Dr. Negoi Ruxandra Irina

Asistent Universitar

Dr. Negoi Ruxandra Irina

 

Ruxandra Irina Negoi

Data naşterii : 10.10.1981, Bucureşti

Starea civilă: căsătorită

E-mail: negoiruxandra@gmail.com

Status actual

 • Medic rezident cardiologie, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, Bucureşti.
 • Asistent universitar Catedra de Anatomie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti.
 • Doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti – Corelații anatomo-imagistice în evaluarea hipertensiunii pulmonare la pacienții cu malformații cardiace congenitale, sub conducerea Prof. Univ. Dr. Alexandru Teodor Ispas.

 

Date profesionale

 • Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr, Bucureşti, profilul matematică-fizica, 1996-2000.
 • Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti, 2000 – 2006, media generală 8,98 , media examenului de licenţă 10.
 • Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, Bucureşti - medic rezident Cardiologie, 2007 – prezent.
 • Catedra de Anatomie, UMF Carol Davila, Bucureşti - preparator universitar, 01.10.2009.
 • Catedra de Anatomie, UMF Carol Davila, Bucureşti - asistent universitar, 01.10.2011 – prezent.

 

 • Curs Cursul European de Ecocardiografie - Clinical applications of echocardiography: old and new. Teaching course with live demonstrations, Bucureşti, 2010.
 • Curs Suportul de Bază şi avansat al vieţii, Bucureşti, 2008.
 • Curs Managementul riscului în practica medicală, Bucureşti, 2007.

 

Premii naţionale şi internaţionale

DIFFERENT SUBTYPES OF ALCAPA SYNDROME (ABNORMAL ORIGIN OF LEFT CORONARY ARTERY FROM PULMONARY ARTERY). Negoi Ruxandra, Ispas Al T, Lupu G, Negoi I, Tulin R, Ginghina Carmen. Al XI-lea Congres al Societaţii Anatomiştiilor din România, Constanta 12-15 Mai, 2010. Abstracte. Ovisius University Press, ISBN 978-973-614-540-7– Best Poster Presentation.

 

Activitate ştiinţifică

Cărţi ştiinţifice

Negoi I, Draghia F, Draghia Alina, Negoi Ruxandra. Anatomie. Aparatul digestiv. Lucrari Practice. Sub redactia Lupu G. Editura Universitara Carol Davila, București. 2010, ISBN: 978-973-708-464-4.

 

Capitole de cărți științifice

Ruxandra Negoi, Carmen Beladan, D.Deleanu, Ioana Ghiorghiu, V. Iliescu, Carmen Ginghină. Cazul 10. Cauze multiple de ischemie miocardică la o pacientă de 37 de ani-anomalie coronariană, punte musculară, determinări aterosclerotice în IMAGISTICA LA BOLNAVI CARDIACI. Sub redacția Carmen Ginghină. Editura Medicală, București, 2010.

 

Negoi Ruxandra. Testul nr. 17 în CULEGERE DE TESTE GRILĂ ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA LA FACULTATEA DE MEDICINĂ. Sub redacția Filipoiu FM. Editura Universitară Carol Davila, București, 2011.

 

Articole publicate in extenso in reviste acreditate CNCSIS:

Carmen Ginghină, Ruxandra Stănescu (Negoi), I.M.Coman, Ligia Barbări, B.A.Popescu, UNDERSTANDING THE GENETIC CAUSES OF INTER-PATIENT VARIABILITY. CLINICAL RELEVANCE WITH FOCUS ON CARDIOVASCULAR DRUGS – Romanian Journal of Internal Medicine,vol 45, no. 4, 2007, ISSN 1582-3296.

 

Negoi I, Ispas Al. T, Paun S, Lupu G, Negoi R, Beuran M. Role of multidetector – row Computed Tomography in the selective nonoperative management of blunt liver trauma. Revista Română de Anatomie Funcțională și Clinică Macro- și Microscopică și de Antropologie, Vol. IX (2), 2009, ISSN: 1583-4026.

 

Negoi Ruxandra, Ispas Al. T, Lupu G, Negoi I, Ginghină C. Insuficienţă tricuspidiană posttraumatică – prezentare de caz. Revista Română de Anatomie Funcțională și Clinică Macro- și Microscopică și de Antropologie, Vol. IX (2), 2010, ISSN: 1583-4026.

