Dr. Costache Mariana

Conferențiar Universitar

Dr. Costache Mariana

1. DATE  PERSONALE

Nume  si  prenume:  COSTACHE   MARIANA

Data  şi  locul  naşterii: 05  decembrie  1963, Giurgiu

Căsătorită, 2 copii

Studii: Institutul de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Pediatrie.

Anul absolvirii 1989.

Titlu ştiinţific: Doctor în Ştiinţe Medicale, specialitatea Anatomie Patologică; Teza de doctorat cu titlul  Studiul invaziei tumorale în principalele forme de melanom malign cutanat a fost susţinută public la 13 iulie 1999. Diploma de doctor în Ştiinţe Medicale seria A  nr. 557, a fost eliberată cu numarul 3774 / 10 mai 2000.

Locul de muncă şi funcţia actuală:

a)  Conferentiar Universitar poziţia 3 la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Medicina, Catedra de Anatomie Patologică.

b)  Medic primar anatomopatolog la INCD „Victor Babeş”, departament de Histopatologie.

c)  Medic primar anatomopatolog la Spitalul Universitar Bucuresti, departament de Anatomie Patologica.

Domenii de expertiză şi competenţă:

a) Anatomie patologică: macroscopie, cito-histologie normală şi patologică dermatologică, de părţi moi.

b) Certificat de membru al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti nr. B07 – 495 / 1 eliberat la data de 07.02.2007  (2567).

c) Acreditată ca medic în Sistemul Asigurărilor de Sănătate din municipiul Bucureşti în specialitatea Anatomie Patologică.

Limbi străine cunoscute: Franceza: bine, Engleza: bine.

 

2. DATE   PROFESIONALE

Pregatirea personală postuniversitară de specialitate în ţară şi în străinătate

● 21 cursuri de pregătire postuniversitară şi supraspecializare în ţară

● stagiu de pregătire în Italia -Torino pe hematopatologie, patologie splenică, ganglionară şi timică

● participări la conferinţe şi congrese internaţionale (Carrefour Pathologie, European Congress of Pathology, International Academy Congress of  Pathology, etc).

Activităţi didactice şi de formare a cadrelor

Lucrări practice (din anul 1992) şi cursuri (din anul 1994) de Anatomie Patologică la anul III de  Medicină Generală şi respectiv anul II de Medică Dentară.

● Conducerea unor lucrări de diplomă: 22 lucrări de diplomă între anii 1994 şi 2010.

   ● Cursuri postuniversitare şi de supraspecializare în Dermatopatologie pentru medici rezidenţi, medici

    specialişti şi medici primari anatomopatologi cât şi dermatologi.

● Contribuţii la formarea şi realizarea de cadre specializate necesare învăţământului şi cercetării

   ştiinţifice: coordonarea elaborarii a 3 lucrări ştiinţifice de către studenţii facultăţii de Medicină

Asistenţă acordată pentru numeroşi doctoranzi, în pregătirea examenelor şi referatelor

 

Materiale didactice elaborate

Cursuri şi îndrumare de lucrări practice de Morfopatologie

Mariana Costache, Becheanu Gabriel: Îndrumar de lucrări practice de Morfopatologie

partea generală, Editura Universitară „Carol Davila”, 58 pag, Bucureşti 2007, ISBN: 978-973-

708-233-6.

● Gabriel Becheanu, Mariana Costache: Îndrumar de lucrări practice de Morfopatologie

partea specială, Editura Universitară „Carol Davila”, 107 pag, Bucureşti 2008, ISBN: 978-

973-708-234-3.

Curs de Anatomie Patologică. Ediţia a II-a  revizuită şi  adăugită, sub redacţia Maria Sajin,  

   Adrian Costache, Ed. Cermaprint, Bucureşti 2005, ISBN 973-87012-9-5,  Capitolul 21-Patologie

   cutanată

●Inflamaţii nespecifice-capitolul IV şi Tumorile maligne-capitolul VI; Morfopatologie – lucrări

  practice, sub redacţia dr. Florica Stăniceanu, Ed. Ceres, Bucureşti 1996, ISBN 973-40-0363-1

 

Cărţi de specialitate (autor, coautor sau colaborator)

● Radu Şerban Ţovaru, Mihaela Ţovaru, Mariana Costache, Federica Damarrosi: Medicină şi

   patologie orală vol I, Editura Q Med Publishing, 247 pag, Bucureşti 2008, ISBN 978-973-

88795-0-8, ISBN 978-973-88553-6-6

Mariana Costache, Daniela Ciochină: Acantoliza în bolile dermatologice – aspecte

  histopatologice, Ed. Cermaprint, 115 pag, Bucureşti 2007, ISBN

● Olga Simionescu, Monica Nicolaescu, Mariana Costache, Daniela Nestor, Ana-Maria Forsea –

   Dicţionar de Dermatologie –  Editura Universitară „Carol Davila”,456 pag,  Bucureşti 2003,

   ISBN 973-7918-20-7.

●Colaborator la elaborarea Anatomie Patologică macroscopică, autoare Maria Sajin, Ed. Cerma,

   Bucureşti 2000, ISBN 973-9266-38-x

●Colaborator la elaborarea Dermato-Venerologie în imagini sub redacţia Prof. Dr. Al. Colţoiu, autori:

   Nicolescu Fl., Popescu Sanda, Forsea Dan, Cristodulo Tania, Giurcăneanu Călin, Ed. Medicală,

   Bucureşti 1999, ISBN 973-39-0370-1

 

3. ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Proiecte de cercetare

Director în 5 proiecte de cercetare-dezvoltare (PNCDI)

● Partener sau colaborator ştiinţific în 10 proiecte PNCDI .

