Dr. Vrabie Camelia Doina

Asistent Universitar

Dr. Vrabie Camelia Doina

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

VRABIE  Camelia Doina

 

E-mail(uri) HYPERLINK "mailto:camianapat@yahoo.com" camianapat@yahoo.com 

 HYPERLINK "http://www.cameliavrabie.ro" www.cameliavrabie.ro 

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

romana

 

 

Data naşterii

23.X. 1957

 

 

Sex

feminin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Medicina

Catedra  Anatomie patologica

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

(a)1994- prezent, (b) 1994-in prezent, (c) 1999-in prezent, (d) 1985-1990, (e) 1982-1985, (f) 1991-1994, (g) 1976-1982

Funcţia sau postul ocupat

Spitalul Clinic „Sfantul Ioan”, (b) Universitatea de Medicina „Carol Davila”,(c) Institutul National de Patologie „Victor Babes, (d) Spitalul Orasenesc Mizil, Dispensar Gura Vadului, (e) Spital Judetean Ploiesti, (f) Spital Clinic „Sfantul Ioan”,  (g) UMF Carol Davila

Activităţi şi responsabilităţi principale

(a) medic primar anatomopatolog / ordin MS nr 637 din 1999, medic sef de sectie / decizia nr 148 din 21.05.2003 membru colegiul medicilor cert nr B04-1071/2 (b) asistent universitar,(c) cercetator stiintific gr II la depart anatomie patologica (d) medic de medicina generala prin dispozitia nr 246 din 27 noi 1985 (cu specialitate in 1990 ordin 380 din 1992, (e) stagiar medicina generala, (f) rezident in specialitatea anatomie patologica cu ordin MS 1728 din 30.12.1991si devenit specialist in anatomie patologica ordin MS 2214 din 1994, (g) student Medicina Generala diploma de doctor medic seria A, nr 540

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, str Dionisie Lupu, 33-35, sector 1, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Medic primar anatomie patologica; (b) asistent universitar; (c) cercetator stiintific 

 

Diagnostic, educatie, cercetare, in histopatologie, imunohistochimie si biologie moleculara (PCR si FISH); conducator sau responsabil de proiecte de cercetare conf lista alaturata

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

 

 Doctor in stiinte medicale (2003) C/0000604/1674/ 2004

Medic primar anatomie patologica (1999) No 637/1999

Medic specialist anatomie patologica (1992-1994) No.  2214/ 1994

Medic rezident anatomie patologica (1992-1994) No. 1728/ 1992

Medic specialist medicina familie (1986-1991) No. 380/1992

Medical Doctor (1976-1982) No.  540/1983

Calificarea / diploma obţinută

 Doctor medic, doctor in stiinte medicale, medic primar anatomie patologica, medic specialist medicina de familie, medic specialist anatomie patologica

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

2011     Apr., 09, Pregatire pentru concursul de angajare in institutiile europene. Institutul European din Romania, ,  euphorum.org 

2011   Apr. 04 – 08,    Curs accesare Fonduri structural si de coeziune europene. IER, ,. Certificat de absolvire seria F no 0059322 / 18 Apr 2011

 2011,  Cursul „Histopatologia moleculara a tesutului arhivat”(org de INCD Victor Babes in cadrul proiectului „Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sanatate/ diagnostic molecular). 19.05.2011- 22.05.2011 si 02.06.2011-05.06.2011 (certif seria A 1.3 nr 145/ 05.06.2011

 2011, Cursul „Structura si organizare in contextul descentralizarii sistemului sanitar”. Atelierul „Prezentarea laboratorului de anatomie patologica- in contextul actual”Bucuresti, 27.01.2011-30.01.2011 si 18.02.2011-25.02.2011. certif nr 098/2011.

2010, 26.10 -15.12. Sedinte lunare ceai de lame, INCD Victor Babes”.

2010, Al 7-lea Simpozion National de Patologie, INCD „Victor Babes”, 9-12 Nov, Bucuresti

2010 , Mar, 24-29. Curs „Manager de Proiect”. AFPA/ Seria F no 0302755/ 30.04

2010,  Jun 25-26,   Curs: Dezvoltati cu succes afacerea (modul1). Bucuresti (Unimpresa Formazione).

2010  ,   Mai 07-08, (modul ll) Curs : Limbajul nonverbal in afaceri.) Bucuresti. Unimpresa Formazione.

2010 , Jul 03 – 04,   Curs: Dezvolta-ti afacerea cu succes; modulul ll. Managementul riscului; Management financiar; planul de afaceri. Bucuresti,. Unimpresa Formazione.

2010,  Apr, 12-22,  Curs „Formator”. AFPA. seria F no 0302790/ 14.05.2010

2010,  Mai 26-27,    Conferinta Ë-Health Congress. Certificat no16/ 27.05.2010. Bucharest, 

2009, 23.02.2009 – 03.03.2009 European advanced postgraduate course in classical and molecular cytogenetics., Nimes, Montpellier, France.

2009. 01-04 Apr, Simpozionul National al Xl-lea al Sectiunii Romane IASGO, Bucuresti.

2009, 26-27 Mai, E-health Congress, Bucuresti, Scoala nationala de Sanatate Publica si management sanitary, certif. participare

2009, 01. Feb, - 31.12, Curs la distant  organizat de British medical Journal, UMF Iuliu Hatieganu, Cluj

2009, 01.10.- 21.12, Cursul “Manevre Energetice Faciale (MEF), organizat de GNSPY, Bucuresti

2009, 29.04, Cursul “Cell Culture Seminar”organizat de LGC Standard, Bucharest.

2009, 03 -06 Nov, Al 6-lea Simpozion National de Patologie, INCD “Victor Babes”, Bucuresti 

2008, 01.02.2008 – 31.12.2008 Cursul deschis la distanta al BMJ editia in limba romana. (nr 1326 / 30.01.2009

2008,  Nov, 24-28, .; INCDMI Cantacuzino; Cursul “Trasarea infectiilor virale prin metode moleculare (PCR si secventiere). Certificat de absolvire acreditat de Colegiul Medicilor no 20/28.11.2008

2008, Oct, , 20-29  ; IBPC „Nicolae Simionescu”; « De la biologia celularasi moleculara la medicina secolului XXI », Certificat de absolvire acreditat de Colegiul Medicilor no 27/ 29.10.2008

2008  Nov, 6-8,. Victor Babes Institute. International course on the pathology of the digestive system, Bucharest, Certificat de absolvire acreditat de Colegiul Medicilor no5253/ 23.09.2008

 2008, Sept, 18-21  .UMF Craiova si ESCOP;  European Society of Pathology Course. Update in Gastro-Intestinal pathology. 2008,, Craiova Certificat de absolvire acreditat de Colegiul Medicilor no5253/ 23.09.2008

 2008,  Mai, 26-31.. UMF Craiova, Tehnici de imunohistochimie. Algoritme de diagnostic in imunohistochimie. Certificat de absolvire acreditat de Colegiul Medicilor no5253/ 23.09.2008

 2008,  aprilie 11, The promise of stem cells therapy. SERA workshop. Institute of cellular biology and pathology „N. Simionescu”. Bucuresti, 

2008, 26 – 27 Sept, The Third EORTC PathoBiology Group Annual Meeting, Milan, Italia.

