Dr. Cristescu Carmen

Asistent Universitar

Dr. Cristescu Carmen

DATA NAŞTERII:     13.04.1959 

STARE CIVILĂ:        CĂSĂTORITĂ

                             UN COPIL 

TELEFON:                SERVICIU – 021.318.07.68

ADRESĂ MAIL       cristescucarmen@gmail.com

 

STUDII ŞI ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

1977-1983       Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală.

                            Media anilor de studiu: 9,86

                            Examen de Diplomă, în sesiunea din septembrie 1983, promovat cu media 10.

1983               Prerepartiţie în învăţământul superior medical.

1983-1985        Stagiatura, promovată cu media 10

1985-1998        Asistent stagiar la Catedra de Anatomie I.M.F.-M.G.,confirmat pe post prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr. 7408, din 16.02.1988.

 •                      Confirmată secundar în stagiu de Oftalmologie prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 64, din 26.02.1987.
 •                      Asistent titular, în urma concursului pe post, promovat cu media 10, confirmat prin decizia Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr. 17883, din 26.02.1990.
 •                      Medic principal oftalmolog, prin examenul de specialitate, promovat cu media 9,30, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 111, din 11.02.1992.
 •                      Membră a Societăţii Române de Oftalmologie, din 1990
 •                      Doctorand în Ştiinţe Medicale, admis cu media 10, în sesiunea din ianuarie 1992.  Teza a fost depusă în decembrie 1998.
 •                      Tema doctoratului: Uveita autzoimună experimentală, studiu experimental la iepure.
 •                      Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Dimitriu Iustin Radu

                           

1998         Curs de perfecţionare - Ecografie Medicală

1999         Acupunctură Curs de supraspecializare.  Ciclul I

  

ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

            În calitate de asistent universitar la Catedra de Anatomie, în scopul perfecţionării profesionale, am participat activ la şedinţele de referate din cadrul catedrei, prezentând 24 referate şi am efectuat disecţii pentru Atlasul de Anatomie, sub supravegherea d-lui Prof. Radu I. Dimitriu.

            În cadrul normei didactice, am efectuat lucrări practice, am ţinut cursuri şi microcursuri pentru studenţii din anul I şi II şi am participat la examenele semestriale de Anatomie.

            Am îndrumat efectuarea a douăzeci lucrări de diplomă de absolvire, unele susţinute la Catedra de Anatomie şi altele la Catedra de Oftalmologie.

            În cadrul Cercurilor de Anatomie, am condus lucrări de cercetare ştiinţifică studenţească.  Dintre lucrările de cercetare ştiinţifică studenţească pe care le-am condus, menţionez cele premiate la sesiunile de comunicări:

 • Punţile miocardice, autor Cristina Georgescu, anul II. Premiul I la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, Bucureşti 1987
 • Pinealita autoimună, studiu experimental la iepure, autori Marina Erghelegiu, Cristina Isac.  Premiul II la Al II-lea Congres al studenţilor în medicină şi al tinerilor medici 1998.
 • Particularităţile aparatului lacrimal la iepure, autori: Simona Arion şi Cristina Isac.  Menţiune la Al II-lea Congres al studenţilor în medicină şi al tinerilor medici 1998.
 • Studiul vascularizaţiei retino-uveale la iepure, autori:Cristina Isac şi Simona Arion.  Menţiune la Al II-lea Congres al studenţilor în medicină şi al tinerilor medici 1998.

            În scopul îmbunătăţirii activităţii didactice, am redactat materiale ce au fost utilizate la editarea unor cursuri pentru studenţi şi sunt coautor la manuale didactice editate de Catedra de Anatomie.

            În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, am participat la temele de cercetare ale catedrei şi am efectuat o serie de studii de interes personal, majoritatea în cadrul temei de doctorat.

            Rezultatele cercetărilor s-au concretizat într-o serie de comunicări şi postere, prezentate la manifestările ştiinţifice de specialitate.

            Am participat, cu lucrări, la simpozioanele şi congresele de specialitate 1986-2011.

 

Lista lucrărilor stiinţifice

47 de lucrări comunicate (postere şi articole)

7 manuale didactice