Articole / studii publicate

Articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională sau în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS: nr. total de lucrări: 83 / lucrări elaborate în ultimii 5 ani: 56, din care  articole indexate ISI, citate în PubMed: 9

●Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN) nr. total de lucrări: 76 / lucrări elaborate în ultimii 5 ani: 44

●Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

a)  Comunicări ştiinţifice cu rezumat tipărit în volum special sau revistă: nr. total de lucrări: 46 / lucrări elaborate în ultimii 5 ani: 9

b) Comunicări ştiinţifice fără rezumat tipărit în volum special sau revistă: nr. total de lucrări: 50 / lucrări elaborate în ultimii 5 ani: 3

 

4. RECUNOAŞTEREA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Afilierea la societăţi ştiinţifice interne şi internaţionale: afiliată la trei societăţi ştiinţifice naţionale şi la două societăţi ştiinţifice internaţionale:

-       Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale din România

-       Societatea Română de Dermatologie

-       Societatea Română de Morfologie Normală şi Patologică

-       Societatea Europeană de Patologie

-       Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Patologie

 

Membru în 10 comisii de examen de medic specialist, medic primar şi ocupare de post

 

Coordonator al cursului de Dermatopatologie

 

Aportul la formarea de specialişti: instruirea şi examinarea a 89 de rezidenţi în specialitatea Anatomie Patologică şi Dermatologie, îndrumarea a 3 studenţi în elaborarea lucrărilor ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice din ţară; îndrumarea doctoranzilor pentru documentarea referatelor şi examenelor

 

Şef laborator Dermatohistopatologie din cadrul departamentului de Anatomie Patologică al Spitalului Clinic Colentina până la data de 27.02.2009

 

Evaluator ştiinţific şi monitor de proiecte de cercetare: monitorizarea derulării unor proiecte de cercetare normale şi prioritare din PNCDI VIASAN în perioada 2002 – 2006; evaluator al unor granturi la Academia Română – Ştiinţe Medicale în perioada 2005 - 2007.

 

Membră în grupul român de studiu şi cercetare a melanomului alături de: Conf. Dr. Olga Simionescu, Prof. Dr. Irinel Popescu, Prof. Dr. Doina Dumitrescu, Prof. Dr. Rodica Anghel, Conf. Dr. Sorin Ţiplica, Dr. Dan Eniu, Prof. Dr. Gheorghe Iana.

 

A. TEZA DE DOCTORAT

 

Studiul invaziei tumorale în principalele forme de melanom malign cutanat a fost susţinută public la data de 13 iulie 1999. Diploma de doctor în ştiinţe medicale seria A nr: 557, a fost eliberată cu numărul 3774 / 10 mai 2000.

 

B. CĂRŢI ŞI CAPITOLE ÎN CĂRŢI

Statistica globală: 8

Statistica cu începere din anul 2002 (de la ultima promovare): 6

 

1. Radu Şerban Ţovaru, Mihaela Ţovaru, Mariana Costache, Federica Damarrosi: Medicină şi

   patologie orală vol I, Editura Q Med Publishing, 247 pag, Bucureşti 2008, ISBN 978-973-

   88795-0-8, ISBN 978-973-88553-6-6

2. Mariana Costache, Daniela Ciochină: Acantoliza în bolile dermatologice – aspecte

    histopatologice, Ed. Cermaprint, 116 pag, Bucureşti 2007, ISBN 978-973-7667-62-5

3. Mariana Costache, Becheanu Gabriel: Îndrumar de lucrări practice de Morfopatologie

    partea generală, Editura Universitară „Carol Davila”, 58 pag, Bucureşti 2007, ISBN: 978-973-

    708-233-6.

4. Gabriel Becheanu, Mariana Costache: Îndrumar de lucrări practice de Morfopatologie

    partea specială, Editura Universitară „Carol Davila”, 107 pag, Bucureşti 2008, ISBN: 978-

    973-708-234-3.

5. Olga Simionescu, Monica Nicolaescu, Mariana Costache, Daniela Nestor, Ana-Maria Forsea

    Dicţionar de Dermatologie –  Editura Universitară „Carol Davila”, 456 pag,  Bucureşti 2003,

    ISBN 973-7918-20-7.

6. Patologie cutanată; Capitolul 21 din Curs de Anatomie Patologică. Ediţia a II-a    revizuită şi

    adăugită, sub redacţia Maria Sajin, Adrian Costache, Ed. Cermaprint, Bucureşti 2005, ISBN

    973-87012-9-5.

 

...........................................................................................................................................................

 

7. Colaborator la elaborarea Anatomie Patologică Macroscopică, autoare Maria Sajin, Ed.

    Cerma, Bucureşti 2000, ISBN 973-9266-38-x

8. Inflamaţii nespecifice-capitolul IV şi Tumorile maligne-capitolul VI; Morfopatologie – lucrări

    practice, sub redacţia dr. Florica Stăniceanu, Ed. Ceres, Bucureşti 1996, ISBN 973-40-0363-1

 

 

 

 

C. ARTICOLE  / STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ SAU ÎN REVISTE DIN ŢARĂ RECUNOSCUTE DE CĂTRE CNCSIS

Statistica: Total nr. de lucrări: 172  

                  Lucrări elaborate în ultimii 5 ani: 107

 

C1. ARTICOLE IN EXTENSO PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ RECUNOSCUTE (REVISTE COTATE ISI SAU INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE SPECIFICE DOMENIULUI)

Total nr. de lucrări: 10

Lucrări elaborate în ultimii 5 ani: 10

 

 1. Petrescu IR, Sajin M, Costache M, Simion G. – Basal cell carcinoma miming cutaneous melanoma - - Romanian Journal of Morphology and Embryology, vol 52, number 1, 2011, ISSN 1220 – 0522 CNCSIS Lista A, Indexat Medline, Cotat ISI
 2. Mariana Costache, Monica Neagu, Angela Petrescu, Carolina Constantin, Gina Manda, Camelia Doina Vrabie, Maria Waller, C. S. Petrescu, Olga Simionescu – Statistical correlations between peripheral blood lymphocyte subpopulations and tumor inflammatory infiltrate in stage I of skin melanoma – Romanian Journal of Morphology and Embryology, vol 51, number 4, 2010, ISSN 1220 – 0522 CNCSIS Lista A, Indexat Medline, Cotat ISI
 3. Calenic B,N. Ishkitiev, K. Yaegaki, T. Imai, Mariana Costache, Mihaela Tovaru, S. Tovaru, Ioanina Parlatescu – Characterization of oral keratinocyte stem cells and prospects of its differentiation to oral epithelial equivalents -  Romanian Journal of Morphology and Embryology, vol 51, number 4, 2010, ISSN 1220 – 0522 CNCSIS Lista A, Indexat Medline, Cotat ISI
 4. Mariana Costache, Ana Maria Ene, Olga Simionescu, Maria Sajin – Histopathological diagnosis of cutaneous vascular sarcomas – Romanian Journal of Morphology and Embryology, vol 51, number 1, 2010, ISSN 1220 – 0522, CNCSIS Lista A, Indexat Medline, Cotat ISI
 5. Olga Simionescu, Doina Dumitrescu, Mariana Costache, Andreas Blum – Dermatoscopy of an invasive melanoma on the upper lip shows possible association with Laugier-Hunziker syndrome, American Academy Journale of Dermatology, 59, suppl 5, S: 105-8 november 2008, Indexat Medline, Cotat ISI, factor de impact 2,904
 6. B. Becheanu, M. Manuc, Mona Dumbravă, V. Herlea, Monica Hortopan, Mariana Costache- The evaluation of interstitial Cajal cells distribution in non-tumoral colon disorders – Romanian Journal of Morphology and Embryology vol.49, number 3, 2008, pg.351-356, ISSN 1220-0522, CNCSIS Lista A, Indexat Medline, Cotat ISI
 7. Ş. Ţovaru, Mariana Costache, Sardella A- Primary oral tuberculosis: a case series from Bucharest, Romania. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 May; 105 (5):e41-5. PMID: 18442734  Indexat Medline, Cotat ISI
 8. Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin, Alina Chefani- Cutaneous metastases carcinoma. Case raport and pathological considerations- Romanian Journal of Morphology and Embryology vol.48, number 2, 2007, pg.177-180, ISSN 1220-0522, CNCSIS Lista A, Indexat Medline, Cotat ISI
 9.  Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin, Alina Chefani, Ana Maria Ene, Ana Maria Teodorov, Elena Ionică- Apoptosis in cutaneous melanomas- Romanian Journal of  Morphology and Embryology vol.48, number 4, 2007, pg.343-348, ISSN 1220-0522, CNCSIS Lista A, Indexat Medline, Cotat ISI
 10. Olga Simionescu, Mariana Costache, Alessandro Testori- Cutaneous melanoma: digital dermoscopy- essential tool for positive diagnosis- Journal of Cellular and Molecular Medicine vol.10, no.4, October-December 2006, pg. 991-994, ISSN 1582-1838, CNCSIS Lista A, Indexat Medline, Cotat ISI, factor de impact 6,807