2008, 20-22 Oct, Al 7-lea Congres National de Medicina de Laborator, Al 3-lea Simpozion de Imunopatologie, Al 3-lea Congres National al Asistentilor de Laborator Clinic, Bucuresti

2008, 28-30 Sept, Simpozionul National VIASAN-CEEX (Modul 1) Sinaia, Bucuresti

2008, 04-06 Nov, Al 5-lea Simpozion National de Patologie Äctualitati in patologia endocrina”, INCD „Victor Babes”, Bucuresti.

2008, 28-31 Mai, Al lX-lea Congres National al Societatii Romane de Morfologie, Craiova, Bucuresti (diploma nr 185/ 28.05.2008

2008, 16 Apr, Conferinta „eSanatate & eGuvernare” Bucuresti

2007-2008; Scoala nationala de sanatate publica si management sanitar; studii complementare in managementul serviciilor de sanatate; atestat

2007-2008, 25.06.2007-6.03.2008, Cursul de pregatire pt obtinerea atestatului de studii complementare in managementul serv sanitare, SNSPMS, nr 327/ 13.04.2008

2007,  Mai, 16-20 , Tehnici de imunohistochimie. UMF Craiova Algoritme de diagnostic in imunohistochimie. Craiova,.

2007, Sept 27-30 . UMF Craiova, European Society of Pathology  Course; Pathology of the pancreas and liver. Craiova

2007,Iulie 11, Romanian Association of research managers and administrations,  Bucharest.Workshop „How to write a competitive proposal from Framework 7 (FP7).. 

2007,   Feb, 05.02- 23.02. UMF Craiova Curs „Patologie cutanata tumorala”., 

2007 ,  Mar. 01.03.-20.03 UMF Craiova. Curs ‚Clasic si modern in infectiile tegumentului si mucoaselor”. 

2007, 02-06  Iulie, Conferinta Nationala A lV-a Conferinta Nationala de Citologie Clinica. Al Vl-lea simpozion instructaj de Citologie clinica”, Iasi, Romania. (CMI 20351).

2007, 11-13 Oct, Al 2-lea Simpozion de Imunopatologie, Sibiu.

2007, 11-13 Oct, Al 6-lea Congres National de Medicina de Laborator, Sibiu, Romania.

2007, 14-17 Nov, Attendance of EORTC-NCI-ASCO, Brussels, Belgia.

2007, 31 Oct- 2Nov, Simpozionul aniversar al INCD “Victor Babes”” “The unpredictable future of cellular and molecular medicine”si al 4-lea Simpozion National de Patologie, Bucuresti

2007, 12-16 Mar, “Actualitati in citologia colului uterin. Sistemul de raportare Bethesda -2007”. Bucuresti 

2007, 23-24 Nov, Congresul Aniversar – 150 ani – al Asociatiei Medicale Romane, Bucuresti.

2007, 16-20 mai. Al Vll-lea Simpozion de Morfologie Microscopica, Craiova.

2006 ,   Nov, 24  UMF Carol Davila Sanatate Publica si Management Sanitar: Managementul in serviciile de sanatate, Bucuresti, 

 2006,  Dec, 8   UMF Carol Davila Sanatate Publica si Management Sanitar: Organizarea si conducerea serviciilor medicosociale,Bucuresti

2006,   Dec, 7  European IST ConferenceAchievements of European IST project, Bucharest, 

2006, 04-07 Sept, European School of Pathology Course, Surgical Pathology of the Breast. Craiova.

2006, 17-21 Mai, Al XXXVl-lea Simpozion National de Morfologie si al Vl-lea Simpozion de Morfologie Microscopica, Craiova.

2006, 01-03 Nov, Al lll-lea Simpozion National de Patologie, INCD Victor babes, Bucuresti

2006, 28-30 Nov, The IMPACT and AIDIT meeting, Szczecin, Polonia

2006, 27-II - 10-III. UMF Craiova Curs „Reevaluarea dermatozelor precanceroase, a tumorilor benigne, cancerelor cutanate si a dermatozelor paraneoplazice.

2005,  Apr 18-27   Institutul National „Victor Babes”Curs practic de citogenetica”Bucuresti

200526-28 Oct, Al XXXVl-lea Simpozion National de Morfologie Tumorile tesuturilor moi, INCDVB, Bucuresti 

2004   Mai, 1 saptamina Al XIV-lea Curs EuroCellPath. Impactul Genomicii si Proteomicii in Patologie. Girona, Spania. 

2004, 03-05 Nov, Al ll-lea Simpozion National de Patologie „Patologie Digestiva, INCDVB, Bucuresti

2004, 10-11 Iunie, A 39-a Conferinta anuala a Institutului de Sanatate Publica Bucuresti

2004, 27-29 Mai, Al XXXV-lea Simpozion National de Anatomie Patologica, al lV-lea Simp de Morfologie Microscopica, Craiova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

2003, 06-11 Sept,  The 19th European Congress of Pathology, Ljubljana, Slovenia.

