Dr. Chirculescu Mihaela

Asistent Universitar

Dr. Chirculescu Mihaela

Loc de muncă : Departamentul de Morfologie, Disciplina de Anatomie - fosta Catedră de Anatomie şi Embriologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. Carol Davila, Bucureşti
Căsătorită: Dr. Andy Chirculescu

Studii:
* Liceul de Matematică - Fizică Gheorghe Sincai din Bucureşti - clasa specială de matematică - fizică, sefă de promoţie.
* Facultatea de Medicină a U.M.F. Carol Davila, din Bucureşti;
* Lucrarea de Diplomă, cu tema “Corelaţii morfo-funcționale dinamice privind microcirculația în plexul secundar al sistemului port hipotalamo-hipofizar” - sept. 1990, cu calificativul maxim;
* Workshop “Experienţe pluridisciplinare în diagnosticul şi terapia afecţiunilor coloanei lombareʺ, organizat de Clinica de Boli Profesionale a U.M.F. C. Davila, în cadrul Programului TEMPUS - Phare, cu parteneri din Franţa şi Belgia - 22 - 23 nov. 1996;
* cursul de limba germană - ciclul I - nivel începători si ciclul II - nivel mediu, Casa de Cultură Friedrich Schiller, Bucureşti: februarie - iunie 1997, oct. 1997 - febr. 1998;
* cursul de iniţiere în practica acupuncturii - organizat de C.P.P.M.F.: ciclul I, în perioada 11 -21 mai 1992, ciclul II în perioada 18 oct.-5 nov. 19993 şi ciclul III în perioada 28 nov. - 9 dec. 1994,conform Certificatului de absolvire a Programului de Acupunctură /9.12.1994;
* cursul de Vertebro-neurologie ciclul I organizat de C.P.P.M.F., în perioada 2 - 10 oct. 1992 şi ciclul II, 4 - 10 dec. 1992, conform Certificatului Seria A nr. 3723/42726/15.1.1993;
* cursul - graduate level course "Methods
in Neurosciences" în perioada Fall semester of 2002 (October - December 2002), la Tulane University School of Medicine, Dept. Structural & Cellular Biology (S.C.B.), NO, LA, USA, organizat de Prof. Meredith Garcia, in Tulane Neuroscience Training Programm of the Health Science Center, director Prof. Richard E. Harlan.
* cursul Supravegherea medicală a expusului profesional, org. de Catedra de Medicina Muncii, UMF C. Davila, 5-12 mai 2004, calificativ 10, Certificat de absolvire /31.05.2004

Experienţă profesională:

* medic stagiar: Spitalul Universitar Bucureşti, Clinica A.T.I., 6 nov. 1990 - 1 oct. 1991;
* medic
rezident: Clinica de Boli Profesionale Spitalul Clinic N. Gh. Lupu, 20 febr. 1995 - sept. 1998; * doctorand: teza: Aspecte dinamice ale microvascularizaţiei în sistemul port hipotalamo-hipofizar;
* Doctor în Ştiinţe Medicale - susţinerea Tezei de Doctorat: 1 martie 2004;
* medic specialist: Medicina muncii - oct. 1998 - calificativ = 9,87;
*
medic primar: Medicina muncii - iunie 2004, calificativ 9.55;
*
competenţă: Acupunctura - 9 dec. 1994;

Vertebroneurologie - 15 ian. 1993;
*
autorizaţie de liberă practică medicală: eliberată de Ministerul Sănătăţii /24 febr. 1993/2971; * membră a Colegiului Medicilor din București;
* cercetare: - activitate în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti

- lucrări (comunicate şi publicate): conform listei anexate;

* activitate didactică: - preparator benevol - sem. I şi II, anul de învăţământ 1990/91, - preparator prin concurs - anul de învăţământ 1991/1994,

- asistent titular prin concurs - din 28 febr. 1994 şi în prezent;
la Catedra de Anatomie şi Embriologie a Facultăţii de Medicină
- U.M.F. Carol Davila, Bucuresti;

Activităţi de predare: cursuri de probă şi cursuri de suplinire la seriile de studenţi români - din anul 1994 şi la modulul cu predare în limba engleză - din 2002, şi în prezent, atât la anul 1 cât și anul 2.
Participări la : comisii de concurs: examen de admitere - în fiecare an, examen de licenţă, examene de promovare, examen de rezidențiat.