 

C2. ARTICOLE IN EXTENSO PUBLICATE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ RECUNOSCUTE DE CĂTRE CNCSIS

Total nr. de lucrări: 14

 

1. Ana-Maria Ene, Mariana Costache- Cutaneous sarcomas-histopathological study; Analele

          Universităţii Bucureşti-Biologie anul LI - 2002 CNCSIS Lista D

      2. G.Bucur, C.Giurcăneanu, P.Trifu, Mariana Costache, F.Marinescu-Enescu,  Ofelia Tomescu,

          I. Nedelcu, Rodica Olteanu – Angiosarcomatoza Kaposi,  forma buloasă – consideraţii pe

          marginea a două cazuri clinice – Revista de Dermato-Venerologie vol XLVI nr. 2/2001, pag.101,

         CNCSIS Lista B

      3. D. Forsea, C. Ivanuş, Ioana Andronescu, Mihaela Nica, P.Trifu, Mariana Costache

          Glomangiomatoza Revista de Dermato-Venerologie vol XLVI nr. 1/2001, pag.43, CNCSIS Lista B

      4. D.Marian, Olga Simionescu, Prof.Dr.D.Forsea, S.Ţiplica, H.Beţi, P.Trifu, Mariana Costache

          Despre cornul cutanat – Revista de Dermato-Venerologie vol XLVI nr. 1/2001 , pag.61, CNCSIS

          Lista B

      5. D.Boda, V.Georgescu, Ş.Costinean, Mariana Costache, Sanda Popescu – Tumori cutanate benigne

          solitare ale tecii nervoase; Revista de Dermato-Venerologie vol XLV nr. 2/2000, pag.129, CNCSIS

          Lista B  

      6. Olga Simionescu, Mariana Costache, Smaranda Iosif – Introducere în fiziologia, histopatologia şi

          clinica tulburărilor de keratinizare; Revista de Dermato-Venerologie vol XLV nr. 2/2000, pag.143,

          CNCSIS Lista B

      7. D. Forsea, Doina Tăbăcilă, P. Trifu, Mariana Costache, S. Ţiplica, Tatiana Andoni, Ioana

          Andronescu – Pitiriazis rubrapilar -Revista de Dermato-Venerologie vol XLIV, nr.4/1999, pag.231,

         CNCSIS Lista B

      8. Rozalia Olsavszky, P. Trifu, Mariana Costache, V. Olsavszky, Oana Jinga – Condrodermatita

          nodulară: consideraţii asupra unui caz: Revista de Dermato-Venerologie vol XLIV nr.4/1999,

          pag.235, CNCSIS Lista B

      9. D.Forsea, P. Trifu, Mariana Costache, Oana Jinga, Doina Tăbăcilă – Carcinom spinocelular

          mucosecretant dezvoltat pe nev epidermic verucos; Revista de Dermato-Venerologie vol XLIV

          nr.4/1999, pag.243,CNCSIS Lista B

   10. Maria Sajin, D. Stănculescu, Carmen Ardeleanu, P. Trifu, Mariana Costache, Manuela Cazacu, G.

         Tomi – Adenom papilar ecrin agresiv digital; Revista de Dermato-Venerologie vol XLIV nr.4/1999,

         pag.247, CNCSIS Lista B

   11. Smaranda Iosif, Diana Plăcintescu, Mariana Costache - Consideraţii asupra două cazuri de

         leiomioame cutanate – Revista de Dermato-Venerologie vol XLIII nr.1/1998 , pag.49, CNCSIS

         Lista B

   12. Smaranda Iosif, A.Tatu, Mariana Costache - Boala Bowen cutanată şi pigmentară pe abdomenul

         inferior – Revista de Dermato-Venerologie vol XLIII nr.2/1998 , pag.119, CNCSIS Lista B

   13. D.Forsea, P.Trifu, Olga Simionescu, Mariana Costache - Hidradenom plantar cu celule clare –

         Revista de Dermato-Venerologie, vol LXIII nr.1 /1996, pag 41, CNCSIS Lista B

  14. D.Forsea, Daniela Nestor, P.Trifu, Mariana Costache, Viorica Gabrian - Lichen pemfigoid –                       Revista de Dermato-Venerologie, vol LXIII nr.2 /1996, pag 110, CNCSIS Lista B

 

C3. STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ RECUNOSCUTE (REVISTE COTATE ISI SAU INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE SPECIFICE DOMENIULUI)

Total nr. de lucrări: 62

Lucrări elaborate în ultimii 5 ani: 47

 