2002, 06-08 Nov, Simpozionul National de Patologie „Actualitati in Neuropatologie, INCDVB, Bucuresti

2002, 23-26 Mai, Al XXXlll-lea Simpozion National de Morfologie , Al ll-lea Simpozion de Morfologie Microscopica, Craiova

2002, Mai, 25-31, Curs de Formare Post-Universitara in Domeniul Stiintelor Vietii CEFOR. Bucuresti

2001, 07-09 Nov, Al XXXll-lea Simpozion National de Anatomie Patologica Äctualitati in patologia aparatutului urinar, Buc

2000 , Nov . 2 saptamini Limfoame Maligne Nonhodkiniene. UMF „Carol Davila”,Bucuresti 

2000, 25-27 Oct, Al XXXl-lea Simpozion National de Anatomie Patologica Äctualitati in Patologia osteoarticulara, Bucuresti

1999, Sept. 2 saptamini Actualitati in Genetica Medicala. IML „Mina Minovici”, Bucuresti 

1999,  Oct. 2 saptamini Noi orientari in Asistenta Maladiilor Genetice. IML „Mina Minovici”, Bucuresti 

1999 , Apr, 2 saptamini Probleme de citodiagnostic.UMF „Carol Davila”, Bucuresti 

1999, 22-25 Sept, Al  lX-lea Congres national de Urologie, Sibiu, Romania

1998, 21-23 Mai, British-Romanian Symposium, Zalau, Romania

1998, 06-09 Mai, Al Vlll-lea Simpozion National de Endourologie, Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea de Medicina  si Farmacie "Carol Davila"  

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

 

ISCED 6

Invatamant Superior (diploma de doctor medic no540/16.09.1983

Invatamant post universitar (doctor in stiinte medicale nr 1674 din 17.09.2004, seria C nr 0000604)

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

 

Limba romana

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Engleza

IELTS/ nota 5/ 002082/ 20.11.2010C1Utilizator experimentatC1Utilizator experimentatC1Utilizator experimentatB2Utilizator independentB1Utilizator independentLimba FrancezaB2Utilizator independentB2Utilizator independentB1Utilizator independentB1Utilizator independentB1Utilizator independentLimba GermanaA1Utilizator elementarA2Utilizator elementarA1Utilizator elementarA1Utilizator elementarA1Utilizator elementar(*)  HYPERLINK "http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro"Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

Imbunatatirea sistemului de comunicare propriu si al celorlalti

Curs: Dezvoltati cu succes afacerea (modul1). 25-26 iunie 2010 Bucuresti (Unimpresa Formazione).

Curs : Limbajul nonverbal in afaceri. 07-08 Mai 2010,(modul ll) Bucuresti. Unimpresa Formazione.

Curs: Dezvolta-ti afacerea cu succes; modulul ll. Managementul riscului; Management financiar; Planul de afaceri. Bucuresti, 03 – 04 iulie 2010. Unimpresa Formazione.

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

Organizare, planificare si monitorizare a activitatii unei echipe in proiecte stiintifice

Pregatire pentru concursul de angajare in institutiile europene. Institutul European din Romania, Aprilie, 09, 2011  euphorum.org 

Curs accesare Fonduri structural si de coeziune europene. IER, 04 – 08 Aprl, 2011. Certificat de absolvire seria F no 0059322 / 18 Apr 2011

Curs „Manager de Proiect”. AFPA (24-29-03.2010) Seria F no 0302755/ 30.04.2010

Curs „Formator”. AFPA (12-22.04.2010). seria F no 0302790/ 14.05.2010

Workshop „How to write a competitive proposal from Framework 7 (FP7). Romanian Association of research managers and administrations. 11 iulie 2007, Bucharest.

Sanatate Publica si Management Sanitar: Managementul in serviciile de sanatate, Bucuresti, 24 noiembrie 2006

Sanatate Publica si Management Sanitar: Organizarea si conducerea serviciilor medicosociale , Bucuresti, 8 dec 2006 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

Medicina moleculara, genetica clinica, imunohistochimie

European advanced postgraduate course in classical and molecular cytogenetics. 23.02.2009 – 03.03.2009, Nimes, Montpellier, France.

Cursul “Trasarea infectiilor virale prin metode moleculare (PCR si secventiere). Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru microbiologie si imunologie „Cantacuzino”. 24-28 noi 2008. (nr 20.11.2008)

Tehnici de imunohistochimie. Algoritme de diagnostic in imunohistochimie. Craiova, 16-20 mai, 2007.

Tehnici de imunohistochimie. Algoritme de diagnostic in imunohistochimie. UMF Craiova, 26-31. 05 2008. 

Curs practic de citogenetica (18-27 aprilie 2005) Institutul National „Victor Babes”

Curs de Formare Post-Universitara in Domeniul Stiintelor Vietii CEFOR. Bucuresti 2002 mai, 2 saptamini

Actualitati in Genetica Medicala. IML „Mina Minovici”, Bucuresti 1999 sept. 2 saptamini

Noi orientari in Asistenta Maladiilor Genetice. IML „Mina Minovici”, Bucuresti 1999 oct. 2 saptamini

 

Cursuri organizate pentru pregatirea profesionala a altor categorii:

Cursul: “cursul de anatomie patologica” in cadrul programului de emc al oammr in perioada 05.12.2005-17.12.2005 (25 de ore)

Cursul: “evolutia tehnicii si aparaturii in anatomia patologica” in cadrul programului de emc al oammr in perioada 20.03.2006- 03.04.2006 (31 de ore) cu alte doua module in perioadele 05.06.2006-19.06.2006 si respectiv 08.05.2006-22.05.2006.

Cursul: ”specificul etic al actului medical in specialitatea anatomie patologica” in perioada 04.06.2007-18.06.2007. In cadrul programului de emc al oammr

13-15 noi. 2009 tumorile maligne- provocare constanta in serviciile de anatomie patologica (histopatologie si prosectura ).

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatoruluiDescrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

Utilizare Office 2007 si toate programele aferente, creare site:  HYPERLINK "http://www.cameliavrabie.ro" www.cameliavrabie.ro (2009)

Curs de initiere in informatica. Centrul de Perfectionare a Personalului Superior Sanitar. 1992, 2 saptamini

 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Nu posed permis de conducere

 

 

Informaţii suplimentareIncludeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

Ion DINA, Conferentiar Catedra de Medicina Interna Spital Clinic de Urgenta „Sfantul Ioan”, Sos Vitan Barzesti, 13, sector 4, Bucharest, Romania, CP. 040771, tel  ; +40213345970;  HYPERLINK "mailto:endo_din@yahoo.com" endo_din@yahoo.com 

Manole COJOCARU, Conferentiar Catedra de Fiziologie Universitatea de Medicina „Titu Maiorescu” Str Gheorghe Petrascu, 67A, sector 3, Bucharest, Romania, CP: 031593, +40213243013, email:  HYPERLINK "mailto:manole_cojocaru@yahoo.com" manole_cojocaru@yahoo.com

 

APARITII IN „WHO’S WHO (BIOGRAFII PUBLICATE)

Hubners Who’s Who- Enciclopedia personalitatilor din Romania (editia 3, 2003)

 

Referent la  African Journal of Biotechnology ( HYPERLINK "http://www.academicjournals.org/ajb" www.academicjournals.org/ajb ,  (ISI 0.565, ISSN 1684-5315) 2010 Oct

Referent San Lucas Medical Journals ( HYPERLINK "http://www.slm-journals.com" www.slm-journals.com ) 2009

Referent Archives of Gynecology and Obstetrics ( HYPERLINK "http://arch.edmgr.com" http://arch.edmgr.com ) Dec 2009)

 

A. TEZA DE DOCTORAT

 

Leziuni inflamatorii si degenerative vasculare si hepatice la bolnavii dializati pe termen     lung  a fost susţinută public la data de 25 Noiembrie 2003 . Diploma de doctor în ştiinţe medicale seria C nr: 0000604, a fost eliberată cu numărul 1674 / 17.09.2004.