Membră în Comisiile anuale de selectie a studentilor an I, II şi III pentru burse în strainatate, ale Facultăţii de Medicină - în cadrul Programului Tempus - 1993/98 şi în cadrul Programului Erasmus 1998-2008;

Alte informaţii relevante:

Schimburi de experienţă în străinătate:
* membră a echipei facultăţii pentru colaborare internaţională pentru învăţământ medical, în cadrul
Programului Erasmus-Socrates al U.E. la:
- Laboratoire d'Anatomie, Faculte de Medecine de Nîmes, Universite
Montpellier I, Franţa, gazde: Prof. Guilhem Godlewski, Prof. Jean Bossy 2 - 25 iunie 1999, 25 iunie - 15 iulie 2001;
- Department of Human Anatomy, Faculty of Medicine, University of
Oxford, U.K., St. Hugh College, gazdă: Prof. John F. Morris: 20 aprilie - 20 Mai 2001, 15 iunie- 15 iulie 2002; no.48836/00-02;
* instructor voluntar de anatomie, ca însoţitor fellowship ECFMG – al Dr. A.R.M. Chirculescu, în Department of Structural and Cellular Biology - Anatomy, gazdă: Chairman Prof. Robert D. Yates, Tulane University Health Sciences Center, School of Medicine, New Orleans, LA, USA, Aug. 2002 - Febr. 2003.

Activitate științifică - Publicaţii și comunicări :

127 lucrări finalizate - communicate şi publicate (35 ca prim autor), dintre care: 95 comunicări la Congrese naţionale şi internaţionale;

10 publicate in extenso; dintre care: 2 cărţi medicale (monografii) - coautor;
5 cursuri de anatomie funcțională pt. studenții modulului de engleză - coautor ;

3 lucrări sunt citate în 2 monografii.
Participare în echipe de cercetare: 1. asupra sistemului port hipotalamo-hipofizar, 2. dezvoltarea patologică a S.N.C., 3. evoluția colocalizării hormonilor în hipofiza fetală umană, respectiv la teme în colaborare cu Dr. A.R.M. Chirculescu:

Domenii de interes:

general: Neuroanatomie, Neuroendocrinologie; Boli profesionale

special: sitemul port hipotalamo - hipofizar; ontogeneza sistemului nervous;

microangioarhitectonica tisulară;

Membră a următoarelor Societăţi Stiinţifice:
- Societatea de Morfologie Normală şi Patologică a U.S.S.M. , din 1992 ,
- Asociatia Anatomiştilor din România , din 1992 , membru fondator,
- Societatea Română de Acupunctura , din 1994
- Societatea Română de Psiho-neuro-endocrinologie (R.P.N.E.S.), din 1995;
-
International Society of Endocrinology (I.S.E.) - Londra, mai 1996 ;
-
European Association of Clinical Anatomy (E.A.C.A.) - Paris, mai 1997;
-
Academia Malpighiana Studiorum Anatomiae Microscopicae (Malpighi Academy for the Study of Microscopic Anatomy) - Roma (Italia), 12 Sept.1999;
- Anatomical Society of Great Britain and Ireland (ASGBI), May 2001;
- C. Davila Foundation for Cellular and Molecular Medicine, June 2002.
Onoruri:
Honor Award Plaque of Tulane University Health Science Center SCB, in appreciation for educational services in the anatomical sciences, 2002-2003.
Alte aptitudini: limbi străine: engleză, franceză.
Altele (hobbies): muzica, cosmetica.

E mail
mihaela_chirculescu@yahoo.com