 1. Mariana Costache, Maria Sajin, Mihaela Bura, Mariana Georgescu, Ana Maria Catrina, Olga Simionescu - p-53, bcl-2 and ki-67 expression in amelanotic melanomas - Virchows Archiv, 2010; vol 457, number 2, ISSN 0945-6317, IF=2.082
 2. Ana Maria Catrina Ene, Aura Chitu Mihalcea, A. Florescu, Elena Ionica, Maria Sajin, Olga Simionescu, Mariana Costache - Role of Notch signaling into cutaneous melanoma development and progression - Virchows Archiv, 2010; vol 457, number 2, ISSN 0945-6317, IF=2.082
 3. Maria Sajin, A. Ionescu, Ionela Hulea, Laura Reghina, Maria Comanescu, AncaLazaroiu, Irina Caruntu, Mariana Costache, G. Simion, M. Carstoiu, D. Secara  - The association between neoplasia of the endometrium and others benign genital lesions: independent or similar mechanism? - Virchows Archiv, 2010; vol 457, number 2, ISSN 0945-6317, IF=2.082
 4. Maria Sajin, Ionela Hulea, Anca Poteca, Maria Comanescu, Laura Reghina, G. Simion, E. Ionescu, Mariana Costache - Primitive malignant lung tumors at the Emergency University Hospital Bucharest - Virchows Archiv, 2010; vol 457, number 2, ISSN 0945-6317, IF=2.082
 5. Olga Simionescu, B. O. Popescu, Mariana Costache, Emilia Manole, St. Spulber, Mihaela Gherghiceanu, Andreas Blum - Dermatoscopia si  apoptoza celulara in subtipuri patologice de keratoze seboreice: un instrument provocator de predictie al evolutiei lor - Dermatovenerologie vol. 55, numarul 3, supliment, 2010, ISSN 1220/3734
 6. Olga Simionescu, Mariana Costache - Tratamentul topic combinat in carcinomul vulvar in situ - Dermatovenerologie vol. 55, numarul 3, supliment, 2010, ISSN 1220/3734
 7. Simona Roxana Georgescu, Vasile Benea, Mihaela Anca Malin, Viviana Danaila, Tereza Salajan, Alice Rusu, Monica Costescu, Mariana Costache - Epiteliomatoza bazocelulara a scalpului post radioterapie pentru tinea capitis in copilarie - Dermatovenerologie vol. 55, numarul 3, supliment, 2010, ISSN 1220/3734
 8. Alexandru Oanta, Marius Irimie, Mariana Costache - Pseudoxantoma elasticum-like papillary dermal elastolysis: prezentarea unui caz - Dermatovenerologie vol. 55, numarul 3, supliment, 2010, ISSN 1220/3734
 9. Laura Nedelcu, Carmen Salavastru, Alexandra Coltoiu, Tania Cristodulo, Florica Staniceanu, Mariana Costache, George-Sorin Tiplica - Lichen plan pemfigoid – prezentare de caz - Dermatovenerologie vol. 55, numarul 3, supliment, 2010, ISSN 1220/3734
 10. Simona Roxana Georgescu, Vasile Benea, Cristina Stefan,  Mihaela Anca Malin, M. Tampa, Mihaela Tovaru, Oana Andreia Coman, Mariana Costache - Pemfigoid bulos – forma generalizata la un pacient pluritarat - Dermatovenerologie vol. 55, numarul 3, supliment, 2010, ISSN 1220/3734
 11. Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin, Mariana Georgescu, Mihaela Bura, Ana  

             Maria Ene – Dermoscopic, histopathological and cytodiagnostic correlations in cutaneous

             melanomas- 22-nd European Congress of Pathology, Florence, Italy, 4-9 september 2009,

             published in Virchows Archiv vol. 455 supplement 1 august 2009, ISSN 0945-6317 Cotat  

             ISI

12.  Ana Maria Ene, Mihalcea Chitu Aura, Florescu A.,Mariana Costache, Elena Ionica – Notch

       1 in  cutaneous malignant melanoma- 22-nd European Congress of Pathology, Florence,

       Italy, 4-9  september 2009, published in Virchows Archiv vol. 455 supplement 1 august

       2009, ISSN 0945- 6317 Cotat ISI

13.  Sajin Maria, Chefani Alina, Lazaroiu Anca, Simion G., Costache Mariana, Caruntu Irina,

             Georgescu Mariana, Secara D., Carstoiu M – Proliferation markers (ki-67 and PCNA) and  

             the  tumor suppressor gene designated ptenas evaluating elements for the malignancy   

             potential in atipical endometrial hyperplasia - 22-nd European Congress of Pathology,

             Florence, Italy, 4-9  september 2009, published in Virchows Archiv vol. 455 supplement 1

             august 2009, ISSN 0945- 6317 Cotat ISI

 

14.  Ionescu Paul Ilarian, Mariana Costache – Dermoscopy in a case of atypical Reed´s nevus - 6-th

     EADV Spring Symposium, 23-26 april 2009, Bucharest, Romania, Published in JEADV-format

      electronic,  ISBN 0929-0168 Cotat ISI

15.  Brăileanu Elena Andreea, Catană G., Dogdan G., Chiriţescu L., Costache M., Forsea D.: Ambazone - induced Sweet syndrome - 6-th EADV Spring Symposium, 23-26 april 2009, Bucharest, Romania, Published in JEADV-format electronic,  ISBN 0929-0168 Cotat ISI

16.  Dodan Gabriela, Costache M., Chiriţescu L., Brăileanu A., Catană G., Forsea D. – Basal cell carcinoma revealing a primary cutaneous follicle center lymphoma; 6-th EADV Spring Symposium, 23-26 april 2009, Bucharest, Romania, Published in JEADV-format electronic,  ISBN 0929-0168 Cotat ISI

17.  Dumitrescu Natalia, A. Teodor, M. Costache – Mycosis fungoides - 6-th EADV Spring Symposium, 23-26 april 2009, Bucharest, Romania, Published in JEADV-format electronic,  ISBN 0929-0168 Cotat ISI

18.  Catană Gabriela, Mariana Costache, Andeea Elena Brăileanu, Gabriela Dodan, Lori Chiriţescu, Dan Forsea – Desmoplastic trichoepithelioma – case presentation:  6-th EADV Spring Symposium, 23-26 april 2009, Bucharest, Romania, Published in JEADV-format electronic,  ISBN 0929-0168 Cotat ISI

19.  Edoo Sakunath Maria, Chiriţescu L., Costache M.,Crăciun LV., Dodan G., Forsea D – Langerhans cell histiocytosis - 6-th EADV Spring Symposium, 23-26 april 2009, Bucharest, Romania, Published in JEADV-format electronic,  ISBN 0929-0168 Cotat ISI