 

Negoi R, Ispas Al. T, Lupu G, Negoi I, Stroica L, Tarță E. Rolul Câmpului Cardiogen Secundar în Malformațiile Cardiace Congenitale ale Regiunii Conotruncale: Review al Literaturii. Clujul Medical. 2011Vol. 84 (Supliment 2),119 – 23. ISSN: 1222-2119.

 

Lucrări ştiinţifice comunicate la manifestări ştiinţifice locale/naţionale

1.IMAGING OF BLUNT HEPATIC TRAUMA: CORRELATION WITH SELECTIVE NONOPERATIVE MANAGEMENT. Negoi I, Ispas Al T, Lupu G, Paun S, Negoi Ruxandra, Panus V, Beuran M. Al XI-lea Congres al Societaţii Anatomiştiilor din România, Constanta 12-15 Mai, 2010. Abstracte. Ovisius University Press, ISBN 978-973-614-540-7.

 

2.A RARE CASE OF TRICUSPID REGURGITATION. Negoi Ruxandra, Ispas Al T, Lupu G, Negoi I, Ginghina Carmen. Al XI-lea Congres al Societaţii Anatomiştiilor din România, Constanta 12-15 Mai, 2010. Abstracte. Ovisius University Press, ISBN 978-973-614-540-7.

 

3.DIFFERENT SUBTYPES OF ALCAPA SYNDROME (ABNORMAL ORIGIN OF LEFT CORONARY ARTERY FROM PULMONARY ARTERY). Negoi Ruxandra, Ispas Al T, Lupu G, Negoi I, Tulin R, Ginghina Carmen. Al XI-lea Congres al Societaţii Anatomiştiilor din România, Constanta 12-15 Mai, 2010. Abstracte. Ovisius University Press, ISBN 978-973-614-540-7.

 

4.ROLUL CÂMPULUI CARDIOGEN SECUNDAR ÎN MALFORMAȚIILE CARDIACE CONGENITALE ALE REGIUNII CONOTRUNCALE: REVIEW AL LITERATURII. Negoi R, Ispas Al. T, Lupu G, Negoi I, stroica L, Tarță E. Al XII lea Congres al Societății Anatomiștilor din România, Cluj – Napoca, 9 – 11 Iunie, 2011. Rezumate.

 

5.DEFECT SEPTAL ATRIAL TIP SINUS VENOS – PREZENTARE DE CAZ. Negoi R, Ispas Al. T, Lupu G, Negoi I, Cristea B, Ghiorghiu I, Ginghină C. Al XII lea Congres al Societății Anatomiștilor din România, Cluj – Napoca, 9 – 11 Iunie, 2011. Rezumate.

 

6.EVALUAREA IMAGISTICĂ A MALFORMAȚIILOR CARDIACE CONGENITALE. Negoi R, Ispas Al. T, Lupu G, Negoi I, Diaconescu B, Ginghină C. Al XII lea Congres al Societății Anatomiștilor din România, Cluj – Napoca, 9 – 11 Iunie, 2011. Rezumate.

 

7.SINDROM HOLT-ORAM: PREZENTARE DE CAZ. Negoi R, Ispas Al. T, Lupu G, Negoi I, Ghiorghiu I, Ginghină C. Al XII lea Congres al Societății Anatomiștilor din România, Cluj – Napoca, 9 – 11 Iunie, 2011. Rezumate.

 

8.REZULTATE ÎN INTERIORUL CURBEI DE ÎNVĂȚARE PENTRU CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ COLORECTALĂ. Diaconescu BI, Martian B, Lupu G, Ispas Al, T, Cristea B, Stroica L, Negoi I, Negoi R. Al XII lea Congres al Societății Anatomiștilor din România, Cluj – Napoca, 9 – 11 Iunie, 2011. Rezumate.

 

9.DISECȚIA MEZORECTULUI – STUDIU ANATOMIC. Diaconescu BI, Lupu G, Ispas Al, T, Cristea B, Stroica L, Negoi I, Negoi R. Al XII lea Congres al Societății Anatomiștilor din România, Cluj – Napoca, 9 – 11 Iunie, 2011. Rezumate

 

Membru al unor asociaţii ştiinţifice şi profesionale:

 • Societatea Romană de Cardiologie.
 • Societatea Anatomiştilor din România.

 

Varia:

 • Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză.
 • Cunoştinţe PC: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excell), SPSS Statistics, Epi Info.