Dr. Ceausu Mihail Constantin

Șef de Lucrări

Dr. Ceaușu Mihail Constantin

 

 CURRICULUM VITAE 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume şi prenume 

Ceausu Mihail Constantin 

Adresă 

Str. Dionisie Lupu, nr. 51, sector 1, Bucuresti, Romania 

Telefon 

+4021.319 27 34 

 

 

E-mail 

ceausu_mihai@yahoo.com website: www.epathology.ro 

Naţionalitate 

romana 

Data şi locul naşterii 

13.11.1975, Galaţi 

STAREA CIVILĂ căsătorit, 2 copii 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Perioada 

2001 – 2002: medic stagiar 

2002 – 2006: medic rezident anatomo-patolog 

2006 - 2011: medic specialist anatomo-patolog (media 10) 

2011 - medic primar anatomo-patolog (media: 9,83) 

2005 - Doctor in Medicina 

2004 – 2010: Cercetător ştiinţific medic 

2004 – 2011: Asistent universitar 

2011 – Sef lucrari 

Funcţii sau posturi ocupate 

Medic stagiar: Spitalul Universitar de Urgenta, Bucuresti 

Medic rezident anatomo – patolog: SUUB, INCDVB, SMC, Bucuresti 

Medic specialist anatomo – patolog: INML „Mina Minovici”, Bucuresti 

Medic primar anatomo-patolog: INML „Mina Minovici” 

Cercetator Stiintific - INCD „Victor Babes”, Bucuresti 

Asistent universitar UMF „Carol Davila” Bucuresti 

Sef secţie Anatomie Patologică, INML „Mina Minovici” 

Sef lucrari Catedra de Anatomie Patologica, Departamentul de Stiinte Morfologice, UMF „Carol Davila” 

Numele şi adresa angajatorului 

UMF „Carol Davila” Bucuresti, Str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, Bucureşti 

INML „Minovici”, Bucuresti, str. Vitan Bârzeşti, nr. 9, sector 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activitati didactice. Activitati de cercetare. Activitati de diagnostic histopatologic si citologic 

Principale activităţi şi responsabilităţi 

Activitati specifice de cadru didactic universitar (activitati didactice si de cercetare). Activitati de cercetare medicala. Activităţi de predare. Activitate de diagnostic anatomo-patologic, histochimic, citologic si imunohistochimic. 

Responsabilitati: a) promovarea cursurilor de actualizare in domeniul anatomiei patologice generale si speciale, b) Membru in echipa de cercetare / responsabil partener la proiecte de cercetare ale INCD „Victor Babes” Bucuresti, in cadrul programelor nationale VIASAN, CEEX, PNII, NUCLEU (în perioada 2004 – 2010). 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Perioada 

1990-1994 1994-2000 

2002-2006 2006-2011 

2011 2001-2005 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul „Vasile UMF „Carol 

Alecsandri” Davila” 

CNPDSMF CNPDSMF 

CNPDSMF UMF „Carol 

Davila” 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 

Preuniversitar Invatamant 

superior 

Postuniversitar Postuniversitar 

Postuniversitar Postuniversitar 

Calificarea / diploma obţinută 

Bacalaureat Licenta 

Medic rezident Medic specialist 

Medic primar Doctorat 

Disciplinele principale studiate/ competenţe profesionale dobândite 

Matematică – Fizică Medicina 

Generala 

Anatomie patologică Anatomie 

patologica 

Anatomie Patologică Medicina