20.  Chiriţescu Lori, M. Costache, G. Dodan, G. Catană, AE. Brăileanu, D. Forsea – Folliculotropic mycosis fungoides - 6-th EADV Spring Symposium, 23-26 april 2009, Bucharest, Romania, Published in JEADV-format electronic,  ISBN 0929-0168 Cotat ISI

21.  Comănescu Carmen Marcela, I. Mureşanu, M. Costache, C. Ardeleanu – Epitheloid hemangiomas –

      6-th EADV Spring Symposium, 23-26 april 2009, Bucharest, Romania, Published in JEADV-format electronic,  ISBN 0929-0168 Cotat ISI

22.  Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin, Mariana Georgescu, Mihaela Bura, Angela Petrescu – Bcl-2, ki-67 and p-53 expression in acral melanomas-XXVII-th International Congress of the International Academy of Pathology, Athens, Greece, 12-17 october 2008, published in Virchows Archiv vol. 53 supplement 1 october 2008, ISSN 0945-6317 Cotat ISI

23. Dana Unguraş, Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin – IHC role in staging melanomas that arise on melanocytic nevi- XXVII-th International Congress of the International Academy of Pathology, Athens, Greece, 12-17 october 2008, published in Virchows Archiv vol. 53 supplement 1 october 2008, ISSN 0945-6317 Cotat ISI

24. G. Dodan, A. Brăileanu, G. Catană, R. Negreanu, H. Nik, M. Costache, D. Forsea – Darier-Ferrand dermatofibrosarcoma with sarcomatous change – clinical and evolutive particular aspects; 17-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17-21 september 2008, Paris, France, published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

25. A. Brăileanu, G. Dodan, G. Catană, R. Negreanu, H. Nik, M. Costache, D. Forsea – Zosteriform multiple piloleiomyomas – successful treatment with Nifedipine; 17-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17-21 september 2008, Paris, France, published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

26. R. Negreanu, G. Catană, A. Brăileanu, G. Dodan, M. Costache, D. Forsea – Clinical aspects and diagnosis difficulties of scrofuloderma; 17-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17-21 september 2008, Paris, France, published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

27. D. Nestor, M. Costache, D. Rizea, F. Pantelimon, S. Popescu, D. Forsea – Giant, zoniform, long-standing syringocystadenoma papilliferum of the right arm – case report of a less common presentation; 17-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17-21 september 2008, Paris, France, published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

28. O. D. Simionescu, Mariana Costache – Dermoscopy: special patterns of  localization require diagnostic algorithms; 17-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17-21 september 2008, Paris, France, published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

29. A. Teodor, A. Marin, M. Costache – Cutaneous lichen sclerosus et athroficus in a patient with lichen planus in the past; 17-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17-21 september 2008, Paris, France, published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

30. Rodica Negreanu, Rodica Olteanu, Carmen Nica, Florica Stăniceanu, Mariana Costache, Gabriela Catană, Dan Forsea – Zosteriform skin metastases of  breast adenocarcinoma; 5-th EADV Spring Symposium, 22-25 may 2008, Istanbul, Turkey, published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

31. Gabriela Dodan, Andreea Brăileanu, Gabriela Catană, Rodica Negreanu, Hadi Nik, Mariana Costache, Dan Forsea – Blue nevus – considerations about 4 cases; 5-th EADV Spring Symposium, 22-25 may 2008, Istanbul, Turkey, published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

32. Maria Sajin, Alina Elena Chefani, Anca Mihaela Lazăroiu, George Simion, Mariana Costache,

      Mariana Georgescu, Carmen Fierbinţeanu Braticevici, Costică Bălan, Alina Stănescu, Victoria Hurduc– The way imuno-markers, apoptotic genes, proliferation factors and endothelial antigens turn up in Barrett esophagus and its complications (394) – 3rd Intercontinental Congress of Pathology, Barcelona, Spania, 17-22 mai 2008, published in Virchows Archiv, ISSN 0945-6317 Cotat ISI

33. Anca Mihaela Lazăroiu , Maria Sajin, Alina Elena Chefani, George Simion, Mariana Costache,

      Mariana Georgescu, Irina Draga Căruntu, Diana Secară, Monica Cârstoiu – Evaluating the malignancy

      potential in endometrial hyperplasia through proliferation markers ki-67 and PCNA and tumor

      suppressor gene designated pten (108) – 3rd Intercontinental Congress of Pathology, Barcelona, Spania, 17-22 mai 2008, published in Virchows Archiv, ISSN 0945-6317 Cotat ISI

34. Mariana Costache, Simionescu Olga, Ene Ana Maria, Sajin Maria - Histopathological and

      immunohistochemical aspects in few types of cutaneous sarcomas – 21-st European Congress of

      Pathology, Istanbul, Turcia, 8-13 sept. 2007, Published in Virchows Archiv vol. 451, nr. 2 august 2007, ISSN 0945-6317 Cotat ISI

35. Ana Maria Forsea, Andreea Brăileanu, Gabriela Catană, H. Nik, Mariana Costache, D. Forsea –

      Bowenoid carcinoma of the nipple suggesting Paget disease; 16-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Viena, Austria, 16-20 may 2007. Published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

36. Anca Debu, Gloria Suciu, Mariana Costache – Pustular psoriasis and syphilis in an old male; 16-th

      Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Viena, Austria, 16-20 may 2007. Published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

37. Gabriela Catană, Ana Maria Forsea, Andreea Brăileanu, Rodica Negreanu, G. Pelichet, T. Poalelungi,

      Mariana Costache, D. Forsea – Eruptive lobular capillary haemangiomas: Diagnosis and treatment

      challenges; 16-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Viena,Austria, 16-20 may 2007. Published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

38. Rodica Olteanu, F. Pop, Mariana Costache – Florid cutaneous papillomatosis associated with gastric

      adenocarcinoma; 16-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Viena,

      Austria, 16-20 may 2007. Published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

39. Rodica Negreanu, Ana Maria Forsea, Gabriela Catană, G. Dodan, Mariana Costache, D. Forsea –

      Vulvar infection with human papilloma virus (HPV)-from mild dysplasia to squamous cell carcinoma

      (SCC); 16-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Viena, Austria,

      16-20 may 2007. Published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

40. Ana Maria Forsea, Andreea Brăileanu, H. Nik, Gabriela Catană, Mariana Costache, Dan Forsea-

      Long-term follow-up of an unusual case of a teenage patient with HTLV-1infection-associated

      CTCL; 15-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Rhodes,

      Greece, 2006 oct. Published in JEADV-format electronic, ISBN 0929- 0168. Cotat ISI

