Dr. Bistran Cornelia

Asistent Universitar

Dr. Bistran Cornelia

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Bistran  Cornelia

E-mail

mary@ipa.ro

 

 

Naţionalitate

Română

 

 

Data naşterii

13.02.1958

 

 

Sex

Feminin

 

 

Locul de munca vizat

UMF Carol Davila Bucuresti,  Facultatea Medicina Generala, Catedra de Anatomie

 

 

Domeniul Ocupational

Asistent universitar

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

22/02/1991 - până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Principale Activităţi si responsabilităţi

Activitate didactică şi cercetare stiinţifică, îndrumarea de lucrări de diploma, participarea cu lucrari la congrese medicale, publicarea de carti si de aricole in revistele medicale, participare ca supraveghetor la examenele de admitere, de licenta şi cele de rezidenţiat.

Numele şi adresa angajatorului

UMF Carol Davila Bucuresti, Facultatea Medicina Generala, Str.Eroilor Sanitari, Nr.8, Telefon: +40213180768

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Anatomie si medicina interna cardiologie

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

1977 - 1983

Calificare / diploma obţinută

 Diploma de Medic de medicina generală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

UMF Carol Davila Bucureşti, Facultatea Medicina Generala

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED5

 

 

Perioada

1988-1991

Calificarea/diploma obţinută

Medic specialist de medicina interna

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Spitalul Universitar Bucureşti

 

 

Perioada

22/02/1991  - până în prezent

Calificarea/diploma obţinută

Asistent universitar la Catedra de Anatomie, UMF Carol Davila, Bucureşti

 

 

Perioada

Iunie 1997 - până în prezent

Calificarea/diploma obţinută

Medic primar de medicină internă Ministerului Sănătăţii nr.780 /1997

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Spitalul Colentina Bucureşti

 

 

 

 

Perioada

Iulie 1996-11.11.2003

Calificarea/diploma obţinută

Diploma de Doctor in medicina conform Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.3876, în 19.05 2004.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

UMF Carol Davila Bucureşti, Facultatea Medicina Generala, Catedra de Anatomie

 

 

Perioada

Noiembrie 1994 si mai 2005

Calificarea/diploma obţinută

Diplome de absolvoire a cursurilor de Ecocardiografie incepatori si avansati

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Institutul CC Iliescu Clinica de Cardiologie, Spitalul Fundeni

 

 

Perioada

1998-1999

Calificarea/diploma obţinută

Competenţä în Cardiologie în urma examenului susţinut în sesiunea din 29 martie 1999

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Institutul CC Iliescu Clinica de Cardiologie, Spitalul Fundeni

 

 

Perioada

10/03/2003-19/03/2004

Calificarea/diploma obţinută

Diplom[ de Competenţa de Accupunctură în urma examenului din 26/04/2004

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Sănătăţii, Centrul National de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba maternă

Română

 

 

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Franceză

 

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

B1

Utilizator independent

Limba Engleză

 

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

A2

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

 

(*) Cadrul european comun de referinţă pentru limbi  

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

flexibil, deschis, doritor sa invete, adaptabil

spirit de echipă

capacitate de comunicare excelenta

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

 

spirit organizatoric

experienţă bună a managementului de proiect de instruire a studentilor medicinisti  şi al echipei

abilitati de gandire analitica, capabil sa sintetizeze cantitate mare de date medicale
abilitate de solutionare a problemelor la termenele strict stabilite (raportari lunare si saptamanale)
disponibilitatea de a efectua activitati de aceeasi natura pentru o perioada de timp neconditionata

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™); pentru  programele de instruire a studentilor medicinisti cu configurarea morfoanatomică a corpului uman

- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator.

 

 

Permis de conducere

Categoria B