 

B. CĂRŢI ŞI CAPITOLE ÎN CĂRŢI

 1. 1.     Camelia Doina Vrabie. 2007. Leziuni inflamatorii si degenerative, vasculare si hepatice, la bolnavii dializati pe termen lung. Edit Bren ISBN 978-973-648-662-3 cod 96 (215 pagini)

 

 

C1. ARTICOLE  / STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ SAU ÎN REVISTE DIN ŢARĂ RECUNOSCUTE DE CĂTRE CNCSIS

 1. LAURA BUBURUZAN, CATALINA LUCA , MIHAELA TICA, VALERIA TICA, CAMELIA VRABIE, VLADIMIR BOTNARCIUC, IRINEL POPESCU, MARIETA COSTACHE (2011). Loss of heterozygosity at the BRCA1 locus in Romanian cancer patients. Romanian Biotechnological Letters, Vol. 16, No. 5, 2011. Pag 6601-6610.
 2. Mariana Costache, Monica Neagu, Angela Petrescu, Carolina Constantin, Gina Manda, Camelia Doina Vrabie,Maria Waller, C. S. Petrescu, Olga Simionescu. (2010). Statistical correlations between peripheral blood lymphocyte subpopulations and tumor inflammatory infiltrate in stage I of skin melanoma. Romanian Journal of Morphology and Embryology 2010, 51(4):693–699 ISSN 1220-0522. (IF 0.381, conform: http://www.rjme.ro/RJME/jsp/aboutus.jsp)
 3. Vrabie CD, Terzea D, Petrescu A, Waller M.(2010) The histopathology analysis of the diffuse sclerosing variant of the papillary carcinoma of the thyroid: a distinctive and rare form. Rom J Morphol Embryol. 2009;50(4):743-8 ISSN 1220-0522. (0.381, conform: http://www.rjme.ro/RJME/jsp/aboutus.jsp) (1 citare)
 4. Duca Alina, Vrabie Camelia Doina, Mihele Denisa. (2009). Short view regarding the histopathology lesions on liver and kidney of mice after some flavors administration. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, vol 34, ISSN 0378-7966, pag 42, (indexat Medline, Medicine et Hygiene, Geneve) ISI IF 0.353 ( IF din 2010. Acum IF: 0.638).
 5. Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Maria Waller, I Dina. (2008). Clinical factors and biomarkers in ovarian tumors development.  Romanian Journal of Morphology and Embriology. Vol 49, nr 3pag 327-338. (indexat Index Medicus, MEDLINE, PubMed, acreditata CNCSIS ISI) ISSN 1220-0522. (0.381, conform: http://www.rjme.ro/RJME/jsp/aboutus.jsp) (3 citari)
 6. Camelia Doina Vrabie, M Ceausu, Angela Petrescu, Maria Waller, I. Dina. (2008). The usefulness of immunohistochemistry in sporadic colorectal cancer. Romanian Journal of Morphology and Embriology. Vol 49, nr 4 pag 525-536. (indexat Index Medicus, MEDLINE, PubMed, acreditata CNCSIS ISI) ISSN 1220-0522. (cat ISI) (IF 0.381, conform: http://www.rjme.ro/RJME/jsp/aboutus.jsp)
 7. Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Maria Waller. (2007Molecular changes in superficial bladder cancer., Romanian Journal of Morphology and Embriology, vol 48, no 2, 131-138. ISSN 1220-0522. (cat ISI) (1 citare) (IF 0.381, conform: http://www.rjme.ro/RJME/jsp/aboutus.jsp)
 8. Camelia Doina Vrabie, Marieta Costache, Elena Ionica. (2007). Diagnostic and prognostic markers for prostate cancer; old problems and new approaches. Romanian Bitechnological letters, vol 12, no 5, suppl. 1-73.  ISSN: 1224-5984   IF: 0.219 http://www.rombio.eu/

 

 

C2. ARTICOLE IN EXTENSO PUBLICATE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ RECUNOSCUTE DE CĂTRE CNCSIS

 

 