41. Ana Maria Forsea, Tudorel Poalelungi, Hadi Nik, Mariana Costache, Dan Forsea- Giant multiple

      tumors of the scalp: Considerations upon a case; 15-th Congress of the European Academy of

      Dermatology and Venereology, Rhodes, Greece, 2006 oct. Published in JEADV-format electronic,

      ISBN 0929-0168 Cotat ISI

42. Gloria Suciu, Carmen Comănescu, Anca Debu, Mariana Costache, Gianina Manea- About some

      cases of erythroderma-15-th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

      Rhodes, Greece, 2006 oct. Published in JEADV-format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

43. D. Forsea, M. Leventer, A.M. Forsea, C. Stan, M. Costache- Old young man: unusual presentation

      of granulomatous slack skin disease (CTCL); 14-th Congress of the European Academy of

      Dermatology and Venereology, London 2005 oct.Published in JEADV- format electronic, ISBN

      0929-0168 Cotat ISI

44. C.M. Sălăvăstru, G.S. Ţiplica, Mariana Costache- Palmoplantar psoriasis treated with two-

      compound ointment containing calcipotriol and betamethasone dipropionate; 14-th

      Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, London 2005

      oct. Published in JEADV – format electronic, ISBN 0929-0168 Cotat ISI

45. Mariana Costache, Ana Maria Ene, Maria Sajin, Olga Simionescu- Histopatological,

      immunohistochemical and clinical corelations in cutaneous leiomyosarcomas(CLMS);

      20-th European Congress of Pathology, Paris, France, 3-8 sept. 2005, Published in Virchows

      Archiv, vol.447, nr.2, august 2005, ISSN 0945-6317. Cotat ISI

46. D. Forsea, R. Negreanu, Ana-Maria Forsea, M. Telipan, Mariana Costache – Dermo-hipodermitis-

      an exceptional cutaneous manifestation of Borrelia burgdorferi infection; Second EADV

      International Spring Symposium, Budapesta, 29 apr.-1 may 2004, Published in JEADV vol. 18,

      supplement 1, may 2004, ISSN 0929-0168 Cotat ISI

47. Gloria Suciu, Camelia Alexandrescu, Viorica Gabrian-Mubarak, Mariana Costache, D. Boda –

      PUPPP: case raport; Second EADV International Spring Symposium, Budapesta, 29 apr.-1 may

      2004, Published in JEADV vol. 18, supplement 1, may 2004, ISSN 0929-0168 Cotat ISI

 

.................................................................................................................................................................

 

48. Magdalena Gavrilă, Ana-Maria Forsea, Rodica Miţoi, Olga  Simionescu, Mariana

      Costache, D. Forsea –Epidermolysis bullosa acquisita and chronic inflamatory Bowel disease –

      case raport; Al XII-lea Congres EADV, Barcelona, 15-18 oct. 2003, Published in JEADV vol. 17,

      supplement 3, nov.2003. ISSN 0929-0168 Cotat ISI

49. Oana Jinga, Magdalena Gavrilă,Doina Tăbăcilă, Marinela Moţîrlichie, Mariana Costache,

      D. Forsea – Undifferentiated connective tissue disease and secondary calcinosis: diagnostic

      problems; Al XII-lea Congres EADV, Barcelona, 15-18 oct. 2003, Published in JEADV vol. 17,

      supplement 3, nov.2003. ISSN 0929-0168 Cotat ISI

50. Gloria Suciu, Camelia Alexandrescu, Viorica Mubarak Gabrian, D. Boda, Mariana Costache

      Psoriasis and tinea corporis in a diabetic patient - Al XII-lea Congres EADV, Barcelona, 15-18 oct.

      2003, Published in  JEADV vol. 17, supplement 3, nov.2003. ISSN 0929-0168 Cotat ISI

51. Adriana Diaconeasa, Lia Cavaropol, Adina Alexandru, Tania Cristodulo, D. Boda, Mariana

      Costache- Becker's naevus – an unusual clinical aspect; Al XII-lea Congres EADV, Barcelona, 15-

      18 oct. 2003, Published in  JEADV vol. 17, supplement 3, nov.2003. ISSN 0929-0168 Cotat ISI

52. Anca Teodor, Sanda Popescu, Floarea Cozma, Mariana Costache, I. Ionescu – Squamous cell

      carcinoma in lichen amyloidosus in a patient with porphyria cutanea tarda and HCV-hepatitis; Al

      XII-lea Congres EADV, Barcelona, 15-18 oct. 2003, Published in  JEADV vol. 17, supplement 3,

      nov.2003. ISSN 0929-0168 Cotat ISI

53. Rodica Olteanu, Elena Bălănescu, P. Trifu, Mariana Costache – A case of necrotizing vasculitis

      paucity-immunological; Al XII-lea Congres EADV, Barcelona, 15-18 oct. 2003, Published in

      JEADV vol. 17, supplement 3, nov.2003. ISSN 0929-0168 Cotat ISI

54. Adriana Diaconeasa, Adina Alexandru, D. Boda, Tania Cristodulo, Mariana Costache, Sanda

      Popescu – Autoimmune bullous diseases in childhood; Al XII-lea Congres EADV, Barcelona, 15-

      18 oct. 2003, Published in  JEADV vol. 17, supplement 3, nov.2003. ISSN 0929-0168 Cotat ISI

55. Mariana Costache, Elena Ionică, Marieta Costache, Camelia Doina Vrabie - Apoptoza în melanomul

      malign cutanat; Al XIX-lea Congres European de Patologie, Liubliana, 6-11 sept. 2003, Published

      inVirchows Archiv vol.443, nr.3, sept.2003,ISSN 0945-6317 Cotat ISI

56. D. Forsea, Marinela Moţîrlichie, Ana-Maria Forsea, H. Nik, Mariana Costache, P. Trifu –

      Malignant melanoma with subiacent lymphomatoid reaction; First EADV International Spring

      Symposium, St. Julian's, Malta, 27 febr.-1 march 2003, Published in JEADV vol. 17, supplement

      1, march 2003, ISSN 0929-0168 Cotat ISI

57. D. Forsea, Oana Jinga, Magdalena Gavrilă, Rodica Miţoi, Mariana Costache, P. Trifu – Agressive

      desmoid tumour of the chest and abdominal wall; First EADV International Spring Symposium,

      St. Julian's, Malta, 27 febr.-1 march 2003, Published in JEADV vol. 17, supplement 1, march

