ardeleanu, F. Vasilescu, C. Iosif, D. Terzea, A. G. Mihaela Georgescu, M. C. Stoicea, M. Mihai, F. Andrei, C. Dobrea, S. Enache, M. Dumitrescu: “AKT and PTEN in non-small cell lung carcinomas – acting together or apart?”, poster 0066, pg. 185, Intercongress Meeting of the European Society of Pathology – Promoting excellence in cellular pathology, Krakow, Poland, 31 August – 3 September, 2010

 

 1. Georgeta Cardos, Florina Cionca, Georgeta Butur, Mihai Stoicea, Alina Georgescu, Dana Terzea, Mihaela Mihai, Florin Andrei, Simona Enache, Florina Vasilescu, Cristina Iosif, Carmen Ardeleanu: “ANALIZA MUTATIILOR IN GENA K-RAS IN TUMORILE DE COLON PRIN METODA PCR-RFLP”, „Al 7-lea Simpozion National de Patologie cu participare internationala – Medicina personalizata”, Bucuresti, 9-12 Noiembrie 2010, volum rezumate, pg. 48, ISBN 978–973–708–521-4

 

 1. S. Enache, M. Stoicea, C. Iosif, M. Mihai, F. Vasilescu, D. Terzea, C. Dobrea, F. Andrei, V. Enache, A. Georgescu, G. Cardos, F. Cionca, V. Muntean, A. Anghel, T. Petre, E. Ion, S. Burete, C. Ardeleanu: “DOG1 mono si policlonal in GISTuri – corelatii morfologice si imunohistochimice”,„Al 7-lea Simpozion National de Patologie cu participare internationala – Medicina personalizata”, Bucuresti, 9-12 Noiembrie 2010, volum rezumate,  P 87,   pg. 101, ISBN 978–973–708–521-4

 

2011

 

 

1.C. Poiana, M Carsote, C Ardeleanu, D Terzea et all- “The value of the immunohistochemistry in a case of gastric neuroendocrine tumor and thyroid metastasis” Rom J Morphol Embryol 2011, 52(1):187-192

 

2.C Poiana, M Carsote, I Vartej, D Terzea, C Chirita, C Dumitrescu et all – “Uterine leiomyosarcoma and endocrine involvement” 6-th Congress of Romanian Society of Gynecological Endocrinology, Journal of the Gynecological endocrinology, 164-165, ISBN 973-9073-12-3,  sept 2011, Bucharest, Romania

 

3.R Baloescu, M Carsote, R Trifanescu, M Musat, R Danciulescu-Miulescu, D Ioachim, D Terzea, C Poiana –“The management of thyroid nodule with a non-thyroid primary cancer” 13-th European Congress of Endocrinology, Endocrine Abstracts vol 26, ISSN 1470-3947,apr 2011, Roterdam, The Netherlands

 

4.C Poiana, M Carsote, V Radoi, C Ene, A Gruia, D Hortopan, D Terzea, M Coculescu- “Aggressive Somatostatinoma with Associated Pheocromocytoma in a Neurofibromatosis Pacient” 8-th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease, Abstract book, 139, 9-11 March2011, Lisbon, Portugal