 1. Manole Cojocaru, Inimioara Mihaela Cojocaru, Isabela Silosi, Camelia Doina Vrabie. (2011) Associated pulmonary arterial hypertension in connective tissue diseases. Maedica A Journal of Clinical Medicine . Volume 6 No.2 2011 (B+) ISSN: 1841-9038, edit Media Med Publicis, www.maedica.org  CNCSIS (code 751), indicative B+  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=nlmcatalog&cmd=DetailsSearch&term=maedica
 2. Ion Dina, Claudia Iacobescu, Raluca Oprea, Camelia Vrabie. (2011) Efficacy of infliximab in inflammatory bowel diseases- a short series of clinical cases. Annals of Academy of Romanian scientists; series medical sciences.(editura Academiei oamenilor de stiinta din Romania) vol 2, no 2/ 2011 ISSN: 2067-7766, pag 55-64
 3. Manole Cojocaru, Inimioara Mihaela Cojocaru, Camelia Doina Vrabie, Isabela Silosi, Camelia Vidita Gurban, Felicia Sfrijan, Mihai Popa.(2011). Prevalence of ovarian autoantibodies in women with unexplained reccurent pregnancy loss. Fiziologia – Phisiology, 21.1.(69)  Vol 21: Nr 1(69), 10-12 ISSN 1223-2076 e-ISSN 2247-2061 CNCSIS B+, code 240, edit EUROSTAMPA http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?actio n=masterlist&id=4929, http://revista_fiziologia.umft.ro/
 4. M. COJOCARU, Inimioara Mihaela COJOCARU, Isabela SILOSI, Camelia Doina VRABIE. (2011). Gastrointestinal Manifestations in Systemic Autoimmune Diseases. Maedica A Journal of Clinical Medicine . Volume 6 No.1 2011 (B+)
 5. Claudia Iacobescu, Georgia Alexandra Baltog, Camelia Vrabie, I. Dina. (2009) Microscopic colitis. Annals of Fundeni Hospital, vol 14, no3-4, pag 62-66, Jul-Dec 2009 (CNCSIS B).
 6. Dina I, Iacobescu C, Baltog GA, Ghiga D, Vrabie C. (2009). Gastrointestinal stromal tumor with upper digestive hemorrhage – a case report. Ann of Fundeni Hospital, vol 14, no 1-2, 29-32, Jan- Jun, 2009. (cotat CNCSIS B).
 7. Vrabie CD, Petrescu A, Waller M, Cojocaru M, Ciocâlteu A, Dina I (2009). Inflammatory, degenerative and vascular lesions in long-term dialysed patients. Rom J Intern Med.;47(2):149-59 (PubMed) (B+) 1 citare
 8. Denisa Mihele, Alina Duca, Camelia Doina Vrabie, Elena Dogaru (2009). Influenta aditivilor alimentari asupra parametrilor biochimici la sobolani. Rev Med Chi Soc Med Nat Iasi, vol 113 (2), suppl 4. (cotat B+ cod CNCSIS 158) ISSN  ;0048-7848, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rev%20    Med%20Chir%20Soc%20Med%20Nat%20Iasi
 9. B Istrate,O. Cristea, Fl. Ionescu, Camelia Vrabie. (2008) Monitorizarea imunohematologica a hemostazei in ortopedie si traumatologie . Revista de ortopedie si traumatologie, vol 18, nr 2/, pag 97-105, ISSN: 1220-6466, revista cotata CNCSIS  B).
 10. Alina Duca, Camelia Vrabie, Denisa Mihele.(2008) Histopathological aspects after administration of food additives to mice. Timisoara Medical journal, vol 58, Suppl 2 pag 301-304. (Simpozionul National de Farmacie: farmacia astazi, intre promovare si cercetare) .(B+ cod CNCSIS 367)
 11. Camelia Vrabie, Liana Ples, R. Multescu, P. Geavlete, (2006). Particularitati anatomo-clinice in diagnosticul carcinomului cu celula clara de vezica urinara. Revista MEDICINA MODERNA, vol XIII, no 9 (sept), pg 458-461 ( cotata CNCSIS B+, ISSN 1223-0472) http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5342
 12. Carmen Ardeleanu, M Ceausu, C Ursaciuc, Florina Vasilescu, Cristina Iosif, Florica Staniceanu, Camelia Vrabie, Maria Sajin, D Butur, Georgeta Butur. (2006). Comparative assessment of T lymphocytes subpopulations in peripheral blood and hepatic parenchyma in chronic hepatitis with HBV and HCV. Therapeutics, pharmacology and clinical toxicology; vol X, no 2, June.  ISSN: 1583-0012, IC value: not active

 

 

C3. STUDII PUBLICATE [IN EXTENSO sau REZUMATE] ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ RECUNOSCUTE (REVISTE COTATE ISI SAU INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE SPECIFICE DOMENIULUI)