      2003, ISSN 0929-0168 Cotat ISI

58. D.Forsea, P.Trifu, C.Popescu, S.Ţiplica, Mariana Costache – Cutaneous Metastasis of Melanoma–Regional Meeting “Medical Education in Dermatology” Rhodes , Greece , September 6-9, 2001,

      Cotat ISI

59. D. Forsea, G.S.Ţiplica, Mariana Costache – Sweet syndrome – five case raports ; 9-th Congres

      EADV, Geneva, 11-15 oct. 2000; Published in Journal of the European Academy of Dermatology

      and Venerology, 2000, volume 14, supplement 1, page 148, ISSN 0929-0168 Cotat ISI

60. D.Forsea, Mihaela Nica, Mariana Costache, G.S.Ţiplica – Adult T-cell leukaemia / lymphoma in

      childhood ; 9-th Congres EADV, Geneva, 11-15 oct. 2000; Published in Journal of the European

      Academy of Dermatology and Venerology, 2000, volume 14, supplement 1, page 151, ISSN 0929-

      0168 Cotat ISI

61. D. Forsea, P. Trifu, C. Popescu, S. Ţiplica, Mariana Costache – Particular morpho-clinical aspects

      of melanoma; Journal of investigative Dermatology 110 (4); 716-716, apr. 1998; Publisher:

      Blackwell Science Inc, 350 Main St, Malden, MA 02148 USA, ISSN 0022-202x Cotat  ISI

62. D. Forsea, P. Trifu, S. Ţiplica, Olga Simionescu, Mariana Costache, C. Popescu – Epidermotropic

      metastasis of melanoma, Journal of investigative Dermatology 110 (4) 720-720, apr. 1998;

      Publisher: Blackwell Science Inc, 350 Main St, Malden, MA 02148 USA, ISSN 0022-202x Cotat

      ISI

      

 

D. STUDII/ ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE  RECUNOSCUTE (CU ISSN SAU ISBN)

Statistica: Total nr. de lucrări: 76

 Lucrări elaborate în ultimii 5 ani: 42

 

D1. STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR  MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE  RECUNOSCUTE (CU ISSN SAU ISBN)

Total nr. de lucrări: 76

 Lucrări elaborate în ultimii 5 ani: 44

 

 1. Mariana Costache, Olga Simionescu, Ana Maria Catrina, George Simion, Maria Sajin, Elena Naita – Boala Paget mamara asociata cu carcinom intraductal – prezentare de caz; Al 7-lea Simpozion Naţional de Patologie cu participare internaţională; Sesiunea Anuală a Institutului „Victor Babeş”, Bucureşti, 9-12 noiembrie 2010, ISBN: 978-973-708-521-4

 

 1. Mariana Costache, Olga Simionescu, Ana Maria Ene, Anca Lazaroiu, Maria Sajin, Simona Georgescu, Angela Petrescu – Balanita Zoon – corelatii clinico-histopatologice; Al 6-lea Simpozion Naţional de Patologie cu participare internaţională; Sesiunea Anuală a Institutului „Victor Babeş”, Bucureşti, 3-5 noiembrie 2009, ISBN: 978-973-708-443-9
 2. Mariana Costache, Olga Simionescu, Ana Maria Ene, Anca Lazaroiu, Maria Sajin, Simona Georgescu, Angela Petrescu – The nevus of OTA ; Al 6-lea Simpozion Naţional de Patologie cu participare internaţională; Sesiunea Anuală a Institutului „Victor Babeş”, Bucureşti, 3-5 noiembrie 2009, ISBN: 978-973-708-443-9
 3. Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin, Ana Maria Ene – Histopathological and cytodiagnostic correlations in cutaneous melanomas; First National Symposium of Dermatopathology with international participation „Skin Cancer. A dermatopathologic Perspective”, Timisoara, 29-31 octombrie 2009, Timisoara Medical Journal vol.59, supplement 4, ISSN 1583-5251
 4. Ana Maria Ene, Mariana Costache, Mihalcea (Chiţu) Aura, Florescu Anca, Elena IonicăTACE/ADAM 17 in cutaneous malignant melanoma; Al 6-lea Simpozion Naţional de Patologie cu participare internaţională; Sesiunea Anuală a Institutului „Victor Babeş”, Bucureşti, 3-5 noiembrie 2009, ISBN: 978-973-708-443-9
 5. Ana Maria Forsea, Mariana Costache, D. Forsea - Precanceroze şi cancere epiteliale vulvare – perspective actuale; Conferinţa Naţionala de Dermatologie cu participare internaţionala, Brasov, 12-15 noiembrie 2009; Publicat în Dermatovenerologie vol. 54, nr. 4 supliment 1, CNCSIS Lista B , ISSN 1220-3734
 6. Gabriela Dodan, L. Chiritescu, Irina Netcu, R. Nedelcu, Gabriela Catană, Mariana Costache, D. Forsea – Tuberculoza cutanata tardiv diagnosticata-probleme de diagnostic; Conferinţa Naţionala de Dermatologie cu participare internaţionala, Brasov, 12-15 noiembrie 2009; Publicat în Dermatovenerologie vol. 54, nr. 4 supliment 1, CNCSIS Lista B , ISSN 1220-3734
 7. Mihaela Tovaru, Adriana Teodorescu, Adriana Iacob, Carmen Mitrache, Simona-Roxana Georgescu, Mariana Costache – mELANOZA GENITALA: aspecte clinice şi histologice; Conferinţa Naţionala de Dermatologie cu participare internaţionala, Brasov, 12-15 noiembrie 2009; Publicat în Dermatovenerologie vol. 54, nr. 4 supliment 1, CNCSIS Lista B , ISSN 1220-3734
 8. Valentina Rosca, Mariana Costache – Keratoacantom dezvoltat pe nev sebaceu la copil; Conferinţa Naţionala de Dermatologie cu participare internaţionala, Brasov, 12-15 noiembrie 2009; Publicat în Dermatovenerologie vol. 54, nr. 4 supliment 1, CNCSIS Lista B , ISSN 1220-3734
 9. Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin, Ana Maria Ene, Rodica Olteanu – Mucinoza foliculară – prezentare de caz; Al 5-lea Simpozion Naţional de Patologie cu participare internaţională; Sesiunea Anuală a Institutului „Victor Babeş”, Bucureşti, 4-6 noiembrie 2008,ISBN: 978-973-708-355-5
 10. Ana Maria Ene, Mariana Costache, Mihalcea (Chiţu) Aura, Florescu Anca, Elena Ionică – ADAM 10 in cutaneous malignant melanoma; Al 5-lea Simpozion Naţional de Patologie cu participare internaţională; Sesiunea Anuală a Institutului „Victor Babeş”, Bucureşti, 4-6 noiembrie 2008, ISBN: 978-973-708-355-5
 11. T. Cristodulo, O. Azamfirei, G. Suciu, M. Costache – Xantogranulom juvenil – prezentare de caz; Conferinţa Naţionala de Dermatologie cu participare internaţionala, Sibiu, 15-18 octombrie 2008; Publicat în Dermatovenerologie vol. 53, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B , ISSN 1220-3734
 12. Gabriela Dodan, Andreea Brăileanu, Gabriela Catană, Lori Chiriţescu, Rodica Negreanu, Mariana Costache, D. Forsea – Dermatofibrosarcomul – particularităţi clinico-evolutive; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare internaţională, Sibiu, 15-18 octombrie 2008; Publicat în Dermatovenerologie vol. 53, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734
 13. G. Catană, L. Chiriţescu, G. Dodan, R. Negreanu, A. Brăileanu, H. Nik, M. Costache, D. Forsea – Sindromul Gorlin-Goltz – consideraţii clinice şi terapeutice pe marginea unui caz clinic; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare internaţională, Sibiu, 15-18 octombrie 2008; Publicat în Dermatovenerologie vol. 53, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734
 14. Ana Maria Forsea, Gabriela Catană, Mariana Costache, Dan Forsea – Lichen plan şi erupţii lichenoide-algoritm de diagnostic; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare internaţională, Sibiu, 15-18 octombrie 2008; Publicat în Dermatovenerologie vol. 53, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734
 15. Andreea Brăileanu, Gabriela Dodan, Gabriela Catană, Lori Chiriţescu, Rodica Negreanu, Hadi Nik, Mariana Costache, Dan Forsea – Piloleiomioame multiple cu dispoziţie zoniformă-consideraţii clinice si terapeutice; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare internaţională, Sibiu, 15-18 octombrie 2008; Publicat în Dermatovenerologie vol. 53, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734
 16. D. Nestor, M. Costache, D. Rizea, F. Pantelimon, S. Popescu, D. Forsea – Un caz rar de siringocistadenom papilifer-probleme de diagnostic diferenţial; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare internaţională, Sibiu, 15-18 octombrie 2008; Publicat în Dermatovenerologie vol. 53, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734
 17. G. Suciu, O. Azamfirei, A. M. Vlad, M. Costache, D. Forsea – Pemfigus benign familial Hailey Hailey – prezentare de caz, consideraţii terapeutice; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare internaţională, Sibiu, 15-18 octombrie 2008; Publicat în Dermatovenerologie vol. 53, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734
 18. R. Negreanu, G. Catană, A. Brăileanu, G. Dodan, M. Costache, D. Forsea – Neurofibromatoza segmentală-variantă rară a unei dermatoze comune; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare internaţională, Sibiu, 15-18 octombrie 2008; Publicat în Dermatovenerologie vol. 53, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734
 19. Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin, Alina Chefani - Recurrence of naevus

      (Pseudomelanoma type of Kornberg and Ackerman); 4-th National Symposium of Pathology;

      Sesiunea Anuală a Institutului Naţional „Victor Babeş” cu participare internaţională, Bucureşti, 31oct-2 nov.2007, ISBN: 978-973-708-273-2

21. Ana Maria Teodorov, Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin, G. Becheanu, Ana Maria Ene – P-53 and bcl-2 expression in distinct stages of cutaneous melanoma; 4-th National Symposium

      of  Pathology; Sesiunea Anuală a Institutului Naţional „Victor Babeş” cu participare

      internaţională, Bucureşti, 31oct-2 nov.2007, ISBN: 978-973-708-273-2

22. Ana Maria Ene, Mariana Costache, Olga Simionescu, Maria Sajin, G. Becheanu, Ana Maria  

      Teodorov - Histopathological and immunohistochemical diagnosis of angiosarcoma and Kaposi

      sarcoma; 4-th National Symposium of Pathology; Sesiunea Anuală a Institutului Naţional „Victor

      Babeş” cu participare internaţională, Bucureşti, 31oct-2 nov.2007, ISBN: 978-973-708-273-2

23. Alina Ruşinoiu, Alina Pîrvu, Maria Magdalena Constantin, G. S. Ţiplica, Mariana Costache

      Mycosis fungoides-formă rară hiperpigmentată; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare

      internaţională, Sinaia-Cazinoul Sinaia, 31 oct-3 nov, 2007, Publicat în Dermatovenerologie vol. 52, nr.

      2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734

24. Alina Pîrvu, Alina Ruşinoiu, Mihaela Panduru, Maria Magdalena Constantin, Carmen Sălăvăstru, G. S. Ţiplica, Mariana Costache –Boala Hailey-Hailey; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu

      participare internaţională, Sinaia-Cazinoul Sinaia, 31 oct-3 nov, 2007, Publicat în Dermatovenerologie

      vol. 52, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734

25. Rodica Negreanu, Gabriela Catană, Andreea Brăileanu, G. Dodan, Mariana Costache, Dan Forsea–

      Tuberculoză fistulogomoasă-probleme de diagnostic; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu

      participare internaţională, Sinaia-Cazinoul Sinaia, 31 oct-3 nov, 2007, Publicat în Dermatovenerologie

      vol. 52, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734

26. Gabriela Dodan, Andreea Brăileanu, Gabriela Catană, Rodica Negreanu, H. Nik, G. Pelichet, Mariana

      Costache, Dan Forsea – Nevul albastru vulvar - Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare

      internaţională, Sinaia-Cazinoul Sinaia, 31 oct-3 nov, 2007, Publicat în Dermatovenerologie vol. 52, nr.

      2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734

27. D. Forsea, Andreea Brăileanu, Gabriela Dodan, Gabriela Catană, Rodica Negreanu, H. Nik, T.

      Poalelungi, G. Pelichet, Mariana Costache – Pitiriazis lichenoid - discuţii pe marginea unui caz clinic; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu participare internaţională, Sinaia-Cazinoul Sinaia, 31 oct-3 nov, 2007, Publicat în Dermatovenerologie vol. 52, nr. 2 supliment 1, CNCSIS Lista B, ISSN 1220-3734

28. Alina Ruşinoiu, Alina Pîrvu, Maria Magdalena Constantin, Mihaela Panduru, Carmen Sălăvăstru,

      Mariana Costache, G. S. Ţiplica –Dermatită herpetiformă; Conferinţa Naţională de Dermatologie cu

  &nbs