 1. C.Vrabie, DC. Terzea, M.Cojocaru, CM.Ardeleanu. (2010) The contributing role of ICC ( interstitial Cajal cells) in adenomyosis symptoms. (poster no 12). The 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010). Oct 23-26, 2010 ( www.kenes.com/igcs    
 2. Manole Cojocaru, Inimioara Mihaela Cojocaru, Isabela Silosi, Camelia Doina Vrabie. (2010). Kidney damage in autoimmune diseases. JMB; 29 (2): 1-5, 2010 ISSN 1452-8258 H index 51, http://journals.indexcopernicus.com/masterlist; http://www.dmbj.org.rs/english/onama/index.html
 3. Manole Cojocaru, Inimioara Mihaela Cojocaru, Isabela Silosi, Camelia Doina Vrabie. (2010) Autoimmune lymphoproliferative syndrome. JMB 29: 15–18, 2010. ISSN 1452-8258 H index 51,http://www.dmbj.org.rs/english/onama/index.html   http://journals.indexcopernicus.com/masterlist si EMBASE (http://www.embase.com )
 4. Ion Dina, Claudia Iacobescu, R Vizeteu, M Damian and Camelia Vrabie. (2010). A duodenal adenocarcinoma with unpredictable outcome in a patient with compensated cirrhosis. Ann gastroenterology & hepatology, San Lucas medical, vol 1, no 1,  1-3, Oct, 1-3,  ISSN 2043-0221; ISSN 2043-023X
 5. Manole Cojocaru, Inimioara Mihaela Cojocaru, Isabela Silosi, Camelia Doina Vrabie.(2010).  Accelerated atherosclerosis in autoimmune rheumatic diseases, Journal of Clinical and Experimental Investigations Vol 1, No 3, 232-234, 2010, ISSN 1309-8578,  http://clinexpinvest.org/  indexata (http://journals.indexcopernicus.com ) si EMBASE (http://www.embase.com ), SCOPUS (www.scopus.com )
 6. Inimioara Mihaela Cojocaru, M Cojocaru, Isabela Silosi, Camelia Doina Vrabie. (2010) Neurologic manifestations in the antiphospholipidic syndrome. Turkish Journal of Biochemistry, ISSN: 1303-829x, H index 1 http://www.turkjbiochem.com/eng/index.html   si indexata INDEX COPERNICUS (http://journals.indexcopernicus.com ) si EMBASE (http://www.embase.com ), SCOPUS (www.scopus.com
 7. M. Cojocaru; Inimioara Mihaela Cojocaru; Isabela Silosi;Camelia Doina Vrabie; R. Tanasescu. (2010)  Extra-articular manifestations in rheumatoid arthritis. Maedica A Journal of Clinical Medicine, Volume 5 No.4 2010. Pag 1-6
 8. Camelia Doina Vrabie, Manole Cojocaru, Maria Waller, Ruxandra Sindelaru, Catalin Copaescu. (2010). The main histopathological gastric lesions in obese patients who underwent sleeve gastrectomy. Dicle Med J 2010; 37 (2); ICID: 911545, ICTM  value 3.00 ISSN: 1308-9889, IC 6.54,  http://4181.indexcopernicus.com/text.php?ids=1131 indexat INDEX COPERNICUS (http://journals.indexcopernicus.com ) si EMBASE (http://www.embase.com ), SCOPUS (www.scopus.com )
 9. Inimioara Mihaela Cojocaru, Manole Cojocaru, Isabela Silosi, Camelia Doina Vrabie. (2010) Central nervous system manifestations in rheumatic diseases. JMB 29: 1–5,. DOI: 10.2478/v10011-010-0014-y. ISSN 1452-8258 H index 51   http://www.dmbj.org.rs/english/onama/index.html  indexat INDEX COPERNICUS (http://journals.indexcopernicus.com ) si EMBASE (http://www.embase.com )
 10. I. Dina, Claudia Iacobescu, Camelia Vrabie, Lorelei Brasoveanu, Mirela Hirt. (2010). Histological aspects and flowcytometric immunophenotyping in patients with chronic gastritis and antibodies against helicobacter Pylori. Annals of Academy of Romanian Scientists, series Medical Sciences, vol 1, no 2, pag 163-171, ISSN: 2067-7766
 11. I Dina, Claudia iacobescu, Camelia Vrabie. (2010). Endoscopical, chromoendoscopical and histological aspects in patients with chronic gastritis and antibodies against Helicobacter Pylori. Rev Noutatea Medicala, vol 18, no 4, pag251-255.(ISSN: 1223-6929)
 12. Duca Alina, Vrabie Camelia Doina, Mihele Denisa. (2009). Short view regarding the histopathology lesions on liver and kidney of mice after some flavors administration. (code PK 006). The 14th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, Greece, May 9th- 11th.(available on CDrom (si pe lista C1)
 13. R. Trandafir, C. Gavrila, V. Petrehus, N. Teodorescu, C. Vrabie, (2009) Bayesian Networks for monitoring prostate cancer, Proceedings of the 9th Balkan Conference on Operational Research, 2-6 September 2009, ISBN 973-86979-9-9.
 14. C. Gavrila, V. Petrehus, R. Trandafir, N. Teodorescu, C. Vrabie, (2009) 23rd European Conference on Operational Research Bonn, July 5 - 8, 2009, prezentare orala “Bayesian Networks to prognoses and management of prostate cancer” – articol dat spre puplicare la revista OPTIMIZATION (ISI)
 15. Vrabie Doina C, Petrescu A, Waller M, Munteanu R, Copaescu C. (2009). The histopathology diagnosis of the gastric lesions in obese patients with sleeve gastrectomy. Before or after?. The 22nd European Congress of Pathology, 4-9 Sept, Florence, Italy (P4.207)
 16. A.M.Sandu, D. Marinescu, C Vrabie, E.Tirifon, M. Iordache, A.M. Burdusel, C.M. Munteanu, C. Tiru, M. Costache, A.Dinischiotu and G.Stoian. (2008) In vitro and in vivo anti-proliferative effect of fresh ginger extract different hepatoma cell lines. The 33rd FEBS Congress and 11th IUBMB Conference “Biochemistry of Cell regulation”, Athens, Greece, June 28- July 3, 2008.FEBS Journal 275 (Suppl 1):65-98). OP8B-2 / Nano-biotechnology, pg 96., ISI 3.129
 17. Catalin Iulian Chiurciu, Ion Dina, Camelia Doina Vrabie, Marius Cornitescu. (2008). Structure recognition in human optical microscopy specimens by using the fractal analysis of the spatial colour density distribution. Fractals in biology and medicine; Fifth international symposium, Locarno, Switzerland, March 12-15. ISI 0,167 Selected Abstracts Biology Forum – factor de impact 2006:
 18. Geavlete P. Georgescu D.Multescu R. Ardeleanu C.  Si Vrabie C. (2008). Finasteride value in prostatic bleeding decreasing microvessel density and vascular endotelial growth factor study. BJUI vol 94, suppl 2, Aug 27, MP – 21.01 
 19. Camelia Doina Vrabie. (2007) Comprehensive analysis of the main immunohistochemical markers used in ovarian cancers. EORTC-NCI-ASCO annual meeting on „Molecular markers in cancer”. 15-17 nov 2007, Brussels, Belgium ( P106). Vol 5, no8,. ISSN 1359-6349. ISI
 20. Camelia Doina Vrabie.(2007)  Extensive utility of immunohistochemistry in colorectal cancer; importance in targeted therapy. EORTC-NCI-ASCO annual meeting on „Molecular markers in cancer”. 15-17 nov 2007, Brussels, Belgium (P 107). Vol 5, no8,. ISSN 1359-6349.
 21. Camelia Doina Vrabie, Mihai Ceausu, Angela Petrescu, Maria Waller. (2007) Statistical correlations between some molecular markers in colorectal cancer. 2007, PPI-86, 21st European Congress of Pathology. Istanbul. 08-13, Sept 2007, ISSN 0945-6317 ISSN 1432-2307vol 451, nr 2 cotat ISI 10830JO.
 22. Aura Mihalcea, Camelia Vrabie, Catalin Copaescu, Valeria Tica, Calin Tesio, Corneliu Dragomirescu, Marieta Costache, and Elena Ionica, (2006) “Colorectal cancer – from clinical studies to molecular markers”, Grande Mote, 2006 (fara extras)
 23. P. Geavlete, Gh. Niţă, Camelia Vrabie. (2006) Fibroepithelial ureteral polyps - particularities of diagnosis and treatment. Journal of Endourology,  volume 20, suppl. 1, August 2006, pp.A 265 ISSN: 0892-7790 IF 1.729. Factor relativ de influenta: 0.74114 (vezi lista prof Geavlete) (fara extras).

 

 

 

 

 

D. STUDII/ ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE  RECUNOSCUTE (CU ISSN SAU ISBN)

 1. Angela Petrescu, Maria Waller, CS Petrescu, Camelia Vrabie, Amelia Petrescu, Narcisa Manea, Nicoleta Ecaterina Branisteanu.(2010) Applied biostatistics on histopathology analysis in prostate cancer.[P 42]. The annual session of the National Institute “Victor Babes”. The 7th national Symposium of Pathology “The personalized medicine”, Nov 9-12, 2010, Bucharest. ISBN: 978-973-708-521-4
 2. Camelia Doina Vrabie, Manole Cojocaru, Maria Waller, Simionescu Mirela, Marin A, Stefanache Steliana, Ciobanu Clara Dorela, Muntean Valentina, Anghel Alina.(2010)  Capsule endoscopy, an useful tool for obscure gastrointestinal bleeding [P3]. 2010. The annual session of the National Institute “Victor Babes”. The 7th national Symposium of Pathology “The personalized medicine”, Nov 9-12, 2010, Bucharest. ISBN: 978-973-708-521-4
 3. Camelia Doina Vrabie, Manole Cojocaru, Maria Waller, Simionescu Mirela, Marin A, Stefanache Steliana, Ciobanu Clara Dorela, Muntean Valentina, Anghel Alina. (2010) Telemedicine as a valuable resourse for dermathology [P 4]. 2010 The annual session of the National Institute “Victor Babes”. The 7th national Symposium of Pathology “The personalized medicine”, Nov 9-12, 2010, Bucharest. ISBN: 978-973-708-521-4
 4. Camelia Doina Vrabie, Manole Cojocaru, Maria Waller, Simionescu Mirela, Marin A, Stefanache Steliana, Ciobanu Clara Dorela, Muntean Valentina, Anghel Alina. (2010)  Highlights regarding the immunohistochemical profile of fornix gastric mucosa of obese patients [P 5]. 2010 The annual session of the National Institute “Victor Babes”. The 7th national Symposium of Pathology “The personalized medicine”, Nov 9-12, 2010, Bucharest. ISBN: 978-973-708-521-4
 5. Laura Buburuzan, Catalina Luca, Vrabie Camelia, Amelia Petrescu, Marieta Costache. (2010). Molecular markers in the prostate cancer [P 37]. The annual session of the National Institute “Victor Babes”. The 7th national Symposium of Pathology “The personalized medicine”, Nov 9-12, 2010, Bucharest. ISBN: 978-973-708-521-4
 6. Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Maria Waller. (2009). It Is Of Real Importance The Histopathology In Gastrectomy Cases For Morbid Obesity?. Sesiunea Anuala A Institutului National”Victor Babes” Si Al 6-Lea Simpozion National De Patologie, Bucharest, Nov, 3-5 (P52) Isbn: 978-973-708-443-9
 7. Camelia Doina Vrabie, Camellia Gavrila, Viorel Petrehus, Narcisa Teodorescu. (2009). The Monitoring Of The Prostate Cancer Based On Bayesian Networks. Sesiunea Anuala A Institutului National”Victor Babes” Si Al 6-Lea Simpozion National De Patologie, Bucharest, Nov, 3-5 (P53) Isbn: 978-973-708-443-9
 8. Angela Petrescu, Monica Neagu, Carolina Constantin, Gina Manda, Camelia Vrabie, Maria Waller, Ruxandra Sindelaru, Cs Petrescu, Nicoleta Branisteanu (2009). Analiza Statistica Multivariate A Parametrilor Imuni Celulari Utilizata In Monitorizarea Cancerelor Cutanate (P98). Sesiunea Anuala A Institutului National”Victor Babes” Si Al 6-Lea Simpozion National De Patologie, Bucharest, Nov, 3-5 (P98) Isbn: 978-973-708-443-9
 9. Camelia Doina Vrabie (2009). Comprehensive approches of molecular pathology in Romania.(platform presentation). The 4th EORTC Pathobiology group annual meeting & The 1st International multidisciplinary cancer research congress. Antalya, Turkey, May, 21-24.
 10. Alina Duca, Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Maria Waller (2009). Liver and kidney histopathological changes induced by the food flavorings. Al VIII-lea Simpozion National al Societatii romane de morfologie, Craiova, Romania, mai, 26-30.
 11. Camelia Gavrila, Romica Trandafir, Viorel Petrehus, Narcisa Teodorescu, Simona Cristina Nartea, Camelia Vrabie (2009). Bayesian networks in medical decision act. A X-a Sesiune de comunicari a Catedrei de Matematica si Informatica din Universitatea tehnica de Constructii Bucuresti, 23 Mai.
 12. C B Iancu, G Girbea, D Iancu, A Constantinescu, E Neagu, V Talpes, M Nistoroiu, S Cinca, C Vrabie, D Dermengiu, L Barbarii. (2008). MLPA as a screening tool for of the major mutations in cancers. Sesiunea anuala a Institutului “Victor Babes” si Al 5-lea Simpozion national de patologie “Patologia tumorilor endocrine”. Bucuresti, 4-6 Nov. ISBN: 978-973-708-355-5(editura universitara “Carol Davila” acreditata CNCSIS). Pag 37, platform presentation.
 13. B. Istrate, Crisanda Valciu, Virginia Ion, Ana Campeanu, Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Maria Waller, Maria-Luisa Flonta. (2008). Some advantages and incidents of plasmapheresis as short-term treatment for myastenia gravis. (pag 80, P21). Sesiunea anuala a Institutului “Victor Babes” si Al 5-lea Simpozion national de patologie “Patologia tumorilor endocrine”. Bucuresti, 4-6 Nov. ISBN: 978-973-708-355-5(editura universitara “Carol Davila” acreditata CNCSIS).
 14. Alina Duca, Camelia Doina Vrabie, Denisa Mihele. (2008). The impact of food aditives on liver and kidney of mice after repeated administration of these. (2008). Pag 74, P9. Sesiunea anuala a Institutului “Victor Babes” si Al 5-lea Simpozion national de patologie “Patologia tumorilor endocrine”. Bucuresti, 4-6 Nov. ISBN: 978-973-708-355-5(editura universitara “Carol Davila” acreditata CNCSIS).
 15. Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Mariana Waller, B. Istrate, Ion Dina (2008). Reporting a histological rare form of papillary carcinoma of the thyroid: diffuse sclerosing variant (DSV). P74, Sesiunea anuala a Institutului “Victor Babes” si Al 5-lea Simpozion national de patologie “Patologia tumorilor endocrine”. Bucuresti, 4-6 Nov. ISBN: 978-973-708-355-5(editura universitara “Carol Davila” acreditata CNCSIS).
 16. Angela Petrescu, Monica Neagu, Gina Manda, Maria Waller, Camelia Vrabie, Cezar Stefan Petrescu, Mia Marza, Sergiu Costoiu, Ileana Marza, Nicoleta Ecaterina Branisteanu. (2008). Subpopulatii celulare imune periferice in melanomul cutanat-analiza statistica. (pag 129, P122). Sesiunea anuala a Institutului “Victor Babes” si Al 5-lea Simpozion national de patologie “Patologia tumorilor endocrine”. Bucuresti, 4-6 Nov. ISBN: 978-973-708-355-5(editura universitara “Carol Davila” acreditata CNCSIS).
 17. Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Mariana Waller, B. Istrate, Ion Dina. (2008). The relevance of immunohistochemical investigation concerning endometriosis condition (pag 105, P73). Sesiunea anuala a Institutului “Victor Babes” si Al 5-lea Simpozion national de patologie “Patologia tumorilor endocrine”. Bucuresti, 4-6 Nov. ISBN: 978-973-708-355-5(editura universitara “Carol Davila” acreditata CNCSIS).
 18. Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Maria Waller, Florin Turcu, Elena Ionica, Ligia Barbarii. (2008). Alterarile genetice si instabilitatea microsatelitilor in monitorizarea cancerelor colorectale (proiect 137/ 2006). Simpozion National Viasan- CEEX (Modul I). 28-30 Septembrie 2008, Sinaia.
 19. CD Vrabie, A Mihalcea, A Petrescu, M Waller, M Costache, E Ionica, I Dina. (2008). The role of microsatellite instability in colorectal sporadic carcinomas. Al 7-lea Congres National de Medicina de Laborator. Al 3-lea Simpozion de Imunopatologie. Al 3-lea Congres National al Asistentilor Medicali de Laborator. Oct 20-22 2008, P39
 20. CD Vrabie, A Petrescu, M Waller, I Dina (2008) The incidence of primary hepatic malignancies in cirrhosis cases (necropsy study). ASCO-NCI-EORTC Annual Meeting on molecular markers in cancer, Oct 30- Nov 1, Hollywood, Florida, US.abstract no 43
 21. Camelia Doina Vrabie, I Dina, Angela Petrescu, Maria Waller.(2008) Critical approach of the adenomyosis lesions detected into surgical departments. Al IX-lea Congres National al Societatii Romane de Morfologie, 2008, Craiova, 28-31. Edit Medicala Universitara ISBN 978-973-106-101-6 (P 115)
 22. Camelia Doina Vrabie, I Dina, M Ceausu, Angela Petrescu, Maria Waller. (2008) Comprehensive analysis of the main immunohistochemical markers used in ovarian cancers. Al IX-lea Congres National al Societatii Romane de Morfologie, 2008, Craiova, 28-31. Edit Medicala Universitara ISBN 978-973-106-101-6 (P 116)
 23. Camelia Doina Vrabie, Mihai Ceausu, Angela Petrescu, Ionica Elena, Costache Marieta, Turcu Florin, Barbarii Ligia. (2007). Alterarile genetice si instabilitatea microsatelitilor in monitorizarea cancerelor colorectale. Simpozion National de Cercetare stiintifica Medicala de Excelenta. 25-26 oct, Sibiu, Romania. Edit Universitara „Carol Davila”, Bucuresti ISBN: 978-973-708-272-5, pag 155
 24. Camelia Doina Vrabie, Mihai Ceausu, Angela Petrescu, Maria Waller. (2007)  Importance of immunohistochemistry in colorectal cancer approach. (P.27) Victor Babes Institute anniversary symposium; „The (un)predictable future of cellular and molecular medicine”; 4th National symposium of pathology, Bucharest, 31 oct- 2 nov 2007. ISBN: 978-973-708-273-2
 25. Camelia Doina Vrabie, , Angela Petrescu, Maria Waller, Mirela Simionescu, Sandica Iordache. (2007) Clinical considerations concerning the adenomyosis lesions detected into surgical departments. (P45). Victor Babes Institute anniversary symposium; „The (un)predictable future of cellular and molecular medicine”; 4th National symposium of pathology, Bucharest, 31 oct- 2 nov 2007. ISBN: 978-973-708-273-2
 26. Camelia Doina Vrabie,, Angela Petrescu, Maria Waller, Mirela Simionescu, Sandica Iordache.(2007) Discrepancy between macroscopic states and histological diagnosis of axillary lymph nodes in breast cancers (P67). Victor Babes Institute anniversary symposium; „The (un)predictable future of cellular and molecular medicine”; 4th National symposium of pathology, Bucharest, 31 oct- 2 nov 2007. ISBN: 978-973-708-273-2
 27. Margareta Nedelcu, Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Mariana Waller. (2007) Particularitati clinico-patologice ale infectiei cu virus B. Al VII-lea simpozion de morfologie microscopica. Craiova, 16-20 mai 2007 ISSN: 1843-1526.
 28. Camelia-Doina Vrabie, Marieta Costache, Elena Ionica.(2007)  Diagnostic and pronostic markers; old problems and new approaches. (O.P. 4.1). Conference in new perspectives in cancer pathology. Bucharest, 24-27 may, 2007
 29. Margareta Nedelcu, Camelia Doina Vrabie, Angela Petrescu, Mariana Waller. (2007) Clinical and pathological considerations concerning the B virus B hepatitis (P43). Romanian Society for cell biology at 25 years; anniversary workshop „From basic science to therapeutic applications”. Bucharest, 2007, 6-10 jun.
 30. Camelia Doina Vrabie, Elena Nistor, Carmen Chirita, Mirela Valentina Simionescu, Sandica Iordache. (2006). Aspecte clinico-statistice privind diagnosticarea bolii Crohn la Spitalul Clinic de Urgenta”Sfantul Ioan”. Al 3-lea Simpozion National de Patologie. Sesiunea Anuala a Institutului National „Victor Babes”. 1-3 noi. 2006, Bucuresti (P89). ISBN (10) 973-708-005-X, ISBN (13):978-973-708-005-9.
 31. Aura Mihalcea, Camelia Vrabie, Valeria Tica, CD Tesio, Anca Dinischiotu, Marieta Costache, Elena Ionica, (2006). „Overview concerning molecular markers identification in colorectal cancer”. Al 2-lea Congres National de Genetica Medicala. 20-23 sept (P26) (premiul II la sectiunea genetica medicala). (fara extras)
 32. Cristina Bordea Matanie, Gisela Gaina, Aura Mihalcea, Camelia Vrabie, Emilia Manole, Marieta Costache. Elena Ionica. (2006). „Genomics significance and medical help in musculardystrophies diagnosis”. Al 2-lea Congres National de Genetica Medicala. 20-23 sept (P25) (fara extras)
 33. N. Gorun, Camelia Vrabie. (2006). Localizari rare ale chistului osos. 3 cazuri personale. Congresul al 6-lea al ortopezilor- traumatologilor din Republica Moldova, Chisinau, 20-22 Sept, pag 354-358.

E. PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

 1. 1.     OPTIMIZAREA METODOLOGIEI MOLECULARE (RT-PCR, IHC